งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
กระบวนการแก้ปัญหา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

2 หลักในกระบวนการแก้ปัญหา
การวิเคราะห์ และกำหนดรายละเอียดของปัญหา เป็นการเข้าใจปัญหา เพื่อแยกให้ออกว่าข้อมูลที่กำหนดมาในปัญหาหรือเงื่อนไขคืออะไร และสิ่งที่ต้องการคืออะไร

3 หลักในกระบวนการแก้ปัญหา
2.การวางแผนการแก้ปัญหา กำหนดวิธีการแก้ปัญหา และเลือกเครื่องมือที่ใช้แก้ปัญหา และกำหนดระยะเวลาที่ใช้ในการแก้ปัญหา แล้วจำลองออกมาเป็นข้อความ หรือออกมาในลักษะของแผนภาพ

4 หลักในกระบวนการแก้ปัญหา
1.ลักษณะการจำลองความคิดออกมาเป็นข้อความ ตัวอย่างเช่น ผัดกะเพราหมูสับ 1.เตรียมกะเพรา หมู เครื่องปรุงรส กะทะ น้ำมัน ตะหลิว เตาแก๊ส 2.นำกะทะตั้งบนเตาแก๊สติดไฟที่เตาแก๊ส นำน้ำมันพืชใส่ลงไปในกะทะ 3.นำหมูลงไปในกะทะ เติมเครื่องปรุงรส ใกล้สุกใส่กะเพราลงไป 4.ชิมผัดกะเพรา หากรสชาติไม่ถูกใจปรุงเพิ่มเติมก่อนตักใส่จาน 5.หากได้รสชาดถูกใจแล้ว ตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟ

5 หลักในกระบวนการแก้ปัญหา
2.การวางแผนแล้วจำลองความคิดออกเป็นแผนภาพ จะเขียนเป็นสัญลักษณ์ที่กำหนดไว้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ดังนี้ หมายถึง การเริ่มต้น และการลงท้ายหรือสิ้นสุด หมายถึงการตัดสินใจ หมายถึงการลงมือทำ การปฏิบัติ หมายถึงจุดเปลี่ยนในการตัดสินใจ

6 ผัดกะเพรา

7 กิจกรรมกระบวนการแก้ปัญหา
แซนซื้อของเล่นมาให้น้องอายุ 2 ขวบ เลือกเล่น 3 ชนิด ได้แก่ ลูกบอล ลูกโป่ง ตุ๊กตา ปรากฏว่าน้องเลือกตุ๊กตา ให้นักเรียนวาดแผนผังแสดงกระบวนการแก้ปัญหาของแซน


ดาวน์โหลด ppt นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google