งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักการเลือกซื้ออาหาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักการเลือกซื้ออาหาร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักการเลือกซื้ออาหาร
โดย คุณครูสุทิน กลิ่นอ่อน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนวัดชนะสงคราม กรุงเทพมหานคร

2 จุดประสงค์การเรียนรู้
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจถึงหลักการเลือกซื้ออาหาร นักเรียนสามารถเลือกซื้ออาหารได้ตามหลักโภชนาการ นักเรียนตอบคำถามท้ายหน่วยได้เกินร้อยละ 80

3 หลักการเลือกซื้ออาหาร

4 หลักการเลือกซื้ออาหาร
หลักในการเลือกซื้ออาหารสด หลักในการเลือกซื้อผักและผลไม้ หลักในการเลือกซื้ออาหารแห้ง หลักในการเลือกอาหารกระป๋อง หลักในการเลือกซื้ออาหารสำเร็จรูป แบบทดสอบ

5 หลักการเลือกซื้อของสด
เนื้อหมู เนื้อหมูและเนื้อวัว ควรเลือกเนื้อหมูที่มีสีชมพูอ่อน นุ่ม เป็นมัน ไม่มีกลิ่นเหม็น และควรเลือกเนื้อวัวที่มีสีแดงสด ไม่มีกลิ่นเหม็นเปรี้ยว ไม่มีเมือก ต้องไม่มีเม็ดสีขาวใสคล้ายเม็ดสาคู เพราะเป็นตัวอ่อนของพยาธิตัวตืด

6 การเลือกซื้อเนื้อเป็ด เนื้อไก่
เนื้อเป็ดและเนื้อไก่ ลักษณะผิวเต็มไม่เหี่ยวย่น ไม่มีจ้ำเขียวๆ ไม่ซีด ปลายปีกต้องไม่มีสีคล้ำ อกต้องมีเนื้อเต็ม ไม่มีรอยยุบ ตีนอ่อนไม่แข็งกระด้าง ไก่อ่อนจะมีกระดูกอกมากกว่าไก่แก่ และมักมีขนอ่อนๆด้วย

7 การเลือกซื้อปลาสด ปลา เหงือกต้องมีสีแดงสดไม่เป็นสีเขียว ไม่มีกลิ่นเหม็นและเมือก หรือถ้ามีเมือกก็ต้องเป็นเมือกใส ตาใสไม่จมลงไปในเบ้าตา ตาไม่ขุ่นเป็นสีเทา เนื้อแน่นแข็ง ผิวสดใส เกล็ดใส ท้องไม่แตก

8 การเลือกซื้อกุ้ง เนื้อกุ้ง เลือกที่เนื้อแน่นไม่มีกลิ่นเหม็น ตาใส เห็นสีแดงของมันกุ้งชัด หัวกุ้งไม่หลุดง่าย

9 การเลือกซื้อหอย หอย ฝาต้องปิดสนิท ไม่มีกลิ่นเหม็น ไม่มีเมือก ไม่มีสิ่งสกปรกมากเกินไป เมื่อแกะเปลือกแล้วเนื้อจะต้องมีสีแดงสดไม่ซีด เคลื่อนไหวได้เมื่อถูกแตะต้อง

10 การเลือกซื้อผักและผลไม้
ผักผลไม้ ควรซื้อผักสด ไม่ซื้อผักผลไม้ที่มีรอยช้ำ ดูความอ่อนแก่ของผักและผลไม้(ผักบางชนิดอร่อยเมื่อยังอ่อน เช่น ผักบุ้ง ผักบางอย่างต้องรอให้แก่จัดก่อนถึงจะอร่อย เช่น มะเขือเทศ) ซื้อผักผลไม้ตามฤดูกาลเพราะจะมีราคาถูก

11 หลักการเลือกซื้ออาหารแห้ง
เลือกอาหารที่สะอาด ไม่มีสิ่งสกปรกปนบรรจุภาชนะที่สะอาด ถั่วไม่มีจุดด่างดำ เพราะอาจมีสารที่เรียกว่าอะฟลาท็อกซิน เป็นสารที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็ง

