งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานผลการตรวจสอบ สภาพงานก่อสร้างทางหลวง ชนบท รายงานผลการตรวจสอบ สภาพงานก่อสร้างทางหลวง ชนบท ที่อยู่ระหว่างค้ำประกันสัญญา กลุ่มงานทางหลวงชนบท สำนัก ก่อสร้างทาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานผลการตรวจสอบ สภาพงานก่อสร้างทางหลวง ชนบท รายงานผลการตรวจสอบ สภาพงานก่อสร้างทางหลวง ชนบท ที่อยู่ระหว่างค้ำประกันสัญญา กลุ่มงานทางหลวงชนบท สำนัก ก่อสร้างทาง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานผลการตรวจสอบ สภาพงานก่อสร้างทางหลวง ชนบท รายงานผลการตรวจสอบ สภาพงานก่อสร้างทางหลวง ชนบท ที่อยู่ระหว่างค้ำประกันสัญญา กลุ่มงานทางหลวงชนบท สำนัก ก่อสร้างทาง 1

2 โครงการที่ ตรวจสอบเดือนนี้ ผลการ ตรวจสอบ เสียห าย เนื่อง จาก อุทก ภัย ปกติชำรุด 1,5461,51 9 261 2 โครงการที่ชำรุดคิดเป็น 2 % ของจำนวนโครงการ ทั้งหมดที่ตรวจสอบเดือนนี้

3 3

4 4 ผลการดำเนินการโครงการที่ ชำรุดเสียหาย

5 5

6 6 จำนวนสายทางที่ได้รับความเสียหายแยก ตามหน่วยดำเนินการ

7 7 สทช. ที่รายงานว่าไม่มีความ ชำรุดเสียหาย เดือนที่ได้รับ รายงาน สทช. มีนาคม 2 และ 9 เมษายน 1, 2, 3, 9, 12 และ 17 พฤษภาคม 2,3,9,12,13,16,1 7

8 8 หลุมบ่อ, ผิวหลุดร่อน สทช. ที่ 5 : สายตรึม - หนองหิน ต. ตรึม อ. ศีขรภูมิ จ. สุรินทร์

9 9 รอยแตกหนัง จระเข้ สทช. ที่ 6 : สทช. ที่ 6 : สายขก.4038 แยกทล. 2301 – บ. หัวขัว อ. เปือยน้อย จ. ขอนแก่น

10 10 หลุมบ่อ สทช. ที่ 7 : บ. หนองซองแมว – บ. เตย ต. เตย อ. ม่วงสามสิบ จ. อุบลราชธานี

11 11 สทช. ที่ 8 : บ. ดอนม่วง - บ. หนองขอน ต. วัง เมือง อ. ลาดยาว จ. นครสวรรค์ หลุมบ่อ

12 12 รอยแตกหนังจระเข้ สทช. ที่ 11 : สทช. ที่ 11 : หัวท่า - บ้านเขาบ่อ ม.7 ต. ทุ่งคา อ. เมือง จ. ชุมพร

13 13 หลุมบ่อ, ยุบตัวเป็นแอ่ง สทช. ที่ 14 : สทช. ที่ 14 : สายแยก ทล.3422 – ประตูน้ำพระพิมล ต. บางหลวง อ. บางเลน จ. นครปฐม

14 14 หลุมบ่อ สทช. ที่ 15 : สาย บ้านดอนคง - บ้านโพนทอง อ. ประจักษ์ศิลปาคม จ. อุดรธานี

15 15 หลุมบ่อ สทช. ที่ 18 : สายแยกทล.4 – บ. ในหงบ ต. ตาก แดด อ. เมือง จ. พังงา

16 กลุ่มงานทางหลวงชนบท สำนักก่อสร้างทาง 16

17 17

18 18


ดาวน์โหลด ppt รายงานผลการตรวจสอบ สภาพงานก่อสร้างทางหลวง ชนบท รายงานผลการตรวจสอบ สภาพงานก่อสร้างทางหลวง ชนบท ที่อยู่ระหว่างค้ำประกันสัญญา กลุ่มงานทางหลวงชนบท สำนัก ก่อสร้างทาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google