งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

น.ส.นูรวิลฎาณ รอเซะ รหัสนิสิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "น.ส.นูรวิลฎาณ รอเซะ รหัสนิสิต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 น.ส.นูรวิลฎาณ รอเซะ รหัสนิสิต 5410101570
Vitamin B6 น.ส.นูรวิลฎาณ รอเซะ รหัสนิสิต

2 วิตามินบี 6 คือ… วิตามินบี เป็นวิตามินละลายในน้ำ และไม่สะสมภายในร่างกาย วิตามินบี 6 มี 3 รูป

3 วิตามินบี 6 คือ… Dr. Alfred Marrill กล่าวว่า วิตามินบี 6 ควบคุมและ ตอบสนองการทำงานของ enzyme ภายในร่างกายที่ส่งไปยัง ตับ ภายในร่างกายจะใช้งานวิตามินบี 6 เพียง 40-60% หาก ภายในร่างกายมีวิตามินบี 6 มากกว่า 50-70% จะถูกขับออก ทางปัสสาวะ

4 การสะสมของวิตามินบี 6 วิตามินบี 6 เป็นวิตามินที่ละลายได้ในน้ำ จึงไม่ก็บสะสมใน ร่างกายไว้ หากบริโภคมากกว่าที่ร่างกายต้องการ จะถูกขับออก จากร่างกายในรูปของยูเรีย เมื่อ 20 ปีก่อน Krebs และ Fischer พบว่าวิตามินบี 6 จะ ถูกสะสมไว้ในกล้ามเนื้อ จากการทดลองกับหนู พบว่ามีวิตามิน บี 6 มาก และมี glycogen เข้มข้น

5 การสะสมของวิตามินบี 6 การทดลองพบว่า การสะสมของ glycogen ในกล้ามเนื้อ จะทำให้มีวิตามินบี 6 เพิ่มขึ้น แต่พบว่า glycogen ที่อยู่ใน กล้ามเนื้อมาก จะสังเคราะห์วิตามินบี 6 ได้ไม่เพียงพอตามที่ ร่างกายต้องการ ด้วยเหตุนี้ร่างกายสร้างสมดุลโดยการขับวิตามินบี 6 ออกมากับปัสสาวะ

6 แหล่งอาหาร วิตามินบี 6 พบมากในเนื้อสัตว์ ปลา ถั่ว และผักสด ที่ยังไม่ ผ่านกระบวนการทำให้สุก

7 แหล่งอาหาร

8 ระบบภูมิคุ้มกัน กลุ่มวิตามินบี เป็นสารอาหารที่ให้ความสำคัญต่อทุกเซลล์ ในร่างกาย รวมไปถึงระบบประสาทและภูมิคุ้มกัน หากขาด วิตามินบี 6 จะทำให้เซลล์ฟาโกไซต์ต่ำลง ทำให้ไม่สามารถ กำจัดเชื้อโรคแม้กระทั่งซากความเสียหาย และยังมีความสำคัญ ในการสร้างกรดอะมิโนที่สำคัญต่อระบบภูมิคุ้มกัน

9 การป้องกันสิว สิวเกิดจากการผลิตน้ำมันที่ผิวจากต่อมน้ำมันที่ขยายใหญ่ เกินไป การขาดสารอาหารมีผลต่อการเกิดสิว ได้แก่ สังกะสี, โครเมียม, ซีลิเนียม, วิตามินอี, วิตามินเอ, กรดไขมันจำเป็น และวิตามินบี 6 ที่มีประโยชน์ต่อสตรีที่เป็นสิวก่อนช่วงก่อนรอบ เดือน

10 โรคที่เกี่ยวข้องกับวิตามินบี 6
อาการซึมเศร้า - จากรายงานพบว่าผู้ป่วยอาการซึมเศร้า 79% ขาดวิตามิน บี 6 ครึ่งหนึ่งของปริมาณที่ต้องการ - วิตามินบี 6 จำเป็นในการสร้า serotonin - ต้องกินวันละ ม.ก. แต่ถ้ายังทานยาที่ทำให้ระดับ วิตามินบี 6 ลดลง จะส่งผลต่อการสร้าง serotonin

