งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ขอแนะนำข้อมูล และเว็บไซต์ที่จะเข้าไปศึกษา และนำกิจกรรม  เชิญที่ www.wikispaces.comwww.wikispaces.com  แนะนำ wikispaces คลิก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ขอแนะนำข้อมูล และเว็บไซต์ที่จะเข้าไปศึกษา และนำกิจกรรม  เชิญที่ www.wikispaces.comwww.wikispaces.com  แนะนำ wikispaces คลิก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4  ขอแนะนำข้อมูล และเว็บไซต์ที่จะเข้าไปศึกษา และนำกิจกรรม  เชิญที่ www.wikispaces.comwww.wikispaces.com  แนะนำ wikispaces คลิก คลิก  ศึกษา KSC wikispaces

5

6  Mainframe – Minicomputer  Personal Computer( PC ) – DESKTOP  LABTOP – Notebook, Netbook  อภิปราย ตามกิจกรรม

7 3 E4 E5 E7 E 1. ขั้นสำรวจ 1. เร้าความ สนใจ 2. ขั้นสำรวจ 1. ตรวจความรู้ เดิม 2. ขั้นเร้าความ สนใจ 3. ขั้นสำรวจ และค้นหา 2. ขั้นแนะนำ สร้างมโนคติ 2. ขั้นอธิบาย 3. ขั้นอธิบาย 4. ขั้นอธิบาย 3. ขั้น ประยุกต์ใช้ 3. ขั้น ประยุกต์ใช้ มโนคติ 4. ขั้นขยาย ความคิด 5. ขั้นขยาย ความคิด 4. ขั้น ประเมินผล 5. ขั้น ประเมินผล 6. ขั้น ประเมินผล 7. ขั้นนำความรู้ ไปใช้

8  ทักษะสำคัญใน ศตวรรษที่ 21 ศึกษาเพิ่มเติม ศึกษาเพิ่มเติม  สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

9

10


ดาวน์โหลด ppt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ขอแนะนำข้อมูล และเว็บไซต์ที่จะเข้าไปศึกษา และนำกิจกรรม  เชิญที่ www.wikispaces.comwww.wikispaces.com  แนะนำ wikispaces คลิก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google