งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบเนื้อเยื่อชั้นผิวใบของพืชวงศ์ไม้ยาง(Dipterocarpacea) บางชนิดในประเทศไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบเนื้อเยื่อชั้นผิวใบของพืชวงศ์ไม้ยาง(Dipterocarpacea) บางชนิดในประเทศไทย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบเนื้อเยื่อชั้นผิวใบของพืชวงศ์ไม้ยาง(Dipterocarpacea)
บางชนิดในประเทศไทย

2 วิธีการทดลอง 1. วิธีการลอกผิวใบ
1. วิธีการลอกผิวใบ 1.1 นำชิ้นตัวอย่างแผ่นใบมาล้างด้วยน้ำสะอาด ขูดด้านที่ไม่ต้องการออกด้วยใบมีดโกน นำด้านที่ต้องการไปล้างด้วยน้ำ 1.2 แช่ตัวอย่างในแอลกอฮอล์ 30%,50%และ70% แล้วนำชิ้นตัวอย่างย้อมด้วยซาฟานินเข้มข้น 1% ที่ละลายในแอลกอฮอล์ 70%นานถึง 1-3 วัน 1.3 ย้ายชิ้นตัวอย่างไปแช่ในแอลกอฮอล์ 70%,90%,100% และ100% ที่ผสมกับไซลีน นาน 10 นาที่ และผนึกสไลด์ด้วย DePeX

3 2. ทำให้แผ่นใบใส 2.1 นำชิ้นตัวอย่างแผ่นใบมาล้างด้วยน้ำสะอาด ตัดแบ่งตัวอย่างให้มีขนาดประมาณ 1×1 เซนติเมตร นำไปแช่ในสารละลายโปแตสเซียมไฮดรอกไซด์ ความเข้มข้น 5-10% เป็นเวลา วัน 2.2 ย้ายตัวอย่างไปแช่ในน้ำยาฟอกขาว 6% เป็นเวลา นาที จนชิ้นตัวอย่างใส ล้างตัวอย่างด้วยน้ำสะอาดจนหมดฤทธิ์ด่าง 2.3 แช่ตัวอย่างในแอลกอฮอล์ 30%,50%และ70% แล้วนำชิ้นตัวอย่างย้อมด้วยซาฟานินเข้มข้น 1% ที่ละลายในแอลกอฮอล์ 70%นานถึง 3-4 วัน 2.4 ย้ายชิ้นตัวอย่างไปแช่ในแอลกอฮอล์ 70%,95% ,100% และ100% ที่ผสมกับไซลีน นาน 10 นาที่ และผนึกสไลด์ด้วย DePeX

4 ผลและวิจารณ์การทดลอง
1. เซลล์ในเนื้อเยื่อชั้นผิว กลุ่มที่มีเซลล์รูปร่างสี่เหลี่ยมถึงหลายเหลี่ยม กลุ่มที่มีรูปร่างกลมหรือรีปนกับรูปร่างสี่เหลี่ยมถึงหลายเหลี่ยม 2. ปากใบ 2.1 ชนิดของปากใบ - แบบไซโคลไซติก - แบบไซโคลไซติก และเฮกซะไซติก - แบบพาราไซติก

5 3. ขน 2.2 ต่ำแหน่งที่พบปากใบ - มีปากใบทั้งที่ผิวด้านบนและด้านล่าง
- มีปากใบทั้งที่ผิวด้านบนและด้านล่าง - มีปากใบเฉพาะด้านล่าง 3. ขน 3.1 ขนเซลล์เดียว ขนหลายเซลล์ 3.3 ขนรูปโล่ ขนรูปดาว 3.5 ขนต่อม

6 4. ผลึก 5. สารสะสม 4.1 ผลึกรูปดาว 4.2 ผลึกรูปปริซึม 5.1 แทนนิน
4.1 ผลึกรูปดาว ผลึกรูปปริซึม 5. สารสะสม 5.1 แทนนิน 5.2 เซลล์หลั่งที่บริเวณปลายเส้นใบและมีโซฟิลล์ 5.3 ท่อน้ำมันยาง

7 เนื้อเยื่อชั้นผิวของวงศ์ไม้ยางบางชนิด
D. tuberculatas H. odorata D. turbinatus S. siamensis

8 V. harmandiana V. ambonata S. obtusa S. assamica

9 S. assamica S. assamica V. harmandiana V. ambonata

10 C. lanceolatum V. harmandiana S. henryana S. assamica

11 นำเสนอโดย นางสาว สือก๊ะ มะตาเห
นำเสนอโดย นางสาว สือก๊ะ มะตาเห ขอขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบเนื้อเยื่อชั้นผิวใบของพืชวงศ์ไม้ยาง(Dipterocarpacea) บางชนิดในประเทศไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google