งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

13-14 ตุลาคม 2557 รพ.ถลาง จังหวัดภูเก็ต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "13-14 ตุลาคม 2557 รพ.ถลาง จังหวัดภูเก็ต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 13-14 ตุลาคม 2557 รพ.ถลาง จังหวัดภูเก็ต
RSIS ภูเก็ต 13-14 ตุลาคม 2557 รพ.ถลาง จังหวัดภูเก็ต

2 ตาย ตายนอกรพ. ER + นิติเวช -> เวชสถิติ
ตายในรพ. ER + Ward -> เวชสถิติ

3 บาดเจ็บ ล้มเอง 66% เพราะถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ทำทาง
เพื่อหลีกเลี่ยงคดีจราจร

4 บริบทพื้นที่ 3 อำเภอต่างกัน
กลุ่มเสี่ยง เทศกาลสงกรานต์ กะทู้: นักท่องเที่ยวต่างชาติ 50% ส่วนใหญ่ไม่มีใบขับขี่ ถลาง: แรงงานต่างชาติ 13% ข้อมูลตลอดปี ที่ ER รพ.ป่าตอง นักท่องเที่ยวต่างชาติ ~50% เวลา: เวลาเกิดเหตุ เวลาเมาแล้วขับ 3 อำเภอต่างกัน

5 จุดเกิดเหตุ สพฉ.: Mobile App “EMS 1669”
บริษัทกลาง: Mobile App “RVP” เพื่อนคนสุดท้าย GPS ในรถฉุกเฉิน -> การ share พิกัดจุดเกิดเหตุระหว่างหน่วยงาน -> การวิเคราะห์ข้อมูล Spatial analysis

6 เทศกาลสงกรานต์ 2557 ใช้ข้อมูล ITEMS ความซ้ำซ้อนของการเก็บข้อมูล
ความครบถ้วน (นิยามการตาย การลงสาเหตุการตาย) ความซ้ำซ้อนของการเก็บข้อมูล การเชื่อมโยงข้อมูล สธ.-ปภ.-ตร. การแชร์พิกัด

7 หมวก การสำรวจ ของภูเก็ต 60% (ทุกสภ.ทั้งเกาะ) vs ของ thaiROADS 70%
อัตราการไม่สวมในผู้บาดเจ็บ 65% (IS 56) ความสัมพันธ์ระหว่าง อัตราการจับปรับ – อัตราการสวมหมวก - การบาดเจ็บที่ศีรษะ

8 การเชื่อมโยงข้อมูล ช่วงปกติ: เชื่อมโยงข้อมูลในจังหวัดรายเดือน
ช่วงเทศกาล: การส่งต่อข้อมูล HIS (แฟ้ม) -> -ปภ.-ตร.

9 วงประชุมความปลอดภัยทางถนน
กินข้าวเล่าเรื่อง สอจร.: จ. -> ลงพื้นที่ อ.-ต. EMS Day, Trauma Audit ที่ประชุมจังหวัด

10 ข้อมูล eClaim (เม.ย.) IS 19 สาเหตุ* (มิ.ย.): (Aggregate data) 43 แฟ้ม (Accident etc) ITEMS* มรณบัตร 54 55

11 โจทย์ของภูเก็ต กลุ่มเสี่ยงพิเศษ: นักท่องเที่ยวต่างชาติ แรงงานต่างชาติ VS คนไทย เวลาเกิดเหตุ จุดเสี่ยง หมวก เมา เร็ว ป้าย/ไฟสัญญาณจราจร อายุ

12 ผลการวิเคระห์ข้อมูลของภูเก็ต
กลุ่มเสี่ยงพิเศษ: นักท่องเที่ยวต่างชาติ แรงงานต่างชาติ VS คนไทย คนไทย 29 นักท่องเที่ยวต่างชาติ 2 (อ.เมือง ต.กะรน ต.ราไว) แรงงานต่างชาติ 4 เวลาเกิดเหตุ : 4 ทุ่ม - ตี 5 หมวก+เมา ไม่สวม 11 (เมา 4 ไม่เมา 7) กฎหมายและการบังคับใช้ พื้นที่: อำเภอ เมือง 26 กะทู้ 4 ถลาง 5 อ.เมือง ต.กะรน ต.ราไว เทศบาล พื้นที่ภูเขา ห่างไกล -> ความเร็วในการเข้าถึง การพัฒนาศักยภาพหน่วยกู้ชีพ

13 พังงา รณรงค์การสวมหมวกนิรภัย 100% ตร.เป็นแกน
สธ. เก็บข้อมูลพฤติกรรมการสวมหมวก การบาดเจ็บที่ศีรษะ ทุกรพช. ด้วย IS ฉบับย่อใน MS Excel Post crash response Pre hos Trauma audit

14 ทำไม (Why) ? ดื่มแอลกอฮอล์ 38.04 %
อัตราการดื่มฯ % เวลา & น. อัตราการดื่มฯ % เวลา น. อัตราการดื่มฯ % เวลา น.

15

16


ดาวน์โหลด ppt 13-14 ตุลาคม 2557 รพ.ถลาง จังหวัดภูเก็ต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google