งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอ่อนหวาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอ่อนหวาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอ่อนหวาน
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอ่อนหวานคืออะไร??

3 โครงการนี้มีจุดเริ่มต้นมาจากเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน เป็นเครือข่ายองค์กรและบุคคลหลายกลุ่ม ที่เน้นรณรงค์ให้เด็กๆ ลดการกินหวานลงให้พอดีกับความต้องการของร่างกาย โดยเกิดจากการรวมกลุ่มของ ทันตแพทย์ กุมารแพทย์ นักโภชนาการ เริ่มต้นตั้งแต่ช่วงพ.ศ โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) มีการนำความรู้เรื่องโรคภัยจากการกินหวานเกินเสนอสู่สังคม เพราะมีข้อมูลผลสำรวจชัดเจนว่า เด็กไทยจำนวนมากในปัจจุบัน ได้รับน้ำตาลจากการกินขนม นมหวาน นมเปรี้ยวและน้ำอัดลม มากเกินกว่าที่ควร ส่งผลให้เด็กไทยเป็นโรคอ้วน ฟันผุ และโรคแทรกซ้อนอื่นๆอีกมาก

4 เป้าหมายของเครือข่าย
เด็กไทยไม่กินหวานพยายามสร้างค่านิยมในการกินแบบใหม่ในหมู่เด็กไทย รวมถึงผู้ปกครองและคุณครู ให้ใส่ใจสุขภาพของเด็กโดยการลดนิสัยการกินหวานลง การทำงานของเครือข่ายใช้แนวคิดด้านการสื่อสารที่หลากหลาย เพื่อทำให้เด็กๆ เปลี่ยนค่านิยมในการกินได้ เพื่อให้เด็กไทยมีสุขภาพดีถ้วนหน้า ไม่ประสบปัญหาโรคภัยจากความหวานอีกต่อไป

5 สัญลักษณ์และมาสค็อตของโครงการ
สัญลักษณ์ของโครงการ “น้อยหน่อย” มาสค็อตของโครงการ

6 อาหารที่มีน้ำตาลสูง!! เมื่อเด็กๆลืมตาขึ้นมาดูโลก อาหารด่านแรกที่ทำให้เด็กไทยเสี่ยงภัยจากความหวานก็คือนม ในปี 2545 มีการสำรวจพบว่าเด็กไทยมีอัตราฟันผุมากขึ้น ซึ่งมีสาเหตุมาจากการรับประทานนมที่มีรสหวานเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในเด็กเล็ก พอเริ่มโตขึ้น ก็หนีไม่พ้น ขนมกรุบกรอบ ขนมหวาน น้ำอัดลม ลูกอม ซึ่งมีจำหน่ายโดยทั่วไปและส่งเสริมการขายกันอย่างเสรี สิ่งเหล่านี้ถือเป็นประตูบานแรกๆที่ทำให้เด็กไทยเสี่ยงต่อภาวะน้ำตาลเกิน หรือเรียกว่า เสี่ยงภัยหวานตั้งแต่เกิด

7 โรคฟันผุ ผลเสียของการกินหวาน โรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคหัวใจ


ดาวน์โหลด ppt โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอ่อนหวาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google