งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำกริยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำกริยา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำกริยา

2 ความหมาย สัตว์และสิ่งของ แบ่งออกเป็น 4 ชนิด
คำกริยา คือ คำที่แสดงอาการการกระทำหรือแสดงสภาพของคน สัตว์และสิ่งของ แบ่งออกเป็น 4 ชนิด

3 ชนิดของคำกริยา อกรรมกริยา สกรรมกริยา วิกตรรถกริยา กริยานุเคราะห์ กริยาสภาวมาลา

4 อกรรมกริยา อกรรมกริยา ได้แก่ คำกิริยาที่มีความหมายสมบูรณ์ในตัวเอง ไม่ต้องมีกรรมมารับ เช่น ฉันเดิน น้องวิ่ง น้ำไหล นกบิน เขานอน เป็นต้น

5 สกรรมกริยา สกรรมกริยา ได้แก่ คำกริยา ที่ต้องมีกรรมมารับจึงจะได้ใจ
ความสมบูรณ์ เช่น เขากินขนม แมวกินหนู ครูตีนักเรียน เป็นต้น

6 วิกตรรถกริยา วิกตรรถกริยา ได้แก่ คำกริยาที่ไม่มีความหมายสมบูรณ์ในตัวเองต้องมีคำมาประกอบข้างท้าย เพื่อให้ได้ใจความชัดเจนขึ้น (คำเหล่านี้ไม่ใช่กรรมของประโยค) เรียกว่า ส่วนเติมเต็ม ได้แก่ คำว่า เป็น เหมือน คล้าย เท่า คือ เช่น แม่ของฉันเป็นครู ฉันเหมือนพ่อ

7 กริยาสภาวมาลา กริยาสภาวมาลา คือ กริยาที่ทำหน้าที่คล้ายนาม เป็นคำกริยาที่ทำหน้าที่คล้ายกับคำนามอาจเป็นประธานเป็นกรรม หรือบทขยายของประโยคก็ได้ เช่น สูบบุหรี่เป็นภัยต่อชีวิต


ดาวน์โหลด ppt คำกริยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google