งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การศึกษาโครงสร้างในแบบ 3 มิติ ว่า อะตอมต่างๆมีการจัดเรียงตัวในที่ว่าง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การศึกษาโครงสร้างในแบบ 3 มิติ ว่า อะตอมต่างๆมีการจัดเรียงตัวในที่ว่าง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การศึกษาโครงสร้างในแบบ 3 มิติ ว่า อะตอมต่างๆมีการจัดเรียงตัวในที่ว่าง
STEREOCHEMISTRY การศึกษาโครงสร้างในแบบ 3 มิติ ว่า อะตอมต่างๆมีการจัดเรียงตัวในที่ว่าง สัมพัทธ์กันอย่างไร

2 ISOMERS Stereoisomers Constitutional isomers Conformational
Configurational isomers Geometrical isomers Optical isomers

3 การหมุนได้อย่างอิสระ (free rotation)
Conformational isomers การหมุนได้อย่างอิสระ (free rotation) ของพันธะเดี่ยวในโมเลกุลโซ่เปิดทำให้ เกิดโครงแบบ (conformer) ที่แตกต่าง กัน

4 โมเลกุลที่มีลำดับการเชื่อมต่อกันของอะตอมเหมือนกันแต่การจัดเรียงตัวใน
Stereoisomers โมเลกุลที่มีลำดับการเชื่อมต่อกันของอะตอมเหมือนกันแต่การจัดเรียงตัวใน ที่ว่างแตกต่างกัน

5 Conformation Configuration Different man Same man Different configuration Different conformation

6 Conformation and Configuration of molecules
พันธะไม่ใช่การแตกพันธะ โมเลกุลที่มี conformation ต่างกันจะเป็นโมเลกุลเดียวกันสามารถทำ ให้มี conformation ที่เหมือนกันได้โดยการหมุนรอบพันธะ

7 หมู่ฟังก์ชันแตกต่างกัน
Constitutional isomers หมู่ฟังก์ชันแตกต่างกัน CH3OCH3 CH3CH2OH ethanol methyl ether สายโซ่คาร์บอนต่างกัน CH3CHCH3 CH3 isobutane CH3CH2CH2CH3 n-butane ตำแหน่งของหมู่ฟังก์ชันต่างกัน CH3CHCH3 NH2 isopropylamine CH3CH2CH2NH2 propylamine

8 OH CN H HO two different configurations, two compounds OH CN H HO three different conformations, one compound


ดาวน์โหลด ppt การศึกษาโครงสร้างในแบบ 3 มิติ ว่า อะตอมต่างๆมีการจัดเรียงตัวในที่ว่าง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google