งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อดี ข้อเสีย สายคู่บิดเกลียว สายคู่บิดเกลียวแบบไม่หุ้มฉนวน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อดี ข้อเสีย สายคู่บิดเกลียว สายคู่บิดเกลียวแบบไม่หุ้มฉนวน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อดี ข้อเสีย สายคู่บิดเกลียว สายคู่บิดเกลียวแบบไม่หุ้มฉนวน
- ราคาถูก - ติดตั้งง่ายเนื่องจากน้ำหนักเบา - มีความยืดหยุ่น และสามารถโค้งงอได้มาก ข้อเสีย - ไม่เหมาะในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ห่างไกลมาก เพราะสัญญาณที่วิ่งบนสายจะถูกลดทอนลงไปตามความยาวของสาย สายคู่บิดเกลียวแบบหุ้มฉนวน - ส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูงกว่า UTP - ป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และคลื่นวิทยุ - มีขนาดใหญ่และไม่ค่อยยืดหยุ่นในการงอพับสายมากนัก - ราคาแพงกว่าสาย UTP

2 2. มีความยืดหยุ่นในการใช้งาน 3. ติดตั้งง่าย และมีน้ำหนักเบา ข้อเสีย
สายโคแอกเชียล ข้อดี 1. ราคาถูก 2. มีความยืดหยุ่นในการใช้งาน 3. ติดตั้งง่าย และมีน้ำหนักเบา ข้อเสีย 1. ถูกรบกวนจากสัญญาณภายนอกได้ง่าย 2. ระยะทางจำกัด

3 ข้อดี ข้อเสีย สายใยแก้วนำแสง 1. ส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูง
2. ไม่มีการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า 3. ส่งข้อมูลได้ในปริมาณมาก ข้อเสีย 1. มีราคาแพงกว่าสายส่งข้อมูลแบบสายคู่ตีเกลียวและโคแอกเชียล 2. ต้องใช้ความชำนาญในการติดตั้ง 3. มีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งสูงกว่า สายคู่ตีเกลียวและโคแอกเชียล

4 ไมโครเวฟ ข้อดี ข้อเสีย 2. ราคาถูกกว่าสายใยแก้วนำแสงและดาวเทียม
1. ใช้ในพื้นที่ซึ่งการเดินสายกระทำได้ไม่สะดวก 2. ราคาถูกกว่าสายใยแก้วนำแสงและดาวเทียม 3. ติดตั้งง่ายกว่าสายใยแก้วนำแสงและดาวเทียม 4. อัตราการส่งข้อมูลสูง ข้อเสีย สัญญาณจะถูกรบกวนได้ง่ายจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า จากธรรมชาติ เช่น พายุ หรือฟ้าผ่า

5 ข้อดี ดาวเทียม ข้อเสีย มีเวลาหน่วง (Delay Time) ในการส่งสัญญาณ
1. ส่งสัญญาณครอบคลุมไปยังทุกจุดของโลกได้ 2. ค่าใช้จ่ายในการให้บริการส่งข้อมูลของระบบดาวเทียมไม่ขึ้นอยู่กับระยะทางที่ห่างกันของสถานีพื้นดิน ข้อเสีย มีเวลาหน่วง (Delay Time) ในการส่งสัญญาณ


ดาวน์โหลด ppt ข้อดี ข้อเสีย สายคู่บิดเกลียว สายคู่บิดเกลียวแบบไม่หุ้มฉนวน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google