งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

SPECK COMPUTER จัดทำโดย นางสาวแพรไหม หลวงสิงห์ไชย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "SPECK COMPUTER จัดทำโดย นางสาวแพรไหม หลวงสิงห์ไชย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 SPECK COMPUTER จัดทำโดย นางสาวแพรไหม หลวงสิงห์ไชย

2 จอ SLED 21.5" SAMSUNG ราคา 3490 ราคา 3490 จอภาพ (Monitor) เป็นอุปกรณ์แสดงข้อมูลผลลัพธ์ (Output) มีรูปร่างลักษณะคล้ายเครื่องรับโทรทัศน์ สามารถแสดง ผลได้ทั้งตัวหนังสือ ภาพนิ่ง และ ภาพเคลื่อนไหว จอภาพ (Monitor) เป็นอุปกรณ์แสดงข้อมูลผลลัพธ์ (Output) มีรูปร่างลักษณะคล้ายเครื่องรับโทรทัศน์ สามารถแสดง ผลได้ทั้งตัวหนังสือ ภาพนิ่ง และ ภาพเคลื่อนไหว

3 เคส COOLER MASTER ราคา 2000 ราคา 2000 สำหรับเคสนั้นใช้สำหรับบรรจุอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์หลัก ของคอมพิวเตอร์เอาไว้ข้างใน เช่น CPU เมนบอร์ด การ์ด จอ ฮาร์ดดิกส์พัดลมระบายความร้อน และที่ขาดไม่ได้ก็คือ Power Supply ซึ่งจะมีติดอยู่ในเคสเรียบร้อย เคส คอมพิวเตอร์ควรเลือกที่รูปทรงสูงๆ เพื่อจะได้ติดตั้ง อุปกรณ์ได้ง่าย และควรเลือกเคสที่มีช่องสำหรับติดตั้ง ฮาร์ดดิสก์ ซีดีรอมไดรฟ์ เผื่อเอาไว้หลายๆ ช่อง ในกรณีที่ ต้องการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมในภายหลังจะได้ง่ายขึ้น สำหรับเคสนั้นใช้สำหรับบรรจุอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์หลัก ของคอมพิวเตอร์เอาไว้ข้างใน เช่น CPU เมนบอร์ด การ์ด จอ ฮาร์ดดิกส์พัดลมระบายความร้อน และที่ขาดไม่ได้ก็คือ Power Supply ซึ่งจะมีติดอยู่ในเคสเรียบร้อย เคส คอมพิวเตอร์ควรเลือกที่รูปทรงสูงๆ เพื่อจะได้ติดตั้ง อุปกรณ์ได้ง่าย และควรเลือกเคสที่มีช่องสำหรับติดตั้ง ฮาร์ดดิสก์ ซีดีรอมไดรฟ์ เผื่อเอาไว้หลายๆ ช่อง ในกรณีที่ ต้องการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมในภายหลังจะได้ง่ายขึ้น

4 ลำโพง ราคา 960 บาท ราคา 960 บาท ลำโพงเป็นเครื่องมือสำหรับเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็น พลังงานเสียง ลำโพงมีหลายแบบซึ่งมีหลักการและ โครงสร้างแตกต่างกัน ลำโพงที่แพร่หลายในปัจจุบันนี้คือ แบบไดนามิค (Dynamic Speaker) ลำโพงเป็นเครื่องมือสำหรับเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็น พลังงานเสียง ลำโพงมีหลายแบบซึ่งมีหลักการและ โครงสร้างแตกต่างกัน ลำโพงที่แพร่หลายในปัจจุบันนี้คือ แบบไดนามิค (Dynamic Speaker)

5 DVD-RW DVD-RW ราคา 860 ราคา 860 เป็นแผ่นข้อมูลแบบบันทึกด้วยแสง (optical disc) ที่ ใช้บันทึกข้อมูลต่างๆ เช่น ภาพยนตร์โดยให้คุณภาพ ของภาพและเสียงที่ดี ดีวีดีถูกพัฒนามาใช้แทนซีดีรอม โดยใช้แผ่นที่มีขนาดเดียวกัน ( เส้นผ่าศูนย์กลาง 12 เซนติเมตร ) แต่ว่าใช้การบันทึกข้อมูลที่แตกต่างกัน และ ความละเอียดในการบันทึกที่หนาแน่นกว่า เป็นแผ่นข้อมูลแบบบันทึกด้วยแสง (optical disc) ที่ ใช้บันทึกข้อมูลต่างๆ เช่น ภาพยนตร์โดยให้คุณภาพ ของภาพและเสียงที่ดี ดีวีดีถูกพัฒนามาใช้แทนซีดีรอม โดยใช้แผ่นที่มีขนาดเดียวกัน ( เส้นผ่าศูนย์กลาง 12 เซนติเมตร ) แต่ว่าใช้การบันทึกข้อมูลที่แตกต่างกัน และ ความละเอียดในการบันทึกที่หนาแน่นกว่า

