งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Subject of Law ใครบ้างที่มีตัวตนในสายตาของกฎหมาย? 12 Subject of Law.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Subject of Law ใครบ้างที่มีตัวตนในสายตาของกฎหมาย? 12 Subject of Law."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Subject of Law ใครบ้างที่มีตัวตนในสายตาของกฎหมาย? 12 Subject of Law

2 มีหมูป่าหลุดออกมา ส่งเสียงดัง รบกวนชาวบ้านตอนกลางดึก พร้อม กับเข้าไปกินพืชผักของชาวบ้าน มีหมูป่าหลุดออกมา ส่งเสียงดัง รบกวนชาวบ้านตอนกลางดึก พร้อม กับเข้าไปกินพืชผักของชาวบ้าน ตำรวจจับหมูป่านั้นไปขังคุก ตำรวจจับหมูป่านั้นไปขังคุก นักศึกษามีความเห็นว่าอย่างไร? หมูป่าตัวนั้นทำผิดกฎหมาย อย่างไร? นักศึกษามีความเห็นว่าอย่างไร? หมูป่าตัวนั้นทำผิดกฎหมาย อย่างไร? 22 Subject of Law

3 สุนัขรอตไวเลอร์ กัดเด็กหญิงอายุ 5 ขวบที่อยู่บ้านติดกัน อาการสาหัส สุนัขรอตไวเลอร์ กัดเด็กหญิงอายุ 5 ขวบที่อยู่บ้านติดกัน อาการสาหัส เราจะสามารถเอาผิดกับสุนัขตัวนั้นหรือไม่? เราจะสามารถเอาผิดกับสุนัขตัวนั้นหรือไม่? จะจัดการอย่างไรในทางกฎหมาย? จะจัดการอย่างไรในทางกฎหมาย? 32 Subject of Law

4 ในทางกลับกัน ในทางกลับกัน มีชาวบ้านบุกรุกเข้าไปตัดไม้ ทำลายป่า ทรัพยากรธรรมชาติได้รับ ความเสียหาย ต้นไม้และสัตว์ป่าจะฟ้องร้องได้หรือไม่? มีชาวบ้านบุกรุกเข้าไปตัดไม้ ทำลายป่า ทรัพยากรธรรมชาติได้รับ ความเสียหาย ต้นไม้และสัตว์ป่าจะฟ้องร้องได้หรือไม่? จะทำอย่างไร? จะทำอย่างไร? 42 Subject of Law

5 ผู้ทรงสิทธิ์ Subject of Law บุคคลที่จะดำเนินการทางกฎหมายได้ จะต้องมีสถานะในสายตาของ กฎหมาย บุคคลที่จะดำเนินการทางกฎหมายได้ จะต้องมีสถานะในสายตาของ กฎหมาย เช่น บุคคลธรรมดา Person เช่น บุคคลธรรมดา Person มาตรา 15 ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 15 ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ สภาพบุคคลย่อมเกิดแต่เมื่อคลอดและอยู่รอดเป็นทารก และสิ้นสุด ลงเมื่อตาย สภาพบุคคลย่อมเกิดแต่เมื่อคลอดและอยู่รอดเป็นทารก และสิ้นสุด ลงเมื่อตาย และนิติบุคคล Juristic Person และนิติบุคคล Juristic Person เช่น หุ้นส่วน บริษัท เช่น หุ้นส่วน บริษัท กฎหมายกำหนดสิ่งสุมมติขึ้นให้มีสถานะบุคคล กฎหมายกำหนดสิ่งสุมมติขึ้นให้มีสถานะบุคคล 52 Subject of Law

6 ใครบ้างที่เป็นผู้ทรงสิทธิ์ทางกฎหมาย ในทางกฎหมายทั่วไป ในทางกฎหมายทั่วไป บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล (มีกฎหมายกำหนดว่าให้สิ่งนั้นๆเป็น บุคคลในทางกฎหมาย) บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล (มีกฎหมายกำหนดว่าให้สิ่งนั้นๆเป็น บุคคลในทางกฎหมาย) นิติบุคคลในทางกฎหมายเอกชน และทางกฎหมายมหาชน นิติบุคคลในทางกฎหมายเอกชน และทางกฎหมายมหาชน ในทางกฎหมายเอกชน เช่น บริษัท มูลนิธิ องค์การ ในทางกฎหมายเอกชน เช่น บริษัท มูลนิธิ องค์การ ในทางกฎหมายมหาชน เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต. เทศบาล อบจ.) ในทางกฎหมายมหาชน เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต. เทศบาล อบจ.) รัฐบาลเป็นนิติบุคคลหรือไม่? รัฐบาลเป็นนิติบุคคลหรือไม่? ของต่างประเทศ มีกฎหมายให้สถานะกับรัฐบาลเป็นนิติบุคคล แต่ของไทย ไม่ได้กำหนดให้รัฐบาลเป็นนิติบุคคล แต่ให้กระทรวง ทบวงกรม ต่างๆเป็นนิติบุคคล องค์กรมหาชน 62 Subject of Law

7 ผลของการเป็นผู้ทรงสิทธิ์ทางกฎหมาย การมีสถานะเป็นผู้ทรงสิทธิ์ในทางกฎหมายทำให้สามารถดำเนินการ ทางกฎหมายต่างๆได้ เช่น การเป็นโจทก์ฟ้องร้องคดีต่างๆ หรือเป็น ผู้ถูกฟ้อง การมีสถานะเป็นผู้ทรงสิทธิ์ในทางกฎหมายทำให้สามารถดำเนินการ ทางกฎหมายต่างๆได้ เช่น การเป็นโจทก์ฟ้องร้องคดีต่างๆ หรือเป็น ผู้ถูกฟ้อง 72 Subject of Law

8 คราวหน้าเรื่อง Belief The End ☃ 82 Subject of Law


ดาวน์โหลด ppt Subject of Law ใครบ้างที่มีตัวตนในสายตาของกฎหมาย? 12 Subject of Law.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google