งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดร. บัณฑิตย์ เต็งเจริญกุล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดร. บัณฑิตย์ เต็งเจริญกุล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ดร. บัณฑิตย์ เต็งเจริญกุล
บ่อปลา-คุณภาพน้ำ ดร. บัณฑิตย์ เต็งเจริญกุล คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร.(043) ;

2 ที่ตั้ง น้ำคุณภาพดี-อย่างเพียงพอ
กรดด่าง ออกซิเจนละลายในน้ำ อุณหภูมิ ความเค็ม ความกระด้าง ฯ คุณภาพดินที่เหมาะสม น้ำไม่ท่วม-ไม่ลาดชัน ถนน-ไฟฟ้า-ฯ ปลอดภัย ใกล้ตลาด-แหล่งวัตถุดิบ

3 คุณภาพดิน คุณสมบัติทางเคมี คุณสมบัติทางฟิสิกส์ แหล่งอาหาร เกลือแร่
กรด-ด่าง แหล่งอาหาร เกลือแร่ คุณสมบัติทางฟิสิกส์ ความอุ้มน้ำ ความเค็ม

4 แหล่งน้ำ แม่น้ำลำคลอง-ลำธาร น้ำบาดาล .... เพิ่มออกซิเจน
- คลอรีน 100 ก./คิว ปูนขาว 300 ก./คิว - ฟอร์มาลิน ซีซี/คิว น้ำบาดาล .... เพิ่มออกซิเจน น้ำประปา .... ฆ่าคลอรีน บ่อพักน้ำ

5 ขั้นตอนการตรวจปลาป่วย
น้ำ & ซักประวัติ สังเกตพฤติกรรม-ตรวจตัวปลา เก็บเชื้อ-เนื้อเยื่อ-น้ำไปตรวจ

6 ปลา เชื้อโรค สิ่งแวดล้อม โรคปลา

7

8 คุณภาพน้ำ คุณสมบัติทางเคมี คุณสมบัติทางฟิสิกส์ แอมโมเนีย ความกระด้าง
กรดด่าง ออกซิเจนละลายในน้ำ แอมโมเนีย ความกระด้าง แคลเซียม ฟอสฟอรัส คลอรีน ก๊าซไข่เน่า สารพิษ คุณสมบัติทางฟิสิกส์ สี แสง อุณหภูมิ ความขุ่น ความเค็ม

9 - ค่าออกซิเจนที่ละลายในน้ำควร~ 5 มก/ลิตร (ppm)
…planktons, air, Rx - น้ำใต้ดิน… O2 ต่ำ

10 ค่ากรดด่างที่เหมาะสม 6.5-8.5

11 pH 4-6…การเติบโต-ผลผลิต , อาจมีการตาย pH 6.5-9.0…OK
pH= - log [H+] pH 4 หรือ น้อยกว่า…ตาย pH 4-6…การเติบโต-ผลผลิต , อาจมีการตาย pH …OK pH การเติบโต-ผลผลิต , อาจมีการตาย pH 11…die pH … พิษ NH3 pH … Planktons, Organisms, Algae

12 ค่าความเค็ม (หนึ่งในพันส่วน) … ช่วยในการเปลี่ยนอิออน

13 แอมโมเนีย … NH NO NO3- แบคทีเรีย ไนโตรโซโมแนส…..เปลี่ยน แอมโมเนียเป็นไนไตรต์ แบคทีเรีย ไนโตรแบคเทอร์…..เปลี่ยน ไนไตรต์เป็นไนเตรต

14 ค่าอัลคาไลน์…..HCO3 -, CO3 =, OH –
~ Hardness

15 = ความกระด้าง - - Ca 2+, Mg 2+, >>Al 2+, Fe 2+, Zn 2+,
Mn 2+ ควรมีค่า มก/ลิตร (พีพีเอ็ม) = ฟอสฟอรัสควรมีค่าน้อยกว่า 3 มก/ลิตร (พีพีเอ็ม) = คลอรีนควรมีค่าน้อยกว่า 0.01 มก/ลิตร (พีพีเอ็ม) = สารพิษ….ยาฆ่าแมลง-โลหะหนัก

16 สีของน้ำที่เหมาะคือ เขียวอมน้ำตาล…ค่าความขุ่น 30-60 ซม.

17 อุณหภูมิที่ปลาชอบ 25-32 Celsius

18 แพลงก์ตอน

19 คลอเรลล่า สาหร่าย

20 โคพีพอด โรติเฟอร์

21 การเตียมบ่อปลา บ่อเก่า ปล่อยน้ำเก่าออก ลอก-ปรับพื้นบ่อ ตากบ่อ
โรยปูนขาว เติมน้ำ-เบื่อปลา ทําสีน้ำ 2, 3, 4 1 บ่อใหม่

22

23 บ่อพลาสติค

24

25 จุลินทรีย์ใช้ในสัตว์น้ำ
แบคทีเรีย ยีสต์ ราฯ สายพันธุ์ไทย-ราชการรับรอง แก้ปัญหาน้ำเน่าเสีย เจริญเติบโตดีขึ้น/เพิ่มความแข็งแรง

26

27 Oscillatoria sp. Microcystis sp. Anabaena sp.
Ana&Microcystin Microcystin hepatic necrosis, sudden death hepatic necrosis, tumor stimulator Water Anabaena sp. neurotoxin

28 Redtide = Karenia brevis (Brevetoxin)
Itchy, Cough, May Die… Shellfish poisoning


ดาวน์โหลด ppt ดร. บัณฑิตย์ เต็งเจริญกุล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google