6 Keyboard+Mouse ราคา 690 Keyboard เป็นอุปกรณ์หลักที่ใช้ในการนำข้อมูลลงในเครื่อง คอมพิวเตอร์ มีลักษณะเป็นปุ่มตัวอักษรเหมือนปุ่ม เครื่องพิมพ์ดีด เป็นอุปกรณ์รับเข้าพื้นฐานที่ต้องมีใน คอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง จะรับข้อมูลจากการกดแป้นแล้วทำ การเปลี่ยน เป็นรหัสเพื่อส่งต่อไปให้กับคอมพิวเตอร์ Keyboard เป็นอุปกรณ์หลักที่ใช้ในการนำข้อมูลลงในเครื่อง คอมพิวเตอร์ มีลักษณะเป็นปุ่มตัวอักษรเหมือนปุ่ม เครื่องพิมพ์ดีด เป็นอุปกรณ์รับเข้าพื้นฐานที่ต้องมีใน คอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง จะรับข้อมูลจากการกดแป้นแล้วทำ การเปลี่ยน เป็นรหัสเพื่อส่งต่อไปให้กับคอมพิวเตอร์

7 Hard Disk 18001800 เป็นที่บรรจุข้อมูลของเครื่องคอมพิวเตอร์ เก็บโปรแกรม และ ข้อมูลต่าง ๆ หรือต้องการจะเก็บรักษาเอาไว้ใช้งานในคราว ต่อไป จะแตกต่างกับหน่วยความจำแรมตรงที่ ดิสก์จะเก็บ ข้อมูลต่าง ๆ เอาไว้ได้ตลอดเวลาแม้ว่าคุณจะปิดเครื่อง คอมพิวเตอร์ไปแล้วก็ตาม เป็นที่บรรจุข้อมูลของเครื่องคอมพิวเตอร์ เก็บโปรแกรม และ ข้อมูลต่าง ๆ หรือต้องการจะเก็บรักษาเอาไว้ใช้งานในคราว ต่อไป จะแตกต่างกับหน่วยความจำแรมตรงที่ ดิสก์จะเก็บ ข้อมูลต่าง ๆ เอาไว้ได้ตลอดเวลาแม้ว่าคุณจะปิดเครื่อง คอมพิวเตอร์ไปแล้วก็ตาม

8 RAM RAM 12001200 จดจำข้อมูลที่อาจเป็นโปรแกรมที่กำลังทำงาน หรือข้อมูลที่ ใช้ในการประมวลผล ของโปรแกรมที่กำลังทำงานอยู่ ข้อมูลในแรมจะหายไปทันที เมื่อระบบคอมพิวเตอร์ถูกปิด ลง เนื่องจากหน่วยความจำชนิดนี้ จะเก็บข้อมูลได้เฉพาะ เวลาที่มีกระแสไฟฟ้าหล่อเลี้ยงเท่านั้น จดจำข้อมูลที่อาจเป็นโปรแกรมที่กำลังทำงาน หรือข้อมูลที่ ใช้ในการประมวลผล ของโปรแกรมที่กำลังทำงานอยู่ ข้อมูลในแรมจะหายไปทันที เมื่อระบบคอมพิวเตอร์ถูกปิด ลง เนื่องจากหน่วยความจำชนิดนี้ จะเก็บข้อมูลได้เฉพาะ เวลาที่มีกระแสไฟฟ้าหล่อเลี้ยงเท่านั้น

9 VGA 85008500 จะรับสัญญาณข้อมูล Digital มาจากหน่วยประมวลผลกลาง แล้วจึงทำการแปลงสัญญาณผ่านทางตัวแปลงสัญญาณ ภาพ หรือ RAMDAC ( RAM Digital-to-Analog Convertor ) ซึ่งเป็นตัวแปลงข้อมูลใน RAM ที่เก็บเป็น Digital ให้เป็นสัญญาณ Analog ส่งต่อไปยังจอ Monitor เพื่อทำการแสดงผลอีกทีหนึ่ง จะรับสัญญาณข้อมูล Digital มาจากหน่วยประมวลผลกลาง แล้วจึงทำการแปลงสัญญาณผ่านทางตัวแปลงสัญญาณ ภาพ หรือ RAMDAC ( RAM Digital-to-Analog Convertor ) ซึ่งเป็นตัวแปลงข้อมูลใน RAM ที่เก็บเป็น Digital ให้เป็นสัญญาณ Analog ส่งต่อไปยังจอ Monitor เพื่อทำการแสดงผลอีกทีหนึ่ง

10 CPU 5,500 บาท5,500 บาท หน่วยประมวลผลกลาง คือส่วนที่เรียกว่าเป็นหัวใจ ของเครื่องคอมพิวเตอร์นั่นเอง เพราะการทำงาน ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการคำนวณ การย้ายข้อมูล การ ตัดสินใจ ล้วนเกิดขึ้นที่นี่ทั่งสิ้น เพียงแต่ว่าซีพียูจะต้อง มีอุปกรณ์อื่น ๆ ทำงานร่วมด้วย เพื่อให้สามารถติดต่อ กับโลกภายนอกได้นั่นก็คือการับข้อมูลและแสดงผล ข้อมูล หน่วยประมวลผลกลาง คือส่วนที่เรียกว่าเป็นหัวใจ ของเครื่องคอมพิวเตอร์นั่นเอง เพราะการทำงาน ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการคำนวณ การย้ายข้อมูล การ ตัดสินใจ ล้วนเกิดขึ้นที่นี่ทั่งสิ้น เพียงแต่ว่าซีพียูจะต้อง มีอุปกรณ์อื่น ๆ ทำงานร่วมด้วย เพื่อให้สามารถติดต่อ กับโลกภายนอกได้นั่นก็คือการับข้อมูลและแสดงผล ข้อมูล


ดาวน์โหลด ppt SPECK COMPUTER จัดทำโดย นางสาวแพรไหม หลวงสิงห์ไชย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google