งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระประจำวันเกิด นางวัฒนา ศรีประเสริฐ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระประจำวันเกิด นางวัฒนา ศรีประเสริฐ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พระประจำวันเกิด นางวัฒนา ศรีประเสริฐ
โดย นางวัฒนา ศรีประเสริฐ อาจารย์ 2 ระดับ 7

2 องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน
ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมคารวะบูชาคุณ

3 พระพุทธรูปปางถวายเนตร
พระประจำวันอาทิตย์ พระพุทธรูปปางถวายเนตร มีลักษณะเป็นพระพุทธรูปยืน ลืมพระเนตร พระหัตถ์ทั้งสองประสานกันไว้ที่พระเพลา โดยพระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้าย

4 พระพุทธรูปปางห้ามญาติ
พระประจำวันจันทร์ พระพุทธรูปปางห้ามญาติ มีลักษณะเป็นพระพุทธรูปยืน พระหัตถ์ซ้ายทอดลงข้าง พระวรกาย พระหัตถ์ขวายกขึ้นเสมอพระอุระ ฝ่าพระหัตถ์แบไปด้านหน้า แสดงกิริยาห้ามให้หยุด

5 พระพุทธรูปปางไสยาสน์
พระประจำวันอังคาร พระพุทธรูปปางไสยาสน์ มีลักษณะเป็นพระพุทธรูป นอนตะแคงด้านขวา พระพาหาขวาวางอยู่บนพระเขนย พระหัตถ์หนุนพระเศียรพระหัตถ์ซ้าย วางทอดไปตามพระวรกาย พระบาทซ้ายวางอยู่บนพระบาทขวา เสมอกัน หลับพระเนตร เรียกว่า ท่าสีหไสยาสน์

6 พระประจำวันพุธ(กลางวัน) พระพุทธรูปปางอุ้มบาตร
มีลักษณะเป็นพระพุทธรูปยืน พระหัตถ์ทั้งสองประคองบาตร ส้นพระบาทชิดกัน แสดงอิริยาบถการออกบิณฑบาต ซึ่งเป็นพุทธกิจตอนเช้า

7 พระประจำวันพุธ(กลางคืน)
พระพุทธรูปปางป่าเลไลยก์ มีลักษณะเป็นพระพุทธรูปประทับนั่งบัลลังก์ พระบาททอดลงเหยียบพื้น พระพาหาทั้งสองวางอยู่บนพระเพลา พระหัตถ์ขวาหงายขึ้น อันเป็นกิริยารับของถวาย

8 พระประจำวันพฤหัสบดี พระพุทธรูปปางสมาธิ มีลักษณะเป็นพระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิ พระบาทขวาซ้อนพระบาทซ้าย พระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้าย พระกายตั้งตรง

9 พระประจำวันศุกร์ พระพุทธรูปปางรำพึง มีลักษณะเป็นพระพุทธรูปยืน พระหัตถ์ทั้งสองทาบอยู่บนพระอุระ พระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้าย พระบาทชิดกัน ทอดพระเนตรไปข้างหน้า

10 พระประจำวันเสาร์ พระพุทธรูปปางนาคปรก มีลักษณะเป็นพระพุทธรูปนั่งสมาธิเช่นเดียวกับปางสมาธิ บนขนดของพระยานาค เบื้องหลังมีพระยานาค ๗ เศียร แผ่พังพานอยู่เหนือพระเศียร

11 ก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับ
พระประจำวันไหนๆ ก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับ ไหว้ท่าน และหมั่นทำความดี ชีวิตจะพบแต่สิ่งศิริมงคล และมีความสุข จริงครับ ผมเห็นด้วย


ดาวน์โหลด ppt พระประจำวันเกิด นางวัฒนา ศรีประเสริฐ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google