11 หอบหืด ผู้ป่วยหอบหืดจะมีเมทาบอลิซึมของ tryptophan บกพร่อง ซึ่ง tryptophan จะถูกเปลี่ยนเป็น serotonin หากมีมากเกินไปจะเกิดหลอดลมหดเกร็งตัว

12 หอบหืด จากการศึกษา ผู้ป่วยหอบหืด 15 คน ได้รับวิตามินบี 6 ทำ ให้อาการลดลงอย่างมาก การศึกษากับผู้ป่วยหอบหืด 76 คน ให้ได้รับวิตามินบี 6 วันละ 200 ม.ก. ผลปรากฏว่ามีอาการดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด แต่ในขณะเดียวกันวิตามินบี 6 ไม่สามารถช่วยผู้ป่วยที่ใช้ส เตอรอลส์ในการรักษาได้ มักใช้กับผู้ป่วยที่ใช้ยา theophylline

13 โรคหลอดเลือดแดงแข็งกระด้าง (Artheriosclerosis)
ทฤษฎีโฮโมซีสเตอีนของ ดร.คิลเมอร์ แม็คคัลลี ระบุไว้ว่า การได้รับวิตามินบี 6 จากอาหารปริมาณต่ำ ประกอบด้วย รับประทานอาหารที่มีโปรตีนสูง(methionine สูง) จะมีผลทำให้ โฮโมซีสเตอีนในเลือดสูง

14 โรคหลอดเลือดแดงแข็งกระด้าง (Artheriosclerosis)
หากขาดวิตามินบี 6 มีผลทำให้ methionine ถูกเปลี่ยนเป็น โฮโมซีสเตอีนในปริมาณมาก เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคหลอด เลือดแดงแข็งกระด้าง เนื่องจากกล้ามเนื้อเรียบมีการแบ่งตัว เซลล์อย่างเร็วเพื่อที่จะรักษาโครงสร้างของหลอดเลือดแดง เซลล์เหล่านี่เข้าแทรกในหลอดเลือดแดง จากนั้นได้เริ่มมีการ สะสมของคลอเรสเตอรอล

15 โรคหลอดเลือดแดงแข็งกระด้าง (Artheriosclerosis)

16 โรคลูปัส โรคลูปัสเกิดจากภูมิต้านทานในร่างกาย เกิดการ เปลี่ยนแปลง ยอมให้สิ่งแปลกปลอมเข้ามาสู่ภายใน การบำบัดด้วยฮอร์โมน dehydroepiandrosterone : DHEAและ tertesyeron มีหน้าที่ให้ภูมิคุ้มกันแข็งแรง

17 โรคลูปัส อาหารเสริม : กรดไขมันจำเป็น มีคุณสมบัติต่อต้านการ อักเสบ วิตามินอี ป้องกันไม่ให้กรดไขมันเปลี่ยนเป็นอนุมูลอิสระ วิตามินบี 6 ดร.ไรท์ สังเกตว่าเมื่อให้วิตามินบี 6 ในปริมาณสูง ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ป่วยลูปัสดีขึ้น มีคุณสมบัติช่วย ยับยั้งของพิษจากยา แต่หากใช้วิตามินบี 6 วันละมากกว่า ม.ก. อาจมีผลเสียต่อระบบประสาทได้

18 น.ส.นูรวิลฎาณ รอเซะ รหัสนิสิต 5410101570 คณะเกษตร หลักสูตรคหกรรมศาสตร์
น.ส.นูรวิลฎาณ รอเซะ รหัสนิสิต คณะเกษตร หลักสูตรคหกรรมศาสตร์


ดาวน์โหลด ppt น.ส.นูรวิลฎาณ รอเซะ รหัสนิสิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google