งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คู่มือขั้นตอนดาวน์โหลดข้อมูลDRM เพื่อนำไปประเมินผลรายงานการขับขี่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คู่มือขั้นตอนดาวน์โหลดข้อมูลDRM เพื่อนำไปประเมินผลรายงานการขับขี่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คู่มือขั้นตอนดาวน์โหลดข้อมูลDRM เพื่อนำไปประเมินผลรายงานการขับขี่
“ อีซูซุอินไซต์”

2 1. เตรียมอุปกรณ์ดาวน์โหลดข้อมูล DRM
คอมพิวเตอร์ที่มีโปรแกรม ดาว์นโหลดข้อมูลDRM 1 1 2 DRM Cable 2 Isuzu Insight Interface Box 4 3 3 5 4 Smart Cable ชุดอุปกรณ์สำหรับดาวน์โหลดข้อมูล DRM 5 USB Cable

3 2. เชื่อมต่ออุปกรณ์เพื่อดาวน์โหลดข้อมูล
Interface Box 2.1 ต่อสาย Smart Cable เข้ากับ Interface Box Smart Cable 2.2 ต่อสาย USB Cable ต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์และ Interface Box ดังรูปด้านด้านล่าง Interface Box คอมพิวเตอร์ B A A B USB Cable

4 2. เชื่อมต่ออุปกรณ์เพื่อดาวน์โหลดข้อมูล
ลักษณะของอุปกรณ์เพื่อดาวน์โหลดข้อมูลเมื่อเชื่อมต่อเสร็จสิ้น

5 3. เชื่อมต่ออุปกรณ์เพื่อดาวน์โหลดข้อมูลเข้ากับตัวรถ
3.1 นำปลายสายอีกด้านหนึ่งของ Smart Cable ต่อเข้ากับปลั๊กวินิฉัยปัญหาที่อยู่ บริเวณใต้คอพวงมาลัย, ปลั๊กวินิฉัยปัญหา 1 2 3 Smart Cable ลักษณะของปลั๊กเมื่อเชื่อมต่อเสร็จสิ้น

6 4.บิดสวิตช์กุญแจไปที่ตำแหน่ง "ON"
ไฟหน้าปัทม์โชว์

7 5. เปิดโปรแกมสำหรับดาวน์โหลดข้อมูลDRM บนหน้าจอหลักคอมพิวเตอร์
5.1 ดับเบิลคลิ๊กที่โปรแกรม "DRMExport" ซึ่งอยู่บนหน้าจอหลักคอมพิวเตอร์เพื่อ เปิดโปรแกมสำหรับดาวน์โหลดข้อมูลDRM ดับเบิลคลิ๊กที่โปรแกรม "DRMExport “ เพื่อเปิดโปรแกรม

8 6. เปิดโปรแกมสำหรับดาวน์โหลดข้อมูลDRM บนหน้าจอหลักคอมพิวเตอร์
1 6.1 เลือก Distributor Code คลิ๊กเพื่อเลือก Distributor Code เป็น “ TRIPETCH ISUZU SALES CO LTD “ เท่านั้น *หากเลือกผิดจะทำให้ชื่อไฟล์ที่ดาวน์โหลดไม่ถูกต้อง และส่งข้อมูลเข้าระบบอีซูซุอินไซต์ไม่ได้

9 คลิ๊กเพื่อเลือก Country Code เป็น “ 111 Thailand“ เท่านั้น
2 คลิ๊กเพื่อเลือก Country Code เป็น “ 111 Thailand“ เท่านั้น *หากเลือกผิดจะทำให้ชื่อไฟล์ที่ดาวน์โหลดไม่ถูกต้อง และส่งข้อมูลเข้าระบบอีซูซุอินไซต์ไม่ได้

10 6.3 Get Vehicle VIN (ดึงข้อมูล VIN ของรถ)
1. สวิตช์กุญแจต้องอยู่ที่ตำแหน่ง "ON" 2. Smart Cable ต่อเข้ากับปลั๊กวินิฉัยปัญหาที่อยู่ บริเวณใต้คอพวงมาลัยเรียบร้อยแล้ว 3 หมายเหตุ หากสวิตช์กุญแจไม่อยู่ที่ตำแหน่ง "ON" จะปรากฏข้อความนี้ขึ้น กด OK บิดสวิตช์กุญแจไปที่ตำแหน่ง "ON“ คลิ๊ก Get Vehicle VIN อีกครั้ง

11 6.4 พิมพ์เลขไมล์ ประเภทเครื่องยนต์
4. พิมพ์เลขไมล์รถลงไปโดยดูจากตัวเลขที่หน้าปัทม์ (ODO) 4 5 5. พิมพ์ชนิดของเครื่องยนต์ 2.5 L = 4JK 3.0 L = 4JJ

