งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พนธกร หาดี (ptk.toomyai.ac.th) 1 ง 32101 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พนธกร หาดี (ptk.toomyai.ac.th) 1 ง 32101 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พนธกร หาดี (ptk.toomyai.ac.th) 1 ง 32101 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5

2 ระบบเครือข่ายแบบ LAN หรือระบบเครือข่ายเฉพาะบริเวณ โดย ปกติแล้วจะเป็นระบบเครือข่ายส่วนตัว (Private Network) นั่น คือองค์กรที่ต้องการใช้งานเครือข่าย ทำการสร้าง เครือข่าย คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกันเป็นระบบเครือข่ายในระยะใกล้ ๆ ซึ่ง จะช่วยให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรและธุรกิจต่างๆ มากมาย เช่น - สามารถแบ่งเบาการประมวลผลไปยังเครื่องต่างๆ เฉลี่ย กันไป - สามารถแบ่งกันใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่องพิมพ์ ซีดีรอมไดร์ฟ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง เป็นต้น - สามารถแบ่งกันใช้งานซอฟต์แวร์และข้อมูลหรือ สารสนเทศต่างๆ รวมทั้งทำให้สามารถจัดเก็บข้อมูลเหล่านั้นไว้ เพียงที่เดียว - สามารถวางแผนหรือทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มได้ แม้จะ ไม่ได้อยู่ใกล้กันก็ตาม - สามารถใช้ในการติดต่อกัน เช่น ส่งจดหมายทาง อิเลคทรอนิคส์ หรือการส่งเสียงหรือภาพทางอิเลคทรอนิคส์ เป็น ต้น - ช่วยลดค่าใช้จ่ายโดยรวมขององค์กร ง 32101 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 2

3 การเชื่อมต่อเครือข่ายมีจุดประสงค์หลักอย่าง หนึ่งก็คือการแบ่งกันใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ โดย ทรัพยากรเหล่านั้นอาจเป็นหน่วยประมวลผล กลาง (CPU) ความเร็วสูง ฮาร์ดดิสก์ เครื่องพิมพ์ หรือแม้แต่อุปกรณ์สื่อสารต่างๆ ซึ่ง อุปกรณ์เหล่านี้จะเชื่อมอยู่กับคอมพิวเตอร์เครื่อง ใดเครื่องหนึ่ง วิธีการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อ จัดสรรการใช้งานทรัพยากรในระบบเครือข่าย สามารถจำแนกได้เป็น 3 รูปแบบ คือ – เครือข่ายแบบ Peer-to-Peer – เครือข่ายแบบ Server-based – เครือข่ายแบบ Client/Server ง 32101 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 3

4 4

5 5

6 6

7 7


ดาวน์โหลด ppt พนธกร หาดี (ptk.toomyai.ac.th) 1 ง 32101 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google