งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การคุ้มครองผู้บริโภค โดยประการอื่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การคุ้มครองผู้บริโภค โดยประการอื่น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การคุ้มครองผู้บริโภค โดยประการอื่น

2 สินค้าอันตรายที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สั่งห้ามขาย
“ของเล่นชนิดพองตัวเมื่อแช่น้ำ”หรือ “ตัวดูดน้ำ” เครื่องต้มน้ำไฟฟ้าที่ทำน้ำให้ร้อนโดยผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปในน้ำโดยตรงหรือเครื่องต้มน้ำไฟฟ้าแบบขั้วเปลือย “ลูกโป่งวิทยาศาสตร์”หรือ “ลูกโป่งพลาสติก”หรือ “blowing balloon” เครื่องเล่นฉีดน้ำที่มีลักษณะเป็นกระบอกสูบและใช้แรงอัดกระแทกน้ำ ในกระบอกสูบโดยตรง “ลวดดัดฟันแฟชั่น”

3 “ของเล่นชนิดพองตัวเมื่อแช่น้ำ”หรือ “ตัวดูดน้ำ”

4 เครื่องต้มน้ำไฟฟ้าที่ทำน้ำให้ร้อนโดยผ่านกระแสไฟฟ้า เข้าไปในน้ำโดยตรงหรือเครื่องต้มน้ำไฟฟ้าแบบขั้วเปลือย

5 “ลูกโป่งวิทยาศาสตร์”หรือ “ลูกโป่งพลาสติก” หรือ “blowing balloon”

6 ปืนฉีดน้ำที่ใช้แรงดันในกระบอกสูบ

7 สินค้าสินค้าลวดดัดฟันแฟชั่น

8 บทกำหนดโทษ ผู้ประกอบธุรกิจที่ขายสินค้าซึ่งอาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค
ตามมาตรา 36 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ถ้าผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นผู้ผลิตเพื่อขายหรือเป็นผู้สั่งหรือนำเข้าสินค้าดังกล่าวมาเพื่อขายในราชอาณาจักร ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท


ดาวน์โหลด ppt การคุ้มครองผู้บริโภค โดยประการอื่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google