งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

VFR Routes. Non-Commercial Air Transport – ANSP Meeting 2009.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "VFR Routes. Non-Commercial Air Transport – ANSP Meeting 2009."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 VFR Routes

2 Non-Commercial Air Transport – ANSP Meeting 2009

3 เพื่อกำหนดเส้นทางบินให้กับ อากาศยานที่บินด้วยกฎการบิน VFR ภายใน BKK CTR เพื่อให้การบริการเป็นไปด้วยความ ปลอดภัย สะดวกและเป็นระเบียบ เพื่อเป็นการลด Workload ในการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ควบคุม จราจรทางอากาศ และนักบิน

4 Non-Commercial Air Transport – ANSP Meeting 2009 1. เส้นทางบิน VFR ใช้สำหรับ อากาศยานขนาดเล็ก (Light Aircraft) ตามข้อกำหนดของ ICAO 2. เส้นทางบิน VFR ใช้สำหรับ อากาศยานที่ปฏิบัติการบินตาม กฎการบิน VFR 3. ให้อากาศยานที่ปฏิบัติการบินตาม เส้นทางบิน ระยะสูงที่กำหนด และ รายงานตามจุดที่กำหนด ยกเว้น ได้รับคำแนะนำ ที่เป็นอย่างอื่น จาก Bangkok Approach

5 Non-Commercial Air Transport – ANSP Meeting 2009 4. อากาศยานขนาดเล็กที่มีความเร็ว มากกว่า 130 Kts Bangkok Approach จะพิจารณาให้ Departure และ Arrival Instruction โดยใช้ Radar Vector 5. อากาศยานจะต้องติดตั้งอุปกรณ์วิทยุ สื่อสารที่สามารถติดต่อกับ ATC ได้ ตลอดเวลา และต้องติดตั้งอุปกรณ์ SSR Transponder หมายเหตุ ยกเว้นในกรณีที่มีการ ประสานงานล่วงหน้า หรืออากาศยาน ประสบภาวะฉุกเฉิน แนวทางการ ปฏิบัติ

6 Non-Commercial Air Transport – ANSP Meeting 2009 เส้นทางบินขาออก (OUTBOUND ROUTES) กรณีใช้ทางวิ่ง 21

7 Non-Commercial Air Transport – ANSP Meeting 2009 OUTBOUND ROUTE RWY 21 OUTBOUND ROUTE RWY 21 NORTH BOUND NORTH EAST BOUND

8 Non-Commercial Air Transport – ANSP Meeting 2009 OUTBOUND ROUTE RWY 21 OUTBOUND ROUTE RWY 21 WEST BOUND

9 Non-Commercial Air Transport – ANSP Meeting 2009 OUTBOUND ROUTE RWY 21 OUTBOUND ROUTE RWY 21 SOUTH, SOUTHWEST BOUND SOUTH, SOUTHWEST BOUND

10 Non-Commercial Air Transport – ANSP Meeting 2009 OUTBOUND ROUTE RWY 21 OUTBOUND ROUTE RWY 21 SOUTH EAST BOUND SOUTH EAST BOUND

