งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CPU :CPU:Core i k(Box, 3.30GHz. - Dcom)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CPU :CPU:Core i k(Box, 3.30GHz. - Dcom)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CPU :CPU:Core i5 - 2500k(Box, 3.30GHz. - Dcom)
3.30 GHz * DMI 5GT/s * 32nm * L2 2MB พียู CPU (Central Processing Units) หรือ หน่วยประมวลผลกลาง คือส่วนที่เรียกว่าเป็นหัวใจของเครื่องคอมพิวเตอร์นั่นเอง เพราะการทำงานทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการคำนวณ การย้ายข้อมูล การตัดสินใจ ล้วนเกิดขึ้นที่นี่ทั่งสิ้น เพียงแต่ว่าซีพียูจะต้องมีอุปกรณ์อื่น ๆ ทำงานร่วมด้วย เพื่อให้สามารถติดต่อกับโลกภายนอกได้นั่นก็คือการับข้อมูลและแสดงผลข้อมูล หน้าที่ของ CPU (Central Processing Units)คือปฏิบัติตามชุดคำสั่งและควบคุมการโอนย้ายและประมวลผลข้อมูลทั้งหมด

2 Mainboard : GIGABYTE GA-Z68AP-D3Intel Z68 *
4DDR-III1333 * 2PCle16x * 2PCI * 6SATA เมนบอร์ด (Mainboard) เมนบอร์ดเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญรองมาจากซีพียู เมนบอร์ดทำหน้าที่ควบคุม ดูแลและจัดการๆ ทำงานของ อุปกรณ์ชนิดต่างๆ แทบทั้งหมดในเครื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ซีพียู ไปจนถึงหน่วยความจำแคช หน่วยความจำหลัก ฮาร์ดดิกส์ ระบบบัส บนเมนบอร์ดประกอบด้วยชิ้นส่วนต่างๆ มากมาย เมนบอร์ดที่ใช้งานในปัจจุบันนั้นส่วนใหญ่เป็นแบบ ATX เกือบทั้งหมดแล้ว เทคโนโลยีของเมนบอร์ดเองก็ได้มีการพัฒนาไปมากเช่นกัน ซึ่งมีเทคโนโลยีเข้ามาในการเพิมประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น

3 ) RAM : Kingston Hyper-X 4GB 1600(2GBx2
แรมมีหน้าที่เก็บข้อมูลที่เรารันขึ้นมาใช้งานโดยแรมนี้จะแบ่งเป็นส่วนที่เรียกว่า สแตก ซึ่งทำหน้าที่เก็บข้อมูลอื่นๆ เช่น เก็บแอดเดรสของข้อมูลว่า ทำงานถึงไหนแล้วโดย สแตกสามารถ มีขนาดเพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆ แต่ไม่เกินหน่วยความจำของแรม

4 HDD : WD Caviar Blue 500GB AAKX
Hard Disk คือ อุปกรณ์ที่เก็บข้อมูลได้มาก สามารถเก็บได้อย่างถาวรโดยไม่จำเป็นต้องมีไฟฟ้ามาหล่อเลี้ยงตลอดเวลา เมื่อปิดเครื่องข้อมูลก็จะไม่สูญหาย ดังนั้น Hard Disk จึงถูกจัดเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บระบบปฏิบัติการ โปรแกรม และข้อมูลต่าง ๆ เนื่องจาก Hard Disk เป็นอุปกรณ์ที่ง่ายต่อการอัพเกรดทำให้เทคโนโลยี Hard Disk ในปัจจุบันได้พัฒนาอย่างรวดเร็ว ฉะนั้นการเลือกซื้อHard Disk จึงควรคำนึงซึ่งประสิทธิภาพที่จะได้รับจาก Hard Disk

5 DVD : LG 24X SATA DVD Drive สำหรับอ่านแผ่น DVD รวมทั้งสามารถอ่านแผ่น CD-R ได้

6 VGA ATi 6790 'HIS' HDMI Dual 1GB * DDR5 *
256bit * DVI *HDMI * Display Port การ์ดจอ (Video Card) เป็นคำเก่าที่ใช้เรียก การ์ดแสดงผล หรือ กราฟฟิกการ์ด (Graphic card) จริง ๆ คือการ์ดเดียวกันคะ เป็นแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ที่ทำหน้าที่ในการนำข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลของซีพียูมาแสดงบนจอภาพ แปรเปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบของตัวอักษร หรือ รูปภาพ ทำให้ผู้ใช้ สามารถควบคุมการทำงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจอภาพจะเป็นส่วนที่รับข้อมูลจากการ์ดแสดงผลอีกทีหนึ่ง เพราะฉะนั้นทั้งการ์ดแสดงผลและจอภาพจะต้องทำงานร่วมกันเพื่อให้ได้ภาพออกมาแสดงบนจอภาพ จอภาพจะต้องสนับสนุนความสามารถที่การ์ดแสดงผลสามารถทำได้

