งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการดำเนินงาน แม่บ้านสาธารณสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการดำเนินงาน แม่บ้านสาธารณสุข"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการดำเนินงาน แม่บ้านสาธารณสุข
ผลการดำเนินงาน แม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดชัยนาท

2 ผลการดำเนินงาน  โครงการสร้างสุข ผู้สูงวัย สุขภาพดี วิถีชุมชน จังหวัดชัยนาท ปี 2557

3 วัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้แกนนำผู้สูงอายุมีโอกาสพัฒนาศักยภาพของตนเองในการช่วยเหลือผู้สูงอายุและชุมชน และมีบทบาทในการดำเนินงานสร้างสุขภาพอย่างต่อเนื่อง 2.เพื่อให้แกนนำผู้สูงอายุพัฒนาเป็นแกนนำอาสาสมัครสาธารณสุขแก่ผู้สูงอายุในการดูแลสุขภาพ และถ่ายทอดประสบการณ์ การมีอายุยืนสุขภาพดี แก่ประชาชนในชุมชน ตามบริบทวิถีชุมชน

4 เป้าหมาย ผู้เข้าอบรมจำนวน 60 คน พื้นที่ 2 ตำบล(ตำบลชัยนาท ตำบลเสือโฮก ) ประกอบด้วย - แกนนำอาสาสมัครดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ -สมาชิกแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดชัยนาท

5 งบประมาณ สมาคมแม่บ้านสาธารณสุข เป็นเงิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)

6 การดำเนินงาน จัดทำโครงการสร้างสุขผู้สูงวัยสุขภาพดีวิถีชุมชน จังหวัดชัยนาท

7 การดำเนินงาน อบรมแกนนำอาสาสมัครผู้สูงอายุเรื่องการดูแลผู้สูงอายุ ข้อเข่าเสื่อม ณ ห้องประชุมหลวงปู่ศุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท

8 การดำเนินงาน อบรมแกนนำอาสาสมัครผู้สูงอายุเรื่องการดูแลผู้สูงอายุ ข้อเข่าเสื่อม ณ ห้องประชุมหลวงปู่ศุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท

9 การดำเนินงาน สนับสนุนให้แกนนำอาสาสมัครผู้สูงอายุ จัดทำแผนการดูแลผู้สูงอายุและครอบครัวอย่างน้อย 2 ครัวเรือน /แกนนำ 1 คน

10 การดำเนินงาน แกนนำฯ ติดตามเยี่ยมผู้สูงอายุและครอบครัว อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง

11 การดำเนินงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร่วมกับประธานชมรมผู้สูงอายุในพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของแกนนำ และคัดเลือกแกนนำผู้สูงอายุ ที่มีจิตอาสาดีเด่น มีการดำเนินงานที่สามารถขยายผลต่อสมาชิกผู้สูงอายุอื่นได้

12 การดำเนินงาน ติดตามประเมินผล และรายงานโครงการฯ ส่ง สมาคมแม่บ้านสาธารณสุข

13 สวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ผลการดำเนินงาน แม่บ้านสาธารณสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google