งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบายพลังงาน - ปตท. และก๊าซ CBG 3 ประเทศไทยมีวิกฤติด้านพลังงานเพราะต้องนำเข้าจาก ต่างประเทศ ประเทศไทยมีประชากร ส่วนใหญ่มีรายได้จากภาค การเกษตร ดำเนินการผลิตสินค้าขั้นปฐม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบายพลังงาน - ปตท. และก๊าซ CBG 3 ประเทศไทยมีวิกฤติด้านพลังงานเพราะต้องนำเข้าจาก ต่างประเทศ ประเทศไทยมีประชากร ส่วนใหญ่มีรายได้จากภาค การเกษตร ดำเนินการผลิตสินค้าขั้นปฐม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นโยบายพลังงาน - ปตท. และก๊าซ CBG 3 ประเทศไทยมีวิกฤติด้านพลังงานเพราะต้องนำเข้าจาก ต่างประเทศ ประเทศไทยมีประชากร ส่วนใหญ่มีรายได้จากภาค การเกษตร ดำเนินการผลิตสินค้าขั้นปฐม ขาดอุตสาหกรรม การแปรรูปเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบในพื้นที่ เป็นผู้นำในการผลิตอาหาร ป้อนตลาดโลกในราคาถูก แต่นำเข้าพลังงานราคาแพง ส่งผลให้เกษตรกรส่วนใหญ่ยากจนและมีหนี้สิน

2 BIOGAS POWERPLANT นวัตกรรมใหม่สำหรับภาคการเกษตร ไทยคือการ ผลิตพลังงาน BIOGAS ในพื้นที่ชนบท หนึ่งตำบล หนึ่ง Biogas ให้โชติช่วงชัชวาลย์ทั่ว ไทย

3 เป้าหมายการลงทุนผลิต biogas ในภาคเกษตรของ เยอรมันในระยะ 20 ปีข้างหน้าเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน มหาศาลมากกว่า 10 เท่าตัว

4 ที่ตั้งโรงงาน biogas park ขนาดใหญ่ในระดับอุตสาหกรรม Industry Park ของเยอรมัน 3 แห่ง

5 Case study : Penkun bioenergy park (Germany 2010) Outputs : 1. Electricity 20 MW 2.Thermal 22 MW 3. Liquid fertilizer 90000 t/a 4. Pellets fertilizer 10000 t/a 1. อุตสาหกรรม biogas ขนาดใหญ่ Penkun ใช้วัตถุดิบ หญ้า หมักและข้าวโพดหมักของเกษตรกร ปีละ 430,000 ตัน ผลิต biogas เป็นพลังงานผลิตไฟฟ้าได้ 20 MW และปุ๋ยอินทรีย์ 140,000 ตัน ส่งคืนสู่ไร่นาแบบครบวงจร

6 2. Gastro Biogas มีกำลังผลิต Biomethane หรือ CBG = 50MWth ป้อนเข้าระบบ natural gas ท้องถิ่นโดยตรง ใช้วัตถุดิบจากฟาร์มเกษตรจำพวก ข้าวโพดหมัก หญ้าหมัก ข้าวไรน์หมัก มูลสัตว์ ฯลฯ เงินลงทุน 400 ล้านยูโร หรือ ประมาณ 4,400 ล้านบาท

7 3. Fort Biogas กำลังผลิต Biomethane หรือ CBG ป้อนเข้าระบบท่อแก๊ซธรรมชาติของท้องถิ่น 25 MW th เงินลงทุน 54 ล้านยูโร

8 วงจรสมบูรณ์การผลิต biogas ด้วยระบบหมัก AD นั้น วัตถุดิบจากฟาร์มเกษตร ที่ป้อนเข้าไป เมื่อย่อย สลายหมดแล้ว กากเหลือจะเป็นปุ๋ยอินทรีย์ส่งกลับคืนสู่ ไร่นาเกษตรกร ส่งผลให้ฟาร์มเกษตรอุดมสมบูรณ์และ ยั่งยืน

9 ผลผลิตก๊าซมีเทน จากวัตถุดิบภาคการเกษตร ประเภทต่างๆ ในเยอรมัน ปัจจุบันใช้หญ้าหมัก และ ข้าวโพดหมัก เป็นหลัก เพราะมีอุตสาหกรรมผลิต อาหารหมักสำหรับการเลี้ยงปศุสัตว์ในฤดูหนาว ประเทศไทยก็สามารถทำได้ไม่ยุ่งยาก

10 ปุ๋ยอินทรีย์ชึ่งเป็นกากเหลือจากโรงงานผลิต biogas มีคุณสมบัติในด้านธาตุอาหารที่เป็นปุ๋ยแก่พืช ใกล้เคียงปุ๋ยมูลสุกร และวัว - ควาย ซึ่งเกษตรกร สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ดีกว่าการสั่งซื้อปุ๋ยเคมี จากต่างประเทศปีละ 4 ล้านตัน มูลค่า 40,000 ล้าน และมีค่าใช้จ่าย logistics ต่ำที่สุด

11 Biogas potential in Germany Electricity: 50 TWh/a + Heat: 72 TWh/a Landfills Org. municipal 5,1% Sewage sludge 15,4/0 Source: IE, own dates วัตถุดิบที่ใช้ผลิต biogas ในแยอรมัน มีแนวโน้มการใช้ พืชพลังงานของเกษตรกร เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ เพราะเป็น การเพิ่มรายได้และการจ้างงานประชาชน

12 Biogas PARK ขนาดใหญ่จาก MODEL หรือความฝัน กำลังจะเป็นความจริงในไม่ช้านี้

13 อุตสาหกรรมพลังงานทดแทนเพื่อการพัฒนาประเทศ และการจ้างงานประชาชนในชนบท นวัตกรรมใหม่ที่นำ สังคมเยอรมันสู่ความยั่งยืนและลดโลกร้อน


ดาวน์โหลด ppt นโยบายพลังงาน - ปตท. และก๊าซ CBG 3 ประเทศไทยมีวิกฤติด้านพลังงานเพราะต้องนำเข้าจาก ต่างประเทศ ประเทศไทยมีประชากร ส่วนใหญ่มีรายได้จากภาค การเกษตร ดำเนินการผลิตสินค้าขั้นปฐม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google