งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบการเงินระหว่างประเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบการเงินระหว่างประเทศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบการเงินระหว่างประเทศ
โดย ผ.ศ ศิวิไล ชยางกูร

2 ระบบการเงินระหว่างประเทศ วิวัฒนาการของระบบปริวรรตเงินตราต่างประเทศ ระบบการเงินระหว่างประเทศในโลกยุคใหม่เริ่มต้นจากการปฎิวัติอุตสาหกรรมประเทศอังกฤษ ระบบมาตรฐานทองคำ ( THE GOLD STANDARD ) ค.ศ 1876 – 1913 ช่วงระหว่างสงครามโลก ( THE INTER – WAR YEARS ) ค .ศ 1914 – 1944 ระบบปริวรรตเงินตราแบบคงที่ ( FIXED EXCHANGE RATE) ค .ศ 1945 – ข้อตกลงเบรตตันวูดด์ วิกฤตการณ์ปี คศ อัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว

3 ระบบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
หลังปี ค.ศ. 1973 ข้อตกลงจาไมก้า ( JAMICA AGREEMENTค.ศ 1976 ข้อตกลงพลาซ่า( PLAZA AGREEMENT) ค.ศ 1985 ข้อตกลงลูฟร์ ( LOUVRE ACCORD ) ค.ศ1987

4 ระบบปริวรรตเงินตราที่พึ่งพาเงินสกุลต่างประเทศหรือสหภาพการเงิน ระบบปริวรรตเงินตราที่ควบคุมโดยคณะกรรมการ ระบบปริวรรตเงินตราผูกค่าเงินสกุลท้องถิ่นไว้กับเงินสกุลอื่น ระบบปริวรรตเงินตราผูกค่าเงินสกุลอื่นแบบยืดหยุ่น ระบบปริวรรตเงินตราที่เปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไป ระบบปริวรรตเงินตราลอยตัวแบบจัดการ ระบบปริวรรตเงินตราแบบเสรี

5 สหภาพเศรษฐกิจและการเงินยุโรป
(ECONOMIC AND MONETARY UNION: EMU) ระบบการเงินยุโรป (EUROPEAN MONETARY SYSTEM: EMS) ธนาคารกลางแห่งยุโรป (EUROPEAN CENTRAL BANK: ECB) สกุลเงินยูโร

6 ระบบปริวรรตเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย
ก่อนประกาศค่าเสมอภาค ( พ ศ ) ประกาศค่าเสมอภาค ( พศ – 2521) กำหนดอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันร่วมกัน( พศ 2521 – 2524) ระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ ( พศ 2524 – 2527) ระบบตะกร้าเงิน( พศ 2527 – 2540) ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว( พศ 2540 – ปัจจุบัน)

7 ทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (EXCHANGE EQUALIZATION FUND)
บทบาทหน้าที่ การบริหารงานของทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยน ทุนดำเนินการของทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยน


ดาวน์โหลด ppt ระบบการเงินระหว่างประเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google