งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ที่หน้าเพจระบบการเรียนรายวิชา ง ๔๐๒๐๔ เลือก ระบบการลงทะเบียนฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ที่หน้าเพจระบบการเรียนรายวิชา ง ๔๐๒๐๔ เลือก ระบบการลงทะเบียนฯ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ที่หน้าเพจระบบการเรียนรายวิชา ง ๔๐๒๐๔ เลือก ระบบการลงทะเบียนฯ

2 เข้าสู่หน้า Log in ให้กรอกรายละเอียด Username - Password

3 เติม USERNAME : triam-ne PASSWORD : ( สอบถามผู้สอน )

4 หลังจากนั้นให้คลิกปุ่ม “ เข้าสู่ระบบ ”

5 เข้าสู่หน้าเพจสำหรับลงทะเบียนฯ

6 ส่วนกรอกสีแดง คือส่วนแสดงรายชื่อผู้ลงทะเบียน ล่าสุดซึ่งอยู่บนสุด

7 ผู้ลงทะเบียนใหม่ ให้กรอกรายละเอียดที่ส่วนนี้ให้ เรียบร้อย

8 เข้าสู่หน้าแจ้งผลการเพิ่มข้อมูล ให้คลิก “Back”

9 จะกลับสู่หน้าลงทะเบียน และปรากฏชื่อผู้สมัครล่าสุด ให้เห็น เป็นอันเสร็จสิ้น


ดาวน์โหลด ppt ที่หน้าเพจระบบการเรียนรายวิชา ง ๔๐๒๐๔ เลือก ระบบการลงทะเบียนฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google