งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
หน่วยการเรียนรู้ ใบโบกใบบัว เรื่องการประสมคำ และการอ่านสะกดคำ โดย นางสาวชุติมา สามาลา ครู ค.ศ. 1 โรงเรียนบ้านคลองขามป้อม

2 มาทำแบบฝึกหัดกันเถอะ

3 คำว่า “ปอ” อ่านว่า ปอ-อะ-ปะ
5 คำว่า “ปอ” อ่านว่า ปอ-อะ-ปะ ถูก ค่ะ ผิด ครับ

4 คำว่า เรือ สะกดด้วยสระอะไร
คำว่า เรือ สะกดด้วยสระอะไร 5 เ-าะ -ัว แ-ะ เ- อ

5 เติมคำต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
นกมี.....ขา ไก่มีปีก.....ข้าง ปู.....ขา ช้างมี ขา แมวมี.....ขา

6 โยงเส้นคำที่มีสระอัวต่อไปนี้
30 โยงเส้นคำที่มีสระอัวต่อไปนี้ ดูมัว ตาสี ดีใจ -ัว นัวเนีย ตัวดำ จำดี

7 วาดสี่เหลี่ยมคำที่มีสระอา และวงกลมล้อมรอบคำที่มีสระอี
ดูดี ตาสา มีหู ปาป้า ภูผา อามา

8 เรียงประโยคต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
มีกบตัวใหญ่ สระอา ในกระเป๋าคุณป้า ปาป้า

9 ให้นักเรียนประกอบรูปต่อไปนี้ให้ถูกต้อง


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google