งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Scale: O 2 4 km N อ. จะ นะ (2) (1) (3) (4) (5) (6) ตำแหน่งที่ NO x สูงสุด (ug/m 3 ) สัญลักษณ์ จุดเก็บตัวอย่างอากาศ และเสียง (1) บ้านตลิ่งชัน (2) บ้านในไร่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Scale: O 2 4 km N อ. จะ นะ (2) (1) (3) (4) (5) (6) ตำแหน่งที่ NO x สูงสุด (ug/m 3 ) สัญลักษณ์ จุดเก็บตัวอย่างอากาศ และเสียง (1) บ้านตลิ่งชัน (2) บ้านในไร่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Scale: O 2 4 km N อ. จะ นะ (2) (1) (3) (4) (5) (6) ตำแหน่งที่ NO x สูงสุด (ug/m 3 ) สัญลักษณ์ จุดเก็บตัวอย่างอากาศ และเสียง (1) บ้านตลิ่งชัน (2) บ้านในไร่ (3) บ้านป่างาม (4) บ้านป่าไผ่ (5) บ้านโคกสัก (6) บ้านเขาจันทร์

2 Scale: O 2 4 km N อ. จะ นะ (2) (1) (3) (4) (5) (6) ตำแหน่งที่ CO สูงสุด (ug/m 3 ) สัญลักษณ์ จุดเก็บตัวอย่างอากาศ และเสียง (1) บ้านตลิ่งชัน (2) บ้านในไร่ (3) บ้านป่างาม (4) บ้านป่าไผ่ (5) บ้านโคกสัก (6) บ้านเขาจันทร์

3 Scale: O 2 4 km N อ. จะ นะ (2) (1) (3) (4) (5) (6) ตำแหน่งที่ SO 2 สูงสุด (ug/m 3 ) สัญลักษณ์ จุดเก็บตัวอย่างอากาศ และเสียง (1) บ้านตลิ่งชัน (2) บ้านในไร่ (3) บ้านป่างาม (4) บ้านป่าไผ่ (5) บ้านโคกสัก (6) บ้านเขาจันทร์

4 Scale: O 2 4 km N อ. จะ นะ (2) (1) (3) (4) (5) (6) ตำแหน่งที่ PM-10 สูงสุด (ug/m 3 ) สัญลักษณ์ จุดเก็บตัวอย่างอากาศ และเสียง (1) บ้านตลิ่งชัน (2) บ้านในไร่ (3) บ้านป่างาม (4) บ้านป่าไผ่ (5) บ้านโคกสัก (6) บ้านเขาจันทร์

5 Scale: O 2 4 km N อ. จะ นะ (2) (1) (3) (4) (5) (6) ตำแหน่งที่ NMHC สูงสุด (ug/m 3 ) สัญลักษณ์ จุดเก็บตัวอย่าง อากาศและเสียง (1) บ้านตลิ่งชัน (2) บ้านในไร่ (3) บ้านป่างาม (4) บ้านป่าไผ่ (5) บ้านโคกสัก (6) บ้านเขาจันทร์

6 Scale: O 2 4 km N อ. จะ นะ (2) (1) (3) (4) (5) (6) ตำแหน่งที่ H 2 S สูงสุด (ug/m 3 ) สัญลักษณ์ จุดเก็บตัวอย่างอากาศ และเสียง (1) บ้านตลิ่งชัน (2) บ้านในไร่ (3) บ้านป่างาม (4) บ้านป่าไผ่ (5) บ้านโคกสัก (6) บ้านเขาจันทร์


ดาวน์โหลด ppt Scale: O 2 4 km N อ. จะ นะ (2) (1) (3) (4) (5) (6) ตำแหน่งที่ NO x สูงสุด (ug/m 3 ) สัญลักษณ์ จุดเก็บตัวอย่างอากาศ และเสียง (1) บ้านตลิ่งชัน (2) บ้านในไร่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google