งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อกลางในการสื่อสารข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อกลางในการสื่อสารข้อมูล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สื่อกลางในการสื่อสารข้อมูล
ระบบไมโครเวฟ  สายคู่บิดเกลียว สายโคแอคเชียล ใยแก้วนำแสง การสื่อสารด้วยดาวเทียม  (

2 สายทองแดงแบบไม่หุ้มฉนวน สายทองแดงแบบหุ้มฉนวน
ข้อดี : มีราคาถูกและนิยมใช้กันมากที่สุด ส่วนใหญ่มักใช้กับระบบโทรศัพท์ ข้อเสีย : แต่สายแบบนี้มักจะถูกรบกวนได้ง่าย และไม่ค่อยทนทาน สายทองแดงแบบไม่หุ้มฉนวน ข้อดี : แนวแล้วบิดเป็นเกลี่ยวเข้าด้วยกันเพื่อลดเสียงรบกวน มีฉนวนหุ้มรอบนอก มีราคาถูก ติดตั้งง่าย น้ำหนักเบาและ การรบกวนทางไฟฟ้าต่ำ ข้อเสีย : แพง นูบ สายทองแดงแบบหุ้มฉนวน

3 ข้อดี : มีคุณภาพมากกว่า สายคู่บิดเกลียว
สายโคแอคเชียล ข้อเสีย : ราคาแพง ข้อดี : มีคุณภาพมากกว่า สายคู่บิดเกลียว

4 ข้อเสีย : ส่งข้อมูลได้ไม่เกิน 10 เมตร
ใยแก้วนำแสง ข้อเสีย : ส่งข้อมูลได้ไม่เกิน 10 เมตร ข้อดี : ป้องกันการรบกวนจากสัญญาณไฟฟ้าได้มาก ส่งข้อมูลได้ระยะไกลโดยไม่ต้องมีตัวขยายสัญญาณ การดักสัญญาณทำได้ยาก ข้อมูลจึงมีความปลอดภัยมากกว่าสายส่งแบบอื่น ส่งข้อมูลได้ด้วยความเร็วสูงและสามารถส่งได้มาก ขนาดของสายเล็กและน้ำหนักเบา

5 ข้อดี : ทิศทางของสายอากาศเป็นแนวพุ่งตรงไปในทิศทางที่ต้องการ
ระบบไมโครเวฟ  ข้อเสีย : แพง ข้อดี : ทิศทางของสายอากาศเป็นแนวพุ่งตรงไปในทิศทางที่ต้องการ

6 การสื่อสารด้วยดาวเทียม
ข้อเสีย : ของการส่งสัญญาณข้อมูลทางดาวเทียมคือ  สัญญาณข้อมูลสามารถถูกรบกวนจากสัญญาณภาคพื้นอื่น ๆ ได้  ข้อดี : เหมาะกับการใช้ในประเทศใหญ่ การสื่อสารด้วยดาวเทียม 


ดาวน์โหลด ppt สื่อกลางในการสื่อสารข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google