งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเฝ้าระวังและสถานการณ์ โรคที่เฝ้าระวังพิเศษจังหวัด สุรินทร์ ณ วันที่ 28 พค 2556 โดย งานระบาดวิทยา กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเฝ้าระวังและสถานการณ์ โรคที่เฝ้าระวังพิเศษจังหวัด สุรินทร์ ณ วันที่ 28 พค 2556 โดย งานระบาดวิทยา กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเฝ้าระวังและสถานการณ์ โรคที่เฝ้าระวังพิเศษจังหวัด สุรินทร์ ณ วันที่ 28 พค 2556 โดย งานระบาดวิทยา กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

2 สถานการณ์โรคไข้เลือกออก สำนักระบาด 56 ประเทศ เสียชีวิต 33154 ราย อัตราป่วยต่อแสน 51.74 เขต 14 จำนวน 3067 เสียชีวิต 3 ราย อัตราป่วยต่อแสน 46.10 – สุรินทร์ 950 ราย 68.82 อัตราต่อแสน – นครราชฯ 1194 ราย 46.18 อัตราต่อ แสน – บุรีรัมย์ 600 ราย 38.48 อัตราต่อแสน – ชัยภูมิ 323 ราย 28.65 อัตราต่อแสน

3 ไข้เลือดออก จังหวัดสุรินทร์ งาน ระบาด สสจ. สุรินทร์ ไข้เลือดออก จำนวน 1137 ราย อัตราป่วย 82.18 ต่อ ประชากรแสนคน ผู้เสียชีวิต จำนวน 3 ราย กลุ่มอายุ 10 - 14 ปี จำนวน 411 ราย ผู้ป่วยสูงสุดคือนักเรียน จำนวน 785 ราย มีนาคม จำนวน 279 ราย โนนนารายณ์ อัตราป่วยเท่ากับ 218.35 ต่อประชากรแสนคน

4 1 มค -28 พค 56

5 1 เมย – 28 พค 56

6

7


ดาวน์โหลด ppt การเฝ้าระวังและสถานการณ์ โรคที่เฝ้าระวังพิเศษจังหวัด สุรินทร์ ณ วันที่ 28 พค 2556 โดย งานระบาดวิทยา กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google