งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กองร้อยป้องกันชายแดน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กองร้อยป้องกันชายแดน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กองร้อยป้องกันชายแดน
หน่วยเฉพาะกิจยะลา

2 การปฏิบัติตามพันธกิจ 4 ประการ
ของ ศปก.ทบ.

3 การเฝ้าตรวจและป้องกันชายแดน
QG เมื่อ ๑๑๐๙๐๐ - ๑๑๑๑๐๐ ก.พ.๕๖ มว.ปชด.ที่ ๑ จัด กพ.๑ ชป. ลว.ด้วยการเดินเท้า เส้นทางหลวงชนบทหมายเลข ๓๐๐๕ จากฐานปฏิบัติการ บ.ดีดะ พิกัด QG ๓๓๔๙๑๔ ถึง บ.บันนังบูโบ พิกัด QG ๓๙๕๙๒๙ ม.๓ ต.ถ้ำทะลุ อ.บันนังสตา จว.ยะลาผลการปฏิบัติเหตุการณ์ปกติ

4 การเฝ้าตรวจและป้องกันชายแดน
ปชด. 2 ๔๖/๒๓๓ ๔๗ ๔๗ A เมื่อ ๑๐๑๙๐๐ - ๑๑๐๙๐๐ ก.พ. ๕๖ มว.ปชด.ที่ ๒ จัด กพ. ๑ ชป. (ส. ๓ , พลฯ ๕ ) ลว./ซุ่มโจมตี ตามเส้นทางที่สูงข่มและล่อแหลมต่อการก่อเหตุความรุนแรง ของเส้นทาง เข้า-ออก รร. นิคมสร้างตนเองธารโต ๖ เหตุการณ์ปกติ

5 การเฝ้าตรวจและป้องกันชายแดน
หลักเขตแดนที่ 52 QG หลักเขตแดนที่ 51 QG มว.ปชด.ที่ 3 หลักเขตแดนที่ 53 QG ชฝต.4406 หลักเขตแดนที่ 54 QG เมื่อ ๑๑๐๙๐๐ – ๑๑๑๑๐๐ ก.พ.๕๖ มว.ปชด.ที่ ๓ จัด กพ. จำนวน ๑ ชป. ลว. รอบฐานปฏิบัติการ รัศมี ๑๐ กม. เขตพื้นที่รับผิดชอบ เหตุการณ์ปกติ 

6 เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน
เพื่อปกป้อง ผองฟ้า ประชาราษฎร์ และเพื่อชาติ คงอยู่ ต้องสู้ไหว กายจะเหน็บ เจ็บหนัก สักเท่าไร มิยอมให้ มันผู้ใด มาทำลาย เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน


ดาวน์โหลด ppt กองร้อยป้องกันชายแดน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google