งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์โรค ไข้หวัดใหญ่ (Influenza). ระดับประเ ทศ ข้อมูลวันที่ 1 ม. ค. 2557 - 22 มี. ค. 2557 - ผู้ป่วย 23,899 ราย - อัตราป่วย 37.62 ต่อ ปชก. แสนคน -

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์โรค ไข้หวัดใหญ่ (Influenza). ระดับประเ ทศ ข้อมูลวันที่ 1 ม. ค. 2557 - 22 มี. ค. 2557 - ผู้ป่วย 23,899 ราย - อัตราป่วย 37.62 ต่อ ปชก. แสนคน -"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์โรค ไข้หวัดใหญ่ (Influenza)

2 ระดับประเ ทศ ข้อมูลวันที่ 1 ม. ค. 2557 - 22 มี. ค. 2557 - ผู้ป่วย 23,899 ราย - อัตราป่วย 37.62 ต่อ ปชก. แสนคน - เสียชีวิต 12 ราย - อัตราตาย 0.02 ต่อ ปชก. แสนคน

3 วันที่ 1 ม. ค. 57 - 30 มี. ค. 57 - จำนวนทั้งสิ้น 42 ราย - อัตราป่วย 7.77 ต่อ ปชก. แสนคน - ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต ไข้หวัดใหญ่ จังหวัดยโสธร

4 โรคปอดบวม (Pneumonia )

5 ข้อมูลวันที่ 1 ม. ค. 57 - 23 มี. ค. 57 - ผู้ป่วย 48,224 ราย - อัตราป่วย 75.91 ต่อ ปชก. แสนคน - เสียชีวิต 164 ราย - อัตราตาย 0.26 ต่อ ปชก. แสนคน ระดับประเ ทศ

6 วันที่ 1 ม. ค. 57 - 30 มี. ค. 57 - จำนวนทั้งสิ้น 591 ราย - อัตราป่วย 109.39 ต่อ ปชก. แสน คน - ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต โรคปอดบวม จังหวัดยโสธร


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์โรค ไข้หวัดใหญ่ (Influenza). ระดับประเ ทศ ข้อมูลวันที่ 1 ม. ค. 2557 - 22 มี. ค. 2557 - ผู้ป่วย 23,899 ราย - อัตราป่วย 37.62 ต่อ ปชก. แสนคน -

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google