งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หมู่ฟังก์ชัน (Functional Group)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หมู่ฟังก์ชัน (Functional Group)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หมู่ฟังก์ชัน (Functional Group)
ครูธนพล ถัดทะพงษ์ โรงเรียนสากเหล็กวิทยา

2 หมู่อะตอมของธาตุที่แสดงสมบัติเฉพาะในโมเลกุลสารประกอบอินทรีย์
หมู่ฟังก์ชัน หมู่อะตอมของธาตุที่แสดงสมบัติเฉพาะในโมเลกุลสารประกอบอินทรีย์ ไฮโดรคาร์บอน (CH) อะลิฟาติก ไฮโดรคาร์บอน - แอลเคน - แอลคีน - แอลไคน์ อะลิไซคลิก ไฮโดรคาร์บอน อะโรมาติก ไฮโดรคาร์บอน หมู่ฟังก์ชันที่มี O - แอลกอฮอล์, อีเทอร์ - กรดอินทรีย์ - เอสเทอร์ - แอลดีไฮด์, คีโตน หมู่ฟังก์ชันที่มี N - เอมีน - เอไมด์

3 Aliphatic Hydrocarbon ประเภทของสารอินทรีย์
หมู่ฟังก์ชัน ชื่อหมู่ ประเภทของสารอินทรีย์ สูตรทั่วไป ตัวอย่าง ชื่อ สูตรโครงสร้าง C – C พันธะเดี่ยวระหว่าง C แอลเคน CnH2n+2 อีเทน H3C- CH3 C = C พันธะคู่ระหว่าง C แอลคีน CnH2n อีทีน H2C=CH2 C C พันธะสามระหว่าง C แอลไคน์ CnH2n-2 อีไทน์ HC CH

4 Alicyclic Hydrocarbon ประเภทของสารอินทรีย์
หมู่ฟังก์ชัน ชื่อหมู่ ประเภทของสารอินทรีย์ สูตรทั่วไป ตัวอย่าง ชื่อ สูตรโครงสร้าง วงพันธะเดี่ยวระหว่าง C ไซโคล แอลเคน CnH2n เอกเซน วงพันธะคู่ระหว่าง C แอลคีน CnH2n-2 เฮกซีน วงพันธะสามระหว่าง C แอลไคน์ CnH2n-4 ออกไทน์

5 ประเภทของสารอินทรีย์ อะโรมาติก ไฮโดรคาร์บอน
Aromatic Hydrocarbon หมู่ฟังก์ชัน ชื่อหมู่ ประเภทของสารอินทรีย์ สูตรทั่วไป ตัวอย่าง ชื่อ สูตรโครงสร้าง วง 6 คาร์บอนที่มีพันธะเดี่ยวสลับพันธะคู่ อะโรมาติก ไฮโดรคาร์บอน C6H6 เบนซีน

6 Functional group with Oxygen ประเภทของสารอินทรีย์
หมู่ฟังก์ชัน ชื่อหมู่ ประเภทของสารอินทรีย์ ตัวอย่าง ชื่อ สูตรโครงสร้าง R-OH ไฮดรอกซิล แอลกอฮอล์ เมทานอล H3C- OH R-O-R แอลคอกซี อีเทอร์ ไดเมทิลอีเทอร์ H3C-O-CH3 คาร์บอกซิล กรดอินทรีย์ กรดแอซีติก CH3COOH

7 Functional group with Oxygen ประเภทของสารอินทรีย์
หมู่ฟังก์ชัน ชื่อหมู่ ประเภทของสารอินทรีย์ ตัวอย่าง ชื่อ สูตรโครงสร้าง แอลคอกซี- คาร์บอนิล เอสเทอร์ เมทิล- เมทาโนเอต คาร์บอกซาลดีไฮด์ แอลดีไฮด์ เมทานาล คีโตน โพรพาโนน

8 Functional group with Nitrogen ประเภทของสารอินทรีย์
หมู่ฟังก์ชัน ชื่อหมู่ ประเภทของสารอินทรีย์ ตัวอย่าง ชื่อ สูตรโครงสร้าง อะมิโน เอมีน อะมิโนมีเทน CH3-NH2 เอไมด์ เมทานาไมด์

9 วงกลมรอบหมู่ฟังก์ชันที่พบในโครงสร้างสารอินทรีย์พร้อมระบุชื่อหมู่ฟังก์ชันและประเภทของสารอินทรีย์

10


ดาวน์โหลด ppt หมู่ฟังก์ชัน (Functional Group)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google