งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นำเสนอโดย นาย เจษฎาภรณ์ อยู่แก้ว ปวช.1 ช่างยนต์ กลุ่ม.4 เลขที่.3 “ สมานฉันท์ ” จากความขัดแย้ง ทางการเมืองในปัจจุบัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นำเสนอโดย นาย เจษฎาภรณ์ อยู่แก้ว ปวช.1 ช่างยนต์ กลุ่ม.4 เลขที่.3 “ สมานฉันท์ ” จากความขัดแย้ง ทางการเมืองในปัจจุบัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นำเสนอโดย นาย เจษฎาภรณ์ อยู่แก้ว ปวช.1 ช่างยนต์ กลุ่ม.4 เลขที่.3 “ สมานฉันท์ ” จากความขัดแย้ง ทางการเมืองในปัจจุบัน

2 โดย ไพบูลย์ วัฒน์ ศิริธรรม จะสร้าง " สมานฉันท์ " จาก ความขัดแย้งทาง การเมืองในปัจจุบัน ได้อย่างไร

3 คำว่า " สมานฉันท์ " มีน้ำเสียงไพเราะ มีความหมาย งดงาม คือหมายความว่า " ความพอใจร่วมกัน " หรือ " ความเห็นพ้องกัน " " สมานฉันท์ " เป็นได้ทั้ง " ผลลัพธ์ " และ " วิธีการ " ถ้าเป็น " ผลลัพธ์ " เราจะพูดว่า " ขอให้เกิดความ สมานฉันท์ขึ้นในสังคมไทย " เป็นต้น

4 แต่ถ้าพูดว่า " ขอให้เรามาสมานฉันท์กันเถิด " เรา กำลังหมายถึงว่า ขอให้เรามา " ดำเนินการ " ในอัน ที่จะทำให้เกิดความสมานฉันท์ขึ้น ตรงนี้แหละที่ยาก แต่ก็เป็นไปได้และควรพยายาม ทำให้ได้

5 สำคัญที่ต้องเข้าใจให้ถูก และทำให้ดี อย่างนี้ยังไม่ใช่ " สมานฉันท์ " ถ้าคนฝ่ายหนึ่งบอกว่า " เรามาสมานฉันท์กันนะ " โดยมีความหมายว่า " ที่พวกคุณคัดค้านต่อต้าน หรือวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่นะ ขอให้หยุดเสียเถอะ บ้านเมืองจะได้สงบสุข "

6 อย่างนี้ยากจะเกิดความ " สมานฉันท์ " หรือ " ความ พอใจร่วมกัน " หรือ " ความเห็นพ้องกัน " เพราะอีก ฝ่ายก็คงจะบอกว่า " ถ้าคนที่เราคัดค้านต่อต้าน ลาออกไปตามที่มีคนจำนวนมากเรียกร้อง พวกเรา ก็ยินดียุติความเคลื่อนไหวต่อต้านคัดค้าน " ซึ่งฝ่ายที่ถูกเรียกร้องให้ลาออกก็จะยังคงไม่ยอม ลาออก เรื่องจึงจะยังคงเป็นความขัดแย้ง หรือยัง ไม่เป็นความสมานฉันท์อยู่นั่นเอง

7 หรือฝ่ายแรกอาจบอกว่า " ในเมื่อเราจะมี กระบวนการการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญแล้ว การ เคลื่อนไหวอย่างอื่นควรยุติ " อีกฝ่ายก็คงตอบว่า " ไม่ได้ขัดข้องเรื่องการเลือกตั้ง แต่ยังไม่มั่นใจใน ความบริสุทธิ์ยุติธรรมของการเลือกตั้ง และ ขณะเดียวกันขอให้มีกระบวนการสอบสวนความผิด ของผู้อยู่ในตำแหน่งสำคัญบางคน โดยไม่มีการ แทรกแซงกระบวนการยุติธรรมด้วย "

8 ซึ่งขณะนี้ยังมองไม่ค่อยเห็นโอกาสที่จะมีการ ดำเนินการตามที่ฝ่ายที่สองเสนอ ดังนั้น ความ ขัดแย้งหรือความไม่สมานฉันท์จึงยังคงดำรงอยู่

9 นอกจากนั้น ยังมีประชาชนจำนวนไม่น้อยที่สงสัย ข้องใจเกี่ยวกับจริยธรรม ความสุจริต ความ น่าเชื่อถือ การมีพฤติกรรมเหมาะสม และ ความชอบธรรม ของผู้นำทางการเมืองที่อยู่ใน อำนาจ ถ้าความสงสัยข้องใจนี้ยังมีอยู่มาก การ เลือกตั้งจะไม่ช่วยคลี่คลายและความยังไม่ สมานฉันท์ คือความยังไม่ " พอใจร่วมกัน " จะยังคง อยู่

10 แล้ว " สมานฉันท์ " ที่จริงแท้ควรเป็นอย่างไร จะเกิดความ " สมานฉันท์ " จริงแท้ได้ต้องมีทั้ง " กระบวนการ " ที่เห็นพ้องต้องกัน และการบรรลุ " ผลลัพธ์ " ที่เห็นพ้องต้องกัน โดยเป็นความเห็น พ้องต้องกันของ " ฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด " ความขัดแย้งทางการเมืองของประเทศไทยใน ปัจจุบัน เป็นความขัดแย้งที่เข้มข้น ลงลึก ซับซ้อน และกว้างขวาง อย่างไม่เคยมีมาก่อน


ดาวน์โหลด ppt นำเสนอโดย นาย เจษฎาภรณ์ อยู่แก้ว ปวช.1 ช่างยนต์ กลุ่ม.4 เลขที่.3 “ สมานฉันท์ ” จากความขัดแย้ง ทางการเมืองในปัจจุบัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google