งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว เรื่อง ทบทวนการคูณ และการหาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว เรื่อง ทบทวนการคูณ และการหาร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว เรื่อง ทบทวนการคูณ และการหาร
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ เล่มที่ ๕ เรื่อง ทบทวนการคูณ และการหาร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

2 ชุดที่ ๓ ข้อที่ ๑ 2  1 =

3 ชุดที่ ๓ ข้อที่ ๒ 3  4 =

4 ชุดที่ ๓ ข้อที่ ๓ 6  7 =

5 ชุดที่ ๓ ข้อที่ ๔ 4  9 =

6 ชุดที่ ๓ ข้อที่ ๕ 7  8 =

7 ชุดที่ ๓ ข้อที่ ๖ 70  6 =

8 ชุดที่ ๓ ข้อที่ ๗ 30  9 =

9 ชุดที่ ๓ ข้อที่ ๘ 43  3 =

10 ชุดที่ ๓ ข้อที่ ๙ 64  2 =

11 ชุดที่ ๓ ข้อที่ ๑๐ 76  0 =

12 เฉลย

13 ชุดที่ ๓ ข้อที่ ๑ 2 2  1 =

14 ชุดที่ ๓ ข้อที่ ๒ 12 3  4 =

15 ชุดที่ ๓ ข้อที่ ๓ 42 6  7 =

16 ชุดที่ ๓ ข้อที่ ๔ 36 4  9 =

17 ชุดที่ ๓ ข้อที่ ๕ 56 7  8 =

18 ชุดที่ ๓ ข้อที่ ๖ 420 70  6 =

19 ชุดที่ ๓ ข้อที่ ๗ 270 30  9 =

20 ชุดที่ ๓ ข้อที่ ๘ 129 43  3 =

21 ชุดที่ ๓ ข้อที่ ๙ 128 64  2 =

22 ชุดที่ ๓ ข้อที่ ๑๐ 76  0 =

23


ดาวน์โหลด ppt แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว เรื่อง ทบทวนการคูณ และการหาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google