งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พื้นฐานพิมพ์ดีด โดย นางสุริยา พรรณราย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พื้นฐานพิมพ์ดีด โดย นางสุริยา พรรณราย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พื้นฐานพิมพ์ดีด โดย นางสุริยา พรรณราย

2 ทำไม ! ต้องรู้จักส่วนต่างๆ ของเครื่องพิมพ์ดีด

3 ส่วนต่างๆ ของเครื่องพิมพ์ดีด

4 กั้นระยะซ้าย/กั้นระยะขวา ทำหน้าที่ กั้นหน้า/กั้นหลังของกระดาษ
หน้าที่ของส่วนต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ปฏิบัติเป็นประจำ กั้นระยะซ้าย กั้นระยะขวา กั้นระยะซ้าย/กั้นระยะขวา ทำหน้าที่ กั้นหน้า/กั้นหลังของกระดาษ

5 ทำหน้าที่ กั้นขอบกระดาษซ้ายให้ตรง 0
นำกระดาษ นำกระดาษ ทำหน้าที่ กั้นขอบกระดาษซ้ายให้ตรง 0

6 ทำหน้าที่ เลือกระยะบรรทัดตามชิ้นงานที่ปฏิบัติ
บรรทัดห่างถี่ 1 2 3 บรรทัดห่างถี่ ทำหน้าที่ เลือกระยะบรรทัดตามชิ้นงานที่ปฏิบัติ

7 ทำหน้าที่ บิดขึ้นหรือลงของกระดาษตามชิ้นงานที่ปฏิบัติ
ลูกบิดซ้าย ลูกบิดขวา ลูกบิดซ้าย/ขวา ทำหน้าที่ บิดขึ้นหรือลงของกระดาษตามชิ้นงานที่ปฏิบัติ

8 ทำหน้าที่ ปัดขึ้นบรรทัดใหม่
ด้ามปัดแคร่ ด้ามปัดแคร่ ทำหน้าที่ ปัดขึ้นบรรทัดใหม่

9 ทำหน้าที่ เลื่อนแคร่ซ้าย/ขวา
ฟรีแคร่ซ้าย/ขวา ฟรีแคร่ซ้าย/ขวา ทำหน้าที่ เลื่อนแคร่ซ้าย/ขวา

10 ทำหน้าที่ ล้างจำกัดตอนทั้งหมด
ล้างแคร่ซ้าย/ขวา ล้างแคร่ซ้าย/ขวา ทำหน้าที่ ล้างจำกัดตอนทั้งหมด

11 ทำหน้าที่ จัดหัวกระดาษเพื่อปัดระยะบรรทัด
แนวระดับบรรทัด แนวระดับบรรทัด ทำหน้าที่ จัดหัวกระดาษเพื่อปัดระยะบรรทัด

12 ทำหน้าที่ นำกระดาษออกจากเครื่องพิมพ์
ก้านคลายกระดาษ ก้านคลายกระดาษ ทำหน้าที่ นำกระดาษออกจากเครื่องพิมพ์

13 ค้านทับกระดาษพร้อมลูกยางเล็ก
ทำหน้าที่ ทับกระดาษ จัดลูกยางให้สัดส่วนเท่ากัน

14 จับบัตร (ช่องนำตัวอักษร)
จับบัตร ทำหน้าที่ หนีบกระดาษในเครื่องพิมพ์ ช่องนำตัวอักษร ทำหน้าที่ หาจุดกึ่งกลางของกระดาษ

15 Tab - ทำหน้าที่ ลบจำกัดตอนในเครื่องพิมพ์
Tab + ทำหน้าที่ ตั้ง Tab ในเครื่องให้เป็นตอนๆ

16 ทำหน้าที่ เคาะถอยหลังของแป้นพิมพ์
ปุ่มถอยหลัง ปุ่มถอยหลัง ทำหน้าที่ เคาะถอยหลังของแป้นพิมพ์

17 ทำหน้าที่ พิมพ์อักษรตัวบน
ปุ่มยกแคร่ขวา ปุ่มยกแคร่ซ้าย ปุ่มยกแคร่ซ้าย/ขวา ทำหน้าที่ พิมพ์อักษรตัวบน

18 ทำหน้าที่ ยกแคร่ค้างเพื่อพิมพ์อักษรตัวบน
ปุ่มล็อกแคร่ ปุ่มล็อกแคร่ ทำหน้าที่ ยกแคร่ค้างเพื่อพิมพ์อักษรตัวบน

19 ค้านเว้นวรรค ทำหน้าที่ เคาะวรรค
ค้านเว้นวรรค ทำหน้าที่ เคาะวรรค

20 ขั้นตอนการพับผ้าคลุมเครื่องพิมพ์ดีด

21 ยกขึ้นออกจากเครื่องพิมพ์ดีด วางหงายบนเครื่องพิมพ์ดีด
1. จับมุมบนของผ้าคลุมเครื่องพิมพ์ดีดทั้งสองข้าง ยกขึ้นออกจากเครื่องพิมพ์ดีด วางหงายบนเครื่องพิมพ์ดีด จับผ้าคลุมเครื่อง วางหงายบนเครื่อง

22 2. พับส่วนที่เหลือด้านบนลงมาทบเสมอกัน

23 เสร็จเรียบร้อยเก็บในลิ้นชักโต๊ะ หรือใช้หนุนตำราด้านขวามือ
3. พับส่วนซ้าย พับส่วนขวา วางเสมอกัน เสร็จเรียบร้อยเก็บในลิ้นชักโต๊ะ หรือใช้หนุนตำราด้านขวามือ

24 เครื่องพิมพ์โดยให้ขอบกระดาษด้านซ้ายชิดนำกระดาษ มือขวาบิดลูกบิด 1 ครั้ง
ขั้นตอนการใส่กระดาษ 1. จับกระดาษด้วยมือซ้ายเบาๆ นำกระดาษเข้า เครื่องพิมพ์โดยให้ขอบกระดาษด้านซ้ายชิดนำกระดาษ มือขวาบิดลูกบิด 1 ครั้ง มือซ้าย จับกระดาษ

25 2. สอดหัวกระดาษชนลูกยาง

26 มือยกคานทับกระดาษขึ้น
3. ยกคานทับกระดาษขึ้น มือยกคานทับกระดาษขึ้น

27 เพื่อจัดหัวกระดาษ 4. มือซ้ายปัดกระดาษขึ้น โยกก้านคลายกระดาษ
4. มือซ้ายปัดกระดาษขึ้น โยกก้านคลายกระดาษ เพื่อจัดหัวกระดาษ จัดหัวกระดาษ โยกก้านคลายกระดาษ

28 5. จัดลูกยาง คานทับกระดาษ ทับกระดาษ

29 ท่านั่ง

30 ขั้นตอนการถอดผ้าหมึก
1 4 3 2

31 ขั้นตอนการใส่ผ้าหมึก
1 2 3 5 4

32 ความก้าวหน้าจะมาเยือน
ฝึกพิมพ์ เพิ่มทักษะพัฒนา ความก้าวหน้าจะมาเยือน

33 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt พื้นฐานพิมพ์ดีด โดย นางสุริยา พรรณราย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google