งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 จอแบบไหนกินไฟ มากกว่ากัน …. ?. 2 17 นิ้ว CRT จอภาพ = 60 วัตต์ตัวเครื่อง = 80 รวม 60 + 80 =140 วัตต์ 17 นิ้ว LCD จอภาพ = 30 วัตต์ รวม 30 + 80 =110 วัตต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 จอแบบไหนกินไฟ มากกว่ากัน …. ?. 2 17 นิ้ว CRT จอภาพ = 60 วัตต์ตัวเครื่อง = 80 รวม 60 + 80 =140 วัตต์ 17 นิ้ว LCD จอภาพ = 30 วัตต์ รวม 30 + 80 =110 วัตต์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 จอแบบไหนกินไฟ มากกว่ากัน …. ?

2 2 17 นิ้ว CRT จอภาพ = 60 วัตต์ตัวเครื่อง = 80 รวม 60 + 80 =140 วัตต์ 17 นิ้ว LCD จอภาพ = 30 วัตต์ รวม 30 + 80 =110 วัตต์

3 3 คอมพิวเตอร์ ……….. พัก เที่ยงทำอย่างไรดี ? 1. ปิดจอ 2. ตั้ง Screen Saver 3.Stand By 4.Shut Down

4 4 1. ปิดจอ ON OFF

5 5 2. ตั้ง Screen Saver ON OFF

6 6 3.Stand By ON OFF

7 7 4.Shut Down ON OFF

8 8 5. ไม่ถอดปลั๊ก & ถอดปลั๊ก

9 9 คอมพิวเตอร์ ……….. พัก เที่ยงทำอย่างไรดี ? 1. ปิดจอ 80 วัตต์ 2. ตั้ง Screen Saver 120 วัตต์ 3.Stand By 6 วัตต์ 4.Shut Down 6 วัตต์ 5. ถอดปลั๊ก 0 วัตต์


ดาวน์โหลด ppt 1 จอแบบไหนกินไฟ มากกว่ากัน …. ?. 2 17 นิ้ว CRT จอภาพ = 60 วัตต์ตัวเครื่อง = 80 รวม 60 + 80 =140 วัตต์ 17 นิ้ว LCD จอภาพ = 30 วัตต์ รวม 30 + 80 =110 วัตต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google