งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงสร้างและส่วนประกอบภาษา HTML ๖ การจัดการเกี่ยวกับภาพในภาษา HTML IMAGE COMMAND TAG จัดเป็นประเภท TAG เดี่ยว มี ๒ รูปแบบคือ ๑. ภาพประกอบรายละเอียด เป็นภาพที่ใช้แทรก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงสร้างและส่วนประกอบภาษา HTML ๖ การจัดการเกี่ยวกับภาพในภาษา HTML IMAGE COMMAND TAG จัดเป็นประเภท TAG เดี่ยว มี ๒ รูปแบบคือ ๑. ภาพประกอบรายละเอียด เป็นภาพที่ใช้แทรก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงสร้างและส่วนประกอบภาษา HTML ๖ การจัดการเกี่ยวกับภาพในภาษา HTML IMAGE COMMAND TAG จัดเป็นประเภท TAG เดี่ยว มี ๒ รูปแบบคือ ๑. ภาพประกอบรายละเอียด เป็นภาพที่ใช้แทรก ประกอบเนื้อหา IMG คือ IMAGE หรือ ภาพ, SRC คือ SOURCE หรือ แหล่ง แบบที่ ๑ กำหนดเป็น POINTS หรือ PIXELS ซึ่งเป็น จำนวนจุดสี / พื้นที่ WIDTH คือ ความกว้างของภาพ HEIGHT คือ ความ สูงของภาพ หน่วยที่ใช้สำหรับความกว้างและความสูงของภาพ นิยมใช้อยู่ ๒ แบบ คือ เช่น จอภาพมาตรฐานมีความกว้าง ๘๐๐ พิกเซล ความสูง ๖๐๐ พิกเซล

2 โครงสร้างและส่วนประกอบภาษา HTML ๖ การจัดการเกี่ยวกับภาพในภาษา HTML ผลที่ได้จากบราวเซอร์ ตัวอย่างของการกำหนดขนาดแบบ พอยท์หรือพิกเซล เช่น

3 โครงสร้างและส่วนประกอบภาษา HTML ๖ การจัดการเกี่ยวกับภาพในภาษา HTML IMAGE COMMAND TAG จัดเป็นประเภท TAG เดี่ยว มี ๒ รูปแบบคือ ๑. ภาพประกอบรายละเอียด เป็นภาพที่ใช้แทรก ประกอบเนื้อหา IMG คือ IMAGE หรือ ภาพ, SRC คือ SOURCE หรือ แหล่ง แบบที่ ๒ กำหนดเป็น PERCENT ของจอภาพ ซึ่ง เป็นจำนวนร้อยละของพื้นที่ WIDTH คือ ความกว้างของภาพ HEIGHT คือ ความ สูงของภาพ หน่วยที่ใช้สำหรับความกว้างและความสูงของภาพ นิยมใช้อยู่ ๒ แบบ คือ เช่น จอภาพมีความกว้างทั้งหมด ๑๐๐ เปอร์เซนต์ ความสูง ๑๐๐ เปอร์เซนต์

4 โครงสร้างและส่วนประกอบภาษา HTML ๖ การจัดการเกี่ยวกับภาพในภาษา HTML ตัวอย่างของการกำหนดขนาดแบบเปอร์เซนต์ ของจอภาพ เช่น ผลที่ได้จากบราวเซอร์

5 โครงสร้างและส่วนประกอบภาษา HTML ๖ การจัดการเกี่ยวกับภาพในภาษา HTML IMAGE COMMAND TAG จัดเป็นประเภท TAG เดี่ยว มี ๒ รูปแบบคือ ๒. ภาพพื้นหลังหรือ BACKGROUND พึงสังเกตว่า ภาพพื้นหลังจะไม่มีการระบุขนาดของ ภาพใดๆ เนื่องจากก่อนที่จะ การนำมาต่อกันแบบกระเบื้องต้องแน่ใจว่าภาพนั้นๆต่อ กันสนิทจนสังเกตไม่เห็น ตัวอย่างของการกำหนดภาพพื้นหลัง นำภาพใดๆมาใช้เป็นพื้นหลัง จะต้องทำการออกแบบ ให้มีขนาดเหมาะสม ไม่ว่า จะนำมาใช้แบบต่อกัน ( กระเบื้อง ) หรือใช้เป็น ภาพเดี่ยวเพียงภาพเดียว

6 โครงสร้างและส่วนประกอบภาษา HTML ๖ การจัดการเกี่ยวกับภาพในภาษา HTML IMAGE COMMAND TAG จัดเป็นประเภท TAG เดี่ยว มี ๒ รูปแบบคือ ๒. ภาพพื้นหลังหรือ BACKGROUND ตัวอย่างของการกำหนดภาพพื้นหลัง ( แบบกระเบื้อง ) หมายเหตุ ภาพ Pink1.gif เดิม คือ ภาพนี้

7 โครงสร้างและส่วนประกอบภาษา HTML ๖ การจัดการเกี่ยวกับภาพในภาษา HTML IMAGE COMMAND TAG จัดเป็นประเภท TAG เดี่ยว มี ๒ รูปแบบคือ ๒. ภาพพื้นหลังหรือ BACKGROUND ตัวอย่างของการกำหนดภาพพื้นหลัง ( แบบกระเบื้อง ) ผลที่ได้จากบราวเซอร์

8 โครงสร้างและส่วนประกอบภาษา HTML ๖ การจัดการเกี่ยวกับภาพในภาษา HTML IMAGE COMMAND TAG จัดเป็นประเภท TAG เดี่ยว มี ๒ รูปแบบคือ ๒. ภาพพื้นหลังหรือ BACKGROUND ตัวอย่างของการกำหนดภาพพื้นหลัง ( แบบภาพเดี่ยว หมายเหตุ ภาพ Pink1.gif เดิม คือ ภาพนี้

9 โครงสร้างและส่วนประกอบภาษา HTML ๖ การจัดการเกี่ยวกับภาพในภาษา HTML IMAGE COMMAND TAG จัดเป็นประเภท TAG เดี่ยว มี ๒ รูปแบบคือ ๒. ภาพพื้นหลังหรือ BACKGROUND ตัวอย่างของการกำหนดภาพพื้นหลัง ( แบบภาพเดี่ยว ) ผลที่ได้จากบราวเซอร์


ดาวน์โหลด ppt โครงสร้างและส่วนประกอบภาษา HTML ๖ การจัดการเกี่ยวกับภาพในภาษา HTML IMAGE COMMAND TAG จัดเป็นประเภท TAG เดี่ยว มี ๒ รูปแบบคือ ๑. ภาพประกอบรายละเอียด เป็นภาพที่ใช้แทรก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google