งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวดำเนินการ และนิพจน์คณิตศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวดำเนินการ และนิพจน์คณิตศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวดำเนินการ และนิพจน์คณิตศาสตร์
หน่วยที่ 3 ตัวดำเนินการ และนิพจน์คณิตศาสตร์

2 ตัวดำเนินการและนิพจน์คณิตศาสตร์
สาระการเรียนรู้ หน่วยที่ 3 ตัวดำเนินการและนิพจน์คณิตศาสตร์

3 ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ (Arithematic Operation)
ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ใช้เป็นตัวเชื่อมในการเขียนโปรแกรม เพื่อหาผลลัพธ์จากการคำนวณ ซึ่งสามารถกระทำกับข้อมูลได้หลายรูปแบบ เช่น บวก ลบ คูณ หาร เป็นต้น หน่วยที่ 3 ตัวดำเนินการและนิพจน์คณิตศาสตร์

4 ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ (Arithematic Operation)
หน่วยที่ 3 ตัวดำเนินการและนิพจน์คณิตศาสตร์

5 ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ (Comperative Operation)
ตัวดำเนินการเปรียบเทียบคือ เครื่องหมายที่ใช้ในการเปรียบเทียบในทางคณิตศาสตร์ ผลลัพธ์จะมี 2 กรณี คือ ถ้าถูกต้องหรือเป็นจริงจะมีค่าเป็น 1 ถ้าผิดหรือเป็นเท็จจะมีค่าเป็น 0 การเปรียบเทียบมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ค่าคงที่บูลีน (boolean constant) หน่วยที่ 3 ตัวดำเนินการและนิพจน์คณิตศาสตร์

6 ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ (Comperative Operation)
หน่วยที่ 3 ตัวดำเนินการและนิพจน์คณิตศาสตร์

7 ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ (Comperative Operation)
หน่วยที่ 3 ตัวดำเนินการและนิพจน์คณิตศาสตร์

8 ตัวดำเนินการทางตรรกะ (Logical Operation)
ตัวดำเนินการทางตรรกะคือ เครื่องหมายที่ใช้เชื่อมเงื่อนไข 2 เงื่อนไขหรือมากกว่า เพื่อให้การเปรียบเทียบมีความละเอียดมากขึ้น หน่วยที่ 3 ตัวดำเนินการและนิพจน์คณิตศาสตร์

9 ตัวดำเนินการกำหนดค่า
ตัวดำเนินการกำหนดค่าใช้ในการกำหนดค่าให้กับตัวแปรที่มีการคำนวณและนำค่าที่ได้ไปเก็บไว้ยังตัวแปรอื่น เช่น z=x+y เป็นต้น หน่วยที่ 3 ตัวดำเนินการและนิพจน์คณิตศาสตร์

10 ตัวดำเนินการกำหนดค่า
หน่วยที่ 3 ตัวดำเนินการและนิพจน์คณิตศาสตร์

11 ตัวดำเนินการและนิพจน์คณิตศาสตร์
นิพจน์คณิตศาสตร์คือ การนำค่าคงที่หรือตัวแปรมาเชื่อมต่อกัน ด้วยเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ นิพจน์คณิตศาสตร์จะมีลักษณะคล้ายกับสมการทางคณิตศาสตร์ ดังนี้ หน่วยที่ 3 ตัวดำเนินการและนิพจน์คณิตศาสตร์

12 ตัวดำเนินการและนิพจน์คณิตศาสตร์
ลำดับการประมวลผล ลำดับการประมวลผลของนิพจน์คณิตศาสตร์ จะเริ่มทางด้านซ้ายไปทางด้านขวา ถ้ามีวงเล็บจะประมวลผลในวงเล็บก่อน ดังนี้ หน่วยที่ 3 ตัวดำเนินการและนิพจน์คณิตศาสตร์

13 ตัวดำเนินการและนิพจน์คณิตศาสตร์
ลำดับการประมวลผล ตัวอย่างที่ 1 ตัวอย่างที่ 2 หน่วยที่ 3 ตัวดำเนินการและนิพจน์คณิตศาสตร์

14 ตัวอย่างนิพจน์การคำนวณ
ผลลัพธ์ที่ได้ A=18 หน่วยที่ 3 ตัวดำเนินการและนิพจน์คณิตศาสตร์

15 ตัวอย่างนิพจน์การคำนวณ
ผลลัพธ์ที่ได้ Average= หน่วยที่ 3 ตัวดำเนินการและนิพจน์คณิตศาสตร์

16 จบหน่วยที่ 3 ตัวดำเนินการ และนิพจน์คณิตศาสตร์


ดาวน์โหลด ppt ตัวดำเนินการ และนิพจน์คณิตศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google