งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คือ การที่เด็กหรือผู้ใหญ่ เรียนรู้จากการ ได้ไปสำรวจ การสัมผัสด้วยตนเอง สร้างสรรค์ ค้นพบ มีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับโลกรอบๆ ตัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คือ การที่เด็กหรือผู้ใหญ่ เรียนรู้จากการ ได้ไปสำรวจ การสัมผัสด้วยตนเอง สร้างสรรค์ ค้นพบ มีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับโลกรอบๆ ตัว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 คือ การที่เด็กหรือผู้ใหญ่ เรียนรู้จากการ ได้ไปสำรวจ การสัมผัสด้วยตนเอง สร้างสรรค์ ค้นพบ มีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับโลกรอบๆ ตัว

3 ปราศจากกฎเกณฑ์หรือกำหนดเวลา และ ได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น เด็กๆ ได้รับอิสระในการเรียนอย่างเป็นธรรมชาติ ด้วยตัวเขาเอง การเรียนรู้จากประสบการณ์เกิดขึ้น ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การเล่นกลางแจ้ง การเล่น บทบาทสมมติหรือตามจินตนาการ สื่อความคิด สร้างสรรค์ผ่านงานศิลปะ ดนตรี และการเต้นรำ การสำรวจธรรมชาติรอบๆ ตัวเด็กเอง

4 ในการทำเช่นนี้ ช่วยให้เด็กเกิดความภูมิใจใน ความสำเร็จและช่วยพัฒนาความเชื่อมั่นในตัวเอง ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยกระชับความผูกพันระหว่าง ผู้ปกครองและเด็กได้ด้วย เพราะทั้งครอบครัวได้ ร่วมผ่านประสบการณ์ที่สำคัญนี้ไปพร้อมๆกัน

5 สามารถสร้างให้เกิดการเรียนรู้แบบนี้ได้ที่ บ้าน เวลาเล่นสนุก ช่วงระหว่างปิดเทอม หรือวันหยุด ในปัจจุบันนี้ มี เด็กจำนวนมากยังไม่ได้รับอิสระในการเรียนรู้แบบ ไร้รูปแบบเช่นนี้ เมื่อเทียบกับจำนวนผู้ปกครองของ พวกเขาได้มีโอกาสทำในวัยเด็ก ซึ่งเป็นผลพวงมา จากหลายปัจจัย เช่น จากความก้าวหน้าทาง เทคโนโลยี ( ของเล่น ทีวี วีดีโอเกมส์ อินเตอร์เน็ต และ โซเชียลเน็ตเวิร์คต่างๆ ) รวมถึงการที่พ่อแม่ กลัวเรื่องความปลอดภัย สุขอนามัย และการขาด แคลนสถานที่เล่นที่มีคุณภาพ สามารถสร้างให้เกิดการเรียนรู้แบบนี้ได้ที่ บ้าน เวลาเล่นสนุก ช่วงระหว่างปิดเทอม หรือวันหยุด ในปัจจุบันนี้ มี เด็กจำนวนมากยังไม่ได้รับอิสระในการเรียนรู้แบบ ไร้รูปแบบเช่นนี้ เมื่อเทียบกับจำนวนผู้ปกครองของ พวกเขาได้มีโอกาสทำในวัยเด็ก ซึ่งเป็นผลพวงมา จากหลายปัจจัย เช่น จากความก้าวหน้าทาง เทคโนโลยี ( ของเล่น ทีวี วีดีโอเกมส์ อินเตอร์เน็ต และ โซเชียลเน็ตเวิร์คต่างๆ ) รวมถึงการที่พ่อแม่ กลัวเรื่องความปลอดภัย สุขอนามัย และการขาด แคลนสถานที่เล่นที่มีคุณภาพ

6

7 สมาชิก นางสาวสุจิตรา เทพบุรี 561121303 นางสาวสุรัตนา เจาะดำ 561121306 นางสุพรรณา พึ่งรูป 561121321 นางสาวสุจิตรา เทพบุรี 561121303 นางสาวสุรัตนา เจาะดำ 561121306 นางสุพรรณา พึ่งรูป 561121321


ดาวน์โหลด ppt คือ การที่เด็กหรือผู้ใหญ่ เรียนรู้จากการ ได้ไปสำรวจ การสัมผัสด้วยตนเอง สร้างสรรค์ ค้นพบ มีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับโลกรอบๆ ตัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google