งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนการ สมัครเมลล์ * สิ่งที่ต้องจำ ห้าม ลืม 1.ID หรือชื่อผู้ใช้ 2. รหัสผ่าน 3. คำตอบที่ท่านตอบ คำถามที่เลือก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนการ สมัครเมลล์ * สิ่งที่ต้องจำ ห้าม ลืม 1.ID หรือชื่อผู้ใช้ 2. รหัสผ่าน 3. คำตอบที่ท่านตอบ คำถามที่เลือก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนการ สมัครเมลล์ * สิ่งที่ต้องจำ ห้าม ลืม 1.ID หรือชื่อผู้ใช้ 2. รหัสผ่าน 3. คำตอบที่ท่านตอบ คำถามที่เลือก

2 เข้าอินเทอร์เน็ต โดยคลิกที่ Internet Explorer พิมพ์ชื่อเว็บในช่องแอดเดรส www.yahoo.co.th www.yahoo.co.th กด Enter จะเข้าสู่หน้าเว็บดังภาพ ช่อง แอดเดรส

3 คลิกที่สมัครสมาชิก

4 พิมพ์ข้อมูลลงในช่องว่าง ทุก ช่องที่มี * ใน ID กรอกภาษาอังกฤษ กรุณากรอกเป็นนามสกุล + ชื่อ จะได้ไม่ซ้ำ รหัสผ่าน กรอกเป็นตัวเลขหรือ ตัวอักษร ยืนยันรหัสผ่าน โดยกรอก รหัสผ่านเหมือนเดิม

5 กรอกข้อมูลดังตัวอย่าง ในภาพ

6 คลิกฉันยินยอม ช่องนี้ไม่ต้องกรอก ใส่อักษรและตัวเลขที่เห็นในช่องว่าง

7 กรณีที่กรอกข้อมูลซ้ำหรือผิดพลาด จะเกิดกรอบสีเหลือง โดยอ่านข้อผิดพลาด ในกรอบนี้ ให้ทำการแก้ไขในช่องว่างที่มีกรอบสีเหลือง ทั้งหมด แล้วคลิกที่ส่งแบบฟอร์มนี้อย่างปลอดภัย

8 เมื่อสมัครเรียบร้อยแล้วจะปรากฏ ดังนี้ ให้คลิกไปต่อยัง yahoo! เมล


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนการ สมัครเมลล์ * สิ่งที่ต้องจำ ห้าม ลืม 1.ID หรือชื่อผู้ใช้ 2. รหัสผ่าน 3. คำตอบที่ท่านตอบ คำถามที่เลือก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google