งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Data transfer rate(bandwidth) protocol file server web server.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Data transfer rate(bandwidth) protocol file server web server."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 data transfer rate(bandwidth) protocol file server web server

2 Client / Server Model

3 Type of network WAN (Wide Area Network) MAN (Metropolitan Area Network) LAN (Local Area Network)

4 Topology

5 Ring Topology

6 Ring topology ข้อดี - ใช้สายในการต่อน้อย - ไม่มีการชนกันของข้อมูล ข้อเสีย - หากเครื่องใดเครื่องหนึ่งเสียทั้งเครือข่าย จะไม่สามารถใช้งานได้ - ต้องเสียเวลาที่ Token ตรวจสอบข้อมูลว่า ใช่ข้อมูลของตนหรือไม่

7 Star Topology

8 Star topology ข้อดี - การติดตั้ง และดูแลรักษาทำได้ง่าย - สามารถตรวจหาจุดผิดพลาดของ เครือข่ายได้ง่ายกว่าแบบ Bus Topology ข้อเสีย - เสียค่าใช้จ่ายในการวางระบบเยอะ - ถ้าฮับเสียทั้งระบบจะไม่สามารถใช้ได้

9 Bus Topology

10 Bus topology ข้อดี - สามารถส่งข้อมูลจากจุดหนึ่งไปยัง หลายๆจุดได้ - ใช้สื่อนำสัญญาณข้อมูลน้อย ประหยัด ค่าใช้จ่าย - สามารถขยายระบบได้ง่าย และเพิ่ม อุปกรณ์ได้ง่าย ข้อเสีย - อาจจะมีการชนกันของข้อมูลได้ง่าย - เมื่อเกิดปัญหา ตรวจหาจุดที่มีปัญหาได้ ยาก

11 Mesh Topology

12 Mesh topology ข้อดี - ส่งข้อมูลได้ - ข้อมูลไม่มีการชนกัน ข้อเสีย - ค่าใช้จ่ายสูง และใช้สายเคเบิลเยอะ - การเพิ่มเครื่องลูกข่ายในระบบทำได้ยาก

13 Open Systems Interconnection (OSI) Reference Model

14

15 Firewall

16 Hostname Domain name Top Level Domain (TLD)

17

18

19 Domain name system(DNS)

20 www.facebook.com 31.13.79.17 nslookup


ดาวน์โหลด ppt Data transfer rate(bandwidth) protocol file server web server.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google