12 หลักการเลือกซื้ออาหารกระป๋อง
ฉลากต้องมีชื่อทางการค้า เลขทะเบียนอาหาร สถานที่ผลิต วันเดือนปีที่ผลิตและวันหมดอายุ น้ำหนัก บอกวัตถุเจือปนในอาหาร เช่น วัตถุกันเสีย ลักษณะกระป๋องต้องไม่บุบหรือนูน กระป๋องเรียบ ไม่มีกลิ่น ไม่รั่ว

13 อาหารกระป๋องที่ผิดสุขลักษณะ
กระป๋องที่ไม่มีฉลาก กระป๋องที่มีรอยบุบ

14 หลักการเลือกซื้ออาหารสำเร็จรูป
ภาชนะบรรจุไม่ฉีกขาด ฉลากแสดงชื่ออาหารทางการค้า เลขทะเบียนการค้า สถานที่ผลิต ส่วนประกอบ วันเดือนปีที่ผลิตและหมดอายุ ข้อความที่ระบุว่าใส่วัตถุกันเสียหรือไม่

15 หลักการเลือกซื้ออาหารสำเร็จรูป
อ่านฉลากว่าทำมาจากพืชชนิดใดควรซื้อน้ำมันพืชที่มีกรดไลโนอิคเกินร้อยละ 50 ของปริมาตรทั้งหมดเสมอ

16 แบบทดสอบ คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกข้อที่ถูกเพียงข้อเดียว
คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกข้อที่ถูกเพียงข้อเดียว นักเรียนควรเลือกซื้อเนื้อหมูที่มีลักษณะอย่างไร สีแดงสด สีชมพูอมแดง เมื่อกดแล้วมีรอยบุ๋ม มีเม็ดสาคูอยู่เล็กน้อย

17 แบบทดสอบ คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกข้อที่ถูกเพียงข้อเดียว
คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกข้อที่ถูกเพียงข้อเดียว กรดไลโนอิคอยูในอาหารประเภทอะไร น้ำมันพืช อาหารหมักดอง อาหารสำเร็จรูป นมเปรี้ยว ยูเอชที

18 แบบทดสอบ คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกข้อที่ถูกเพียงข้อเดียว
คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกข้อที่ถูกเพียงข้อเดียว การเลือกซื้อปลาที่ถูกต้องควรเป็นอย่างไร ตาปลาปิดสนิท เกล็ดปลาไม่มีรอยเปียก ปลาที่มีขนาดใหญ่กว่าทุกตัว ปลาที่เนื้อแน่น ท้องไม่แตก

19 แบบทดสอบ คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกข้อที่ถูกเพียงข้อเดียว
คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกข้อที่ถูกเพียงข้อเดียว หลักการซื้ออาหารควรคำนีงถึงสิ่งใดมากที่สุด ราคาอาหาร ปริมาณอาหาร คุณภาพอาหาร ของแถมจากอาหาร

20 แบบทดสอบ คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกข้อที่ถูกเพียงข้อเดียว
คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกข้อที่ถูกเพียงข้อเดียว สารอัลฟลาท็อกซินอยู่ในอาหารประเภทใด ปลาสด หมูเนื้อแดง อาหารกระป๋อง อาหารแห้งประเภทถั่ว

21 เฉลย สีชมพูอมแดง น้ำมันพืช ปลาที่เนื้อแน่น ท้องไม่แตก คุณภาพอาหาร
ปลาที่เนื้อแน่น ท้องไม่แตก คุณภาพอาหาร อาหารแห้งประเภทถั่ว

22 รางวัลแห่งความสำเร็จ
เกณฑ์การประเมิน คะแนนที่ได้ ระดับ รางวัลแห่งความสำเร็จ 5 ดีมาก 3-4 ดี 1-2 พอใช้ ปรับปรุง

23 THE END คลิก


ดาวน์โหลด ppt หลักการเลือกซื้ออาหาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google