งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

น้ำสกัดชีวภาพ BIOEXTRACT สารสารพัดประโยชน์ ครูไพฑูรย์ ศิริรักษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "น้ำสกัดชีวภาพ BIOEXTRACT สารสารพัดประโยชน์ ครูไพฑูรย์ ศิริรักษ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 น้ำสกัดชีวภาพ BIOEXTRACT สารสารพัดประโยชน์ ครูไพฑูรย์ ศิริรักษ์

2 นำเศษวัสดุที่ย่อยสลายโดยง่ายทุกชนิด เช่น เศษผัก เปลือกผลไม้
เศษเนื้อ กุ้ง ปลา เศษอาหารนำมาสับย่อยให้เป็นชิ้นเล็กๆ ผสมน้ำตาลทรายแดง หรือกากน้ำตาล หมักทิ้งไว้ในถังอับอากาศ เพื่อให้เกิดจุลินทรีย์กลุ่มสร้างสรรค์ ประมาณ ๗ – ๑๕ วัน

3 ผสมน้ำตาลทรายแดงเพื่อควบคุมคุณภาพและความสะอาด
แต่ต้นทุนการผลิตสูงกว่ากากน้ำตาล

4 น้ำสกัดชีวภาพ(BIOEXTRACT)ที่หมักจากวัสดุต่างๆ

5 ที่ใช้นำมาหมักน้ำสกัดชีวภาพ
เศษอาหารเศษวัสดุ ที่ใช้นำมาหมักน้ำสกัดชีวภาพ

6 เศษผักเศษวัชพืชก็นำมาใช้ได้ดี

7 น้ำชีวภาพ/ปุ๋ยน้ำ /ปุ๋ยโอโซน สูตร ๑ : ๓ : ๘ หมายถึง กากน้ำตาล ๑ ส่วน
กากน้ำตาล ๑ ส่วน เศษวัสดุที่ย่อยสลาย ๓ ส่วน น้ำสะอาด ๘ ส่วน หมักในถังมีฝาปิดนาน ๑๕ วัน การนำไปใช้ ผสม น้ำ ๕๐๐ เท่า

8 เศษวัสดุที่ย่อยสลาย ๓ ส่วน หมักในถังมีฝาปิดนาน ๗ - ๑๕ วัน
น้ำสกัดชีวภาพสูตร ๑ : ๓ หมายถึง กากน้ำตาล ๑ ส่วน เศษวัสดุที่ย่อยสลาย ๓ ส่วน หมักในถังมีฝาปิดนาน ๗ - ๑๕ วัน การนำไปใช้ผสม น้ำ ๒,๐๐๐ เท่า

9 ฉีดพ่นพืชผักสวนครัว

10 ฉีดพ่นบำรุงไม้ดอกไม้ประดับ

11 นำหมักชีวภาพผสมน้ำเจือจาง ๑๐ ลิตร
ผสมทำน้ำยาล้างจาน ส่วนผสม น้ำยา N-70 = ๑ กก. เกลือผงทิพย์ = ๑ กก. นำหมักชีวภาพผสมน้ำเจือจาง ๑๐ ลิตร

12 ส่วนผสมในการดองไข่เค็ม

13 ใช้ผสมทำปุ๋ยอินทรีย์ชนิดผงแห้งใช้เองเพื่อลดต้นทุน

14 ใช้ผสมทำปุ๋ยอินทรีย์ชนิดผงแห้งเพื่อใช้เอง
และจำหน่ายในชุมชน

15 เมื่อใช้ได้ผลดี เริ่มขยายกิจการของกลุ่ม โดยใช้เครื่องทุ่นแรงในการผลิต
เพื่อให้ทันตามความต้องการของสมาชิก

16

17 สูตรการทำปุ๋ยอินทรีย์ รำข้าว ๑ ส่วน มูลสัตว์ ๑ ส่วน
รำข้าว ๑ ส่วน มูลสัตว์ ๑ ส่วน ถ่านแกลบหรือแกลบดิบ ๑ ส่วน ใช้น้ำหมักชีวภาพชนิดเจือจางราดรดพอหมาดๆ ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันดี หมักในกระสอบ ๗ – ๑๕ วัน

18 ผสมทำก้อนชีวภาพ ( BIO BALL) ใช้ขจัดน้ำเสียในบ่อปลา คูน้ำ ลำคลอง


ดาวน์โหลด ppt น้ำสกัดชีวภาพ BIOEXTRACT สารสารพัดประโยชน์ ครูไพฑูรย์ ศิริรักษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google