งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Ethernet (802.3) มาตรฐานข้อกำหนดคุณสมบัติของ โปรโตคอล Ethernet

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Ethernet (802.3) มาตรฐานข้อกำหนดคุณสมบัติของ โปรโตคอล Ethernet"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Ethernet (802.3) มาตรฐานข้อกำหนดคุณสมบัติของ โปรโตคอล Ethernet

2 คุณสมบัติ ของ IEEE 802.3 เป็น เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่ เป็น
หลักของเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งหมด เนื่องจากเป็นวิธีการใช้เทคโนโลยี LAN ที่ได้รับการนิยม มีการับส่งข้อมูลด้วยอัตราความเร็ว 10 เมกะบิตต่อวินาที ความยาวสูดสุดระหว่างสถานีใช้งานประมาณ 2.8 กิโลเมตร

3 โดยใช้สายสัญญาณโคแอกเชียลแบบมีชีลด์ 1 สายต่ออยู่
กับสถานี การส่งสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์บนสายเคเบิล แบบ Manchester encoded digital

4 การเข้ารหัสแบบแมนเชสเตอร์
แรงดันไฟฟ้าที่ใช้แทนข้อมูลบิต “0” และ “1” จะทำการส่งสัญญาณออกเป็น 2 จังหวะ การส่งบิต “1” กำหนดให้ใช้แรงดันไฟฟ้าต่ำ การส่งบิต “0” กำหนดให้ใช้แรงดันไฟฟ้าต่ำแล้วตาม ด้วยแรงดันไฟฟ้าสูง วิธีการนี้ จะช่วยในการแยกความแตกต่างของการส่งสัญญาณ ข้อเสีย ต้องใช้ความกว้างของช่องสัญญาณมากเป็นสองเท่า ของการส่งสัญญาณด้วยวิธีปกติ

5 การเข้ารหัสแบบดิฟเฟอร์เรนเชียลแบบแมนเชสเตอร์
ปรับปรุงมาจากระบบแมนเชสเตอร์ แต่สามารถส่งข้อมูล ผ่านสายที่มีสัญญาณรบกวนสูงได้ดีขึ้น แต่ต้องมีอุปกรณ์ที่มีความซับซ้อนมากกว่า ดังนั้นระบบ จะทำการกำหนดให้ใช้แรงดันไฟฟ้าสูง มีค่า 0.85 โวลต์ และ – 0.85 โวลต์ แทนแรงดันไฟฟ้าต่ำ และ 0.0 แทนสภาวะนิ่งเฉย

6 การส่งสัญญาณแบบผ่านทางสายเคเบิล
CSMA/CD จะมีช่องทางการสื่อสารแบบทางเดียว เพื่อป้องกันการชนกันของข้อมูล ถ้าสถานีที่ต้องการส่งข้อมูลจะฟังสัญญาณในสายสื่อสาร หากพบว่ามีการส่งสัญญาณออกมา สถานีนั้นจะส่งสัญญาณ ออกมาด้วยความน่าจะเป็นจะเท่ากับ1หรือ รอจนกว่าสัญญาณ จะว่าง แต่ ถ้าหากเกิดสัญญาณซ้อนระบบก็จะหยุดทำงานทันที

7 ARCnet (802.4) Token Bus มาตรฐานองค์ประกอบของ Token Bus วีธีการใช้สาย
ส่งข้อมูลและเทคโนโลยีของสื่อที่ใช้ส่งข้อมูล ลักษณะการจะเชื่อมต่อแบบเส้นตรง โดยสถานีต่างๆเชื่อม ต่อเข้าที่จุดใดก็ได้ แต่จะถูกจัดเป็นกลุ่มในลักษณะของวง โดยแต่ละสถานีจะต้องทราบหมายเลขที่อยู่ของสถานี ทางซ้ายและขวา

8 จะเริ่มต้นการทำงานสถานีที่มีหมายเลขสูดสุดในวงจะ
Token Bus จะเริ่มต้นการทำงานสถานีที่มีหมายเลขสูดสุดในวงจะ สามารถส่งเฟรมข้อมูลออกมาเป็นอันดับแรก หลังจากนั้น ก็จะส่งข้อมูลพิเศษเรียกว่า โทเก้น ไปยังสถานีข้างเคียง เป็นการอนุญาตให้ส่งเฟรมข้อมูลออกมาได้ โทเก้นจะถูถส่งต่อไปเรื่อยๆรอบวง แต่จะมีสถานีเดียว เท่านั้นที่จะครอบครองโทเก้นอยู่ ทำให้ลดปัญหาการเกิดสัญญาณ ซ้อน

9 Token Ring ได้ถูกพัฒนาใช้งานในระบบเครือข่ายโดยเฉพาะบริเวณ และระบบเครือข่ายแบบวงกว้าง ลักษณะโครงสร้างแบบวงแหวนเป็นการเชื่อมต่อแบบ จุดต่อจุด สื่อการส่งข้อมูลจะใช้ได้กับ สายคู่บิดเกลียว สายโคแอกเชียลหรือ สายใยแก้วนำแสง ข้อสำคัญ เครือข่ายแบบวงแหวนสามารถที่จะคำนวณ ระยะเวลารอคอยที่ค่อนข้างที่แน่นอนและคงที่

10 Token Ring ระบบเครือข่ายแบบวงแหวน จะมีวิธีการทำงานคล้ายกับ
ระบบเครือข่ายแบบวงแหวน จะมีวิธีการทำงานคล้ายกับ ระบบเครือข่ายวงแหวนแบบบัส จะมีข้อมูลพิเศษที่เรียกว่า โทเก้น จะถูกส่งผ่านรอบ วงแหวนไปเรื่อย ๆ สถานีที่ต้องการส่งข้อมูลจะต้องยึด ครองโทเก้นไว้ให้ได้ก่อนแล้วจึงเริ่มส่งข้อมูลโดยังคงเก็บรักษา โทเก้นไว้ เนื่องจากโทเก้นมีเพียงตัวเดียว ดังนั้นจึงลดโอกาสของ ปัญหาการส่งสัญญาณซ้อน

11 Token Ring ในระบบ Token Ring อุปกรณ์ต่อวงแหวนจะทำงาน
2 สถานะ คือ สถานะรับฟังสัญญาณ และ สถานะส่งสัญญาณ สถานะฟังสัญญาณ ข้อมูลขาเข้าจะถูกสำเนาแล้วส่งออกทันที สถานะส่งสัญญาณ สายขาเข้าจะถูกตัดขาดจากสายขาออก หลังจากที่ยึดโทเก้นไว้ได้ แล้วจึงเริ่มส่งสัญญาณเข้าสู่ระบบ

12

13

14

15

16


ดาวน์โหลด ppt Ethernet (802.3) มาตรฐานข้อกำหนดคุณสมบัติของ โปรโตคอล Ethernet

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google