7 PSU : Scythe GOURIKI-III 600W
พาวเวอร์ซัพพลายของคอมพิวเตอร์นั้นมีลักษณะการทำงาน คือทำหน้าที่แปลงกระแสไฟฟ้าจาก 220 โวลต์ เป็น 5 โวลต์ และ 12 โวลต์ ตามแต่ความต้องการของอุปกรณ์นั้นๆ โดยชนิดของพาวเวอร์ซัพพลาย ในคอมพิวเตอร์จะแบ่งได้เป็น 2 ชนิดตามเคส คือแบบ AT และแบบ ATX ส่วนมากอาการเสียที่มักจะสันนิษฐานว่า เกิดจากพาวเวอร์ซัพพลาย ก็คือ การเปิดเครื่องแล้วไม่ติด พัดลมด้านหลังของพาวเวอร์ซัพพลายไม่หมุน ในกรณีนี้ถ้าเราไม่มีอุปกรณ์ที่ใช้วัดกระแสไฟฟ้า ที่เรียกว่ามัลติมิเตอร์

8 SINK: CM212 ฮีตซิงก์ คือแท่งโลหะที่ใช้สำหรับระบายความร้อนที่เกิดจากการทำงานของอุปกรณ์ใดอุปกรณ์หนึ่ง เช่น CPU, การ์ดแสดงผล เป็นต้น ขอยกตัวอย่าง ฮีตซิงก์ กับ CPU เนื่องจากพื้นผิวของ ฮีตซิงค์ กับซีพียู ไม่เรียบ ดังนั้น โดยทั่วไปจะมีการนำซิลิโคน ซึ่งเป็นของเหลวชนิดหนึ่งเป็นตัวกลางในการส่งผ่านความร้อนจากซีพียูไปยังฮีตซิงก์ มาทากั้น จากด้านบนของฮีตซิงก์ จะมีพัดลม เป็นตัวระบายความร้อน

9 CASE : ThermalTake V3 Case หรือ "เคส" คือ ตัวถังหรือตัวกล่องคอมพิวเตอร์ หลายคนจะเรียกว่าซีพียูเนื่องจากเข้าใจผิด สำหรับเคสนั้นใช้สำหรับบรรจุอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์หลักของคอมพิวเตอร์เอาไว้ข้างใน

10 Monitor : Asus LCD Monitor PG221 3D Graphic
Detail.1680*1060 light; 2000:1 4850 จอภาพ (Monitor) เป็นอุปกรณ์แสดงข้อมูลผลลัพธ์ (Output) มีรูปร่างลักษณะคล้ายเครื่องรับโทรทัศน์ สามารถแสดง ผลได้ทั้งตัวหนังสือ ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวจะแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ 1. จอซีอาร์ที (CRT : Cathode Ray Tube) 2. จอแอลซีดี (LCD : Liquid Crystal Display)

11 Mouse & Keyboard Logitech
Wireless Combo MK260 เมาส์ (Mouse) เมาส์ เป็นอุปกรณ์ในการรับข้อมูลเข้า ซึ่งการใช้งานในปัจจุบัน มีหลายแบบ มีทั้งแบบที่มีสาย และไม่มีสาย ซึ่งเมาส์ที่ไม่มีสาย เราเรียกว่าเมาส์อินฟราเรด และแบบ มีลูกกลิ้งกับแบบมีแสง ซึ่งแบบมีแสงจะไม่มีลูกกลิ้งเราเรียกว่า ออปติคอล คีย์บอร์ด (Keyboard) รับข้อมูลจากการกดบนแป้นอักขระบนคีย์บอร์ด แล้วทำการเปลี่ยนเป็นรหัสเพื่อส่งต่อไปให้คอมพิวเตอร์

12 นายตรีเทพ หุตะเศรณี ม.4/1 เลขที่ 4
สำหรับเล่นเกม ราคา CPU:Core i k(Box, 3.30GHz. - Dcom)3.30 GHz * DMI 5GT/s 32nm * L2 2MB ,800 M/B GIGABYTE GA-Z68AP-D3Intel Z68 * 4DDR-III1333 * 2PCle16x * 2PCI 6SATA ,400 RAM : Kingston Hyper-X 4GB 1600(2GBx2) HDD : WD Caviar Blue 500GB AAKX DVD : LG 24X SATA VGA ATi 6790 'HIS' HDMI Dual 1GB * DDR5 * 256bit * DVI * HDMI * Display Port ,000 PSU : Scythe GOURIKI-III 600W SINK: CM CASE : ThermalTake V Monitor : Asus LCD Monitor PG221 3D Graphic Detail.1680*1060 light; 2000: Mouse & Keyboard Logitech Wireless Combo MK รวม บาท นายตรีเทพ หุตะเศรณี ม.4/1 เลขที่ 4


ดาวน์โหลด ppt CPU :CPU:Core i k(Box, 3.30GHz. - Dcom)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google