11 Non-Commercial Air Transport – ANSP Meeting 2009 OUTBOUND ROUTE RWY 21 OUTBOUND ROUTE RWY 21 EAST BOUND

12 Non-Commercial Air Transport – ANSP Meeting 2009 OUTBOUND ROUTE RWY 21 OUTBOUND ROUTE RWY 21 SOUTHEAST BOUND

13 Non-Commercial Air Transport – ANSP Meeting 2009 เส้นทางบินขาออก (OUTBOUND ROUTES) กรณีใช้ทางวิ่ง 03

14 Non-Commercial Air Transport – ANSP Meeting 2009 NORTH BOUND NORTHEAST BOUND OUTBOUND ROUTE RWY03

15 Non-Commercial Air Transport – ANSP Meeting 2009 WEST BOUND OUTBOUND ROUTE RWY03

16 Non-Commercial Air Transport – ANSP Meeting 2009 OUTBOUND ROUTE RWY03 SOUTHWEST, SOUTH BOUND SOUTHWEST, SOUTH BOUND

17 Non-Commercial Air Transport – ANSP Meeting 2009 OUTBOUND ROUTE RWY03 SOUTHEAST BOUND

18 Non-Commercial Air Transport – ANSP Meeting 2009 OUTBOUND ROUTE RWY03 EAST BOUND

19 Non-Commercial Air Transport – ANSP Meeting 2009 OUTBOUND ROUTE RWY03 SOUTHEAST BOUND

20 Non-Commercial Air Transport – ANSP Meeting 2009 เส้นทางบินขาเข้า (INBOUND ROUTES) กรณีใช้ทางวิ่ง 21/03

21 Non-Commercial Air Transport – ANSP Meeting 2009 NORTH BOUND NORTHEAST BOUND INBOUND ROUTE RWY 21/03

22 Non-Commercial Air Transport – ANSP Meeting 2009 WEST BOUND INBOUND ROUTE RWY 21/03

23 Non-Commercial Air Transport – ANSP Meeting 2009 SOUTH, SOUTHWESTBOUND SOUTH, SOUTHWESTBOUND INBOUND ROUTE RWY 21/03

24 Non-Commercial Air Transport – ANSP Meeting 2009 SOUTHEAST BOUND INBOUND ROUTE RWY 21/03

25 Non-Commercial Air Transport – ANSP Meeting 2009 EAST BOUND INBOUND ROUTE RWY 21/03

26 Non-Commercial Air Transport – ANSP Meeting 2009 SOUTHEAST BOUND INBOUND ROUTE RWY 21/03

27 Non-Commercial Air Transport – ANSP Meeting 2009 เส้นทางบินขาออก (OUTBOUND ROUTES) กรณีใช้ทางวิ่ง 19

28 Non-Commercial Air Transport – ANSP Meeting 2009 NORTH BOUND OUTBOUND ROUTE RWY 19 OUTBOUND ROUTE RWY 19

29 Non-Commercial Air Transport – ANSP Meeting 2009 SOUTH BOUND OUTBOUND ROUTE RWY 19 OUTBOUND ROUTE RWY 19

30 Non-Commercial Air Transport – ANSP Meeting 2009 เส้นทางบินขาออก (OUTBOUND ROUTES) กรณีใช้ทางวิ่ง 01

31 Non-Commercial Air Transport – ANSP Meeting 2009 NORTH BOUND OUTBOUND ROUTE RWY 01 OUTBOUND ROUTE RWY 01

32 Non-Commercial Air Transport – ANSP Meeting 2009 SOUTH BOUND OUTBOUND ROUTE RWY 01 OUTBOUND ROUTE RWY 01

33 Non-Commercial Air Transport – ANSP Meeting 2009 เส้นทางบินขาเข้า (INBOUND ROUTES) กรณีใช้ทางวิ่ง 19/01

34 Non-Commercial Air Transport – ANSP Meeting 2009 NORTH BOUND INBOUND ROUTE RWY 19/01 INBOUND ROUTE RWY 19/01

35 Non-Commercial Air Transport – ANSP Meeting 2009 SOUTH BOUND INBOUND ROUTE RWY 19/01 INBOUND ROUTE RWY 19/01

36 Non-Commercial Air Transport – ANSP Meeting 2009 เส้นทางบินสำหรับอากาศยานบินผ่าน พื้นที่ BKK TMA (OVERFLY FLIGHT) กรณีใช้ทางวิ่ง 21 / 03 กรณีใช้ทางวิ่ง 19 / 01

37 Non-Commercial Air Transport – ANSP Meeting 2009 OVERFLY ROUTE

38 Non-Commercial Air Transport – ANSP Meeting 2009 Q & A


ดาวน์โหลด ppt VFR Routes. Non-Commercial Air Transport – ANSP Meeting 2009.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google