12 6.5 เลือกประเภทรถ Type of Vehicle (Coach work)
“Truck Bus“ เท่านั้น *หากเลือกผิดอาจทำให้เกิดการผิดพลาดในการ วิเคราะห์ข้อมูลได้

13 6.6 เลือกชนิดของรถ Type of Freight
7 คลิ๊กเพื่อเลือกชนิดของรถ Type of Freight เป็น “Passenger Vehicle/Personal Use“ เท่านั้น *หากเลือกผิดอาจทำให้เกิดการผิดพลาดในการ วิเคราะห์ข้อมูลได้

14 6.7 เลือกประเภทรถ DRM Classification Flag
8 คลิ๊กเพื่อเลือกชนิดของรถ DRM Classification Flag เป็น “ LCV “ เท่านั้น *หากเลือกผิดจะทำให้ชื่อไฟล์ที่ดาวน์โหลดไม่ถูกต้อง และส่งข้อมูลเข้าระบบอีซูซุอินไซต์ไม่ได้

15 6.8 ถอดปลั๊ก DRM ออก (กล่อง DRM จะอยู่บริเวณใต้ลิ้นชักเก็บของด้านผู้โดยสารด้านซ้าย
โดยไม่ต้องถอดชิ้นส่วนใดๆทั้งสิ้น) ปลั๊ก DRM ก่อนถอด กล่อง DRM ปลั๊ก DRM หลังถอด

16 6.9 นำ DRM Cable มาต่อที่กล่อง DRM และปลั๊ก DRM ดังรูป
ปลั๊กตัวเมีย ถอดสาย Smart Cable จากปลั๊กวินิฉัยปัญหามาต่อกับปลั๊กนี้แทน 1 3 นำปลั๊กตัวผู้นี้ไปต่อที่ กล่อง DRM 2 DRM Cable 1 2 3 กล่อง DRM ปลั๊ก DRM DRM Cable Smart Cable DRM Cable

17 6.10 ลักษณะของอุปกรณ์เพื่อดาวน์โหลดข้อมูลเมื่อเชื่อมต่อเสร็จสิ้น
(DRM Cable , Smart Cable ) ลักษณะของอุปกรณ์เพื่อดาวน์โหลดข้อมูลเมื่อเชื่อมต่อเสร็จสิ้น

18 6.11 กดดาวน์โหลดข้อมูล DRM เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์เสร็จสิ้น
กดเลือก OK 8

19 6.12 รอจนกระทั่งการดาวน์โหลดข้อมูลDRMเสร็จสิ้น
เสร็จสิ้นขั้นตอนดาวน์โหลด ข้อมูลDRM กดเลือก OK กำลังดำเนินการดาวน์โหลดข้อมูลDRM

20 6.13 ปิดโปรแกรมเมื่อสิ้นสุดการดาวน์โหลดข้อมูล
คลิ๊ก Exit เพื่อปิดโปรแกรมเมื่อสิ้นสุด การดาวน์โหลดข้อมูล

21 6.11 ข้อมูล DRM ที่ถูกดาวน์โหลด จะถูกเก็บไว้ที่
C:\Program Files\G-IDSS\DRM Download Data โดยข้อมูลจะถูกเก็บไว้ในโฟรเดอร์ตาม ปี ค.ศ.-เดือน-วัน ที่ดาวน์โหลดข้อมูล ปี วัน เดือน

22 6.12 ดับเบิลคลิ๊กเข้าไปตามโฟรเดอร์จะพบไฟล์ข้อมูลที่ดาวน์โหลดมา
xxx ส่วนของชื่อไฟล์ของรถทุกคันที่ดาวน์โหลดต้องเหมือนกัน ส่วนของชื่อไฟล์ของรถทุกคันที่ดาวน์โหลดแตกต่างกัน xxx

23 7. เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการดาวน์โหลดข้อมูลDRM ต้องเสียบปลั๊ก DRM ที่ตัวรถ
คืนให้เรียบร้อยทุกครั้ง เสียบปลั๊กคืนเรียบร้อย ไม่มีการเสียบปลั๊กกลับคืน X “ตรวจสอบปลั๊กของ DRM ทุกครั้ง” เพื่อป้องกันระบบไม่ทำการบันทึกข้อมูลการขับขี่ ส่งผลให้ลูกค้าไม่ได้รับรายงานในครั้งต่อไป

24 Thank You


ดาวน์โหลด ppt คู่มือขั้นตอนดาวน์โหลดข้อมูลDRM เพื่อนำไปประเมินผลรายงานการขับขี่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google