งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย เด็กชาย ธัญญวิชญ์ ผลึกมณฑล ป.5/8 เลขที่16

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย เด็กชาย ธัญญวิชญ์ ผลึกมณฑล ป.5/8 เลขที่16"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย เด็กชาย ธัญญวิชญ์ ผลึกมณฑล ป.5/8 เลขที่16
ทบทวนสันธาน โดย เด็กชาย ธัญญวิชญ์ ผลึกมณฑล ป.5/8 เลขที่16

2 1.คำสันธานเชื่อมประโยคมีกี่ชนิด
ก.2ชนิด ข.3ชนิด ค.4ชนิด ง.5ชนิด 2.ข้อใดเป็นสันธานเชื่อมความคล้อยตามกัน ก.ฝนตกจึงน้ำท่วม ข.พ่อและแม่ไปทะเล ค.ผมทำการบ้านแต่พ่อดูTV ง.คนหรือหมีวิ่งเร็วกว่า

3 3.หน้าที่ของคำสันธานมีกี่อย่าง
ก.2อย่าง ข.3อย่าง ค.4อย่าง ง.5อย่าง 4.ข้อใดไม่มีคำสันธาน ก.น้ำท่วมเพราะฝนตกหนัก ข.กว่าแม่จะถึงบ้านพ่อก็ไปตลาดแล้ว ค.นายมาเรียนหรือมาเล่น ง.คุณชอบกินอะไร

4 5.ข้อใดเป็นสันธานเชื่อมความให้สละสลวย
ก.เขาพบครูและนักเรียน ข.เพราะเขาขยันจึงเรียนเก่ง ค.อันว่าทรัพย์สินเป็นของนอกกาย ง.คุณชอบดูหนังหรือฟังเพลง 6.ข้อใดมีคำสันธานให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ก.ไม่เขาก็ฉันต้องทำงานนี้ ข.อากาศเย็นจึงต้องใส่เสื้อหนาๆ ค.พี่และน้องกำลังว่ายน้ำ ง.ผมกับคุณเป็นเพื่อนกัน

5 7.ข้อใดใช้สันธานไม่ถูกต้อง
ก.ไม่Aก็Bต้องเป็นหัวหน้า ข.เขาเป็นคนดีจึงได้รับเลือกเป็นผู้นำ ค.เขาทำอะไรไม่คิดหรือเดือดร้อน ง.ผมชอบกินข้าวแต่เขาชอบก๋วยเตี๋ยว 8.เขาทำงานหนัก____ล้มป่วย ควรเติมคำสันธานอะไร ก.จึง ข.และ ค.เพราะฉะนั้น ง.หรือ

6 คุณตอบผิด กลับข้อ1-2 กลับข้อ3-4 กลับข้อ5-6 กลับข้อ7-8 กลับข้อ9-10

7 9.ทั้งฉันและน้องไปโรงเรียนสาย เป็นสันธานชนิดใด
ก.เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ข.คล้อยตามกัน ค.ขัดแย้งกัน ง.เป็นเหตูผลกัน 10.นายชอบภาษาไทยหรืออังกฤษ เป็นสันธานชนิดใด ก.เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ข.คล้อยตามกัน ค.ขัดแย้งกัน ง.เป็นเหตุเป็นผลกัน

8 คุณตอบถูก กลับข้อ1-2 กลับข้อ3-4 กลับข้อ5-6 กลับข้อ7-8 กลับข้อ9-10


ดาวน์โหลด ppt โดย เด็กชาย ธัญญวิชญ์ ผลึกมณฑล ป.5/8 เลขที่16

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google