งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สารสนเทศกับการพัฒนางาน โรงพยาบาล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สารสนเทศกับการพัฒนางาน โรงพยาบาล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สารสนเทศกับการพัฒนางาน โรงพยาบาล

2 เป้าหมาย มีระบบสารสนเทศที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ สำหรับการดูแลผู้ป่วย การบริหารจัดการและการพัฒนาคุณภาพ

3 พัฒนาระบบสารสนเทศ พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย (LAN) ของโรงพยาบาล
ขอบเขตของงาน พัฒนาระบบสารสนเทศ พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย (LAN) ของโรงพยาบาล

4 ตัวชี้วัด สารสนเทศ ระบบบริหาร ร.พ. ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่าย 100 %
* ร้อยละของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยง ข้อมูล สารสนเทศ ระบบบริหาร ร.พ. ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่าย % * ข้อมูลมาตรฐานโรงพยาบาล 12 แฟ้ม มีความคลาด เคลื่อน < 1%

5 เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย LAN ทั้ง ร.พ.
Network 214 จุด ทั้ง ร.พ. เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย LAN ทั้ง ร.พ. - ระยะ 1 = ตัว = 59.8% - ระยะ 2 = ตัว = 40.2%

6 การตรวจสอบฐานข้อมูล 12 แฟ้ม
การตรวจสอบฐานข้อมูล 12 แฟ้ม ตัวชี้วัด : การคลาดเคลื่อนของฐานข้อมูลกลาง (แฟ้ม) ตัวชี้วัดเป้าหมายผลการปฏิบัติงาน ปี ปี ปี 2549 ฐานข้อมูล 12 แฟ้ม< 1 %

7 Web Site โรงพยาบาล

8 Web mail

9 Calender ผู้ปฏิบัติแสดงเวลานัดหมาย

10 การเชื่อมโยงข้อมูลสู่ PCT ต่าง ๆ

11 ข้อมูล PCT 10 อันดับโรค จำแนกตาม PCT 10 หัตถการ จำแนกตาม PCT
10 อันดับจำนวนวันนอนนานเกินมาตรฐาน

12 ผู้ป่วยใน 10 อันดับที่นอนนานเกินมาตรฐานกลุ่มงานอายุรกรรม
ผู้ป่วยใน 10 อันดับที่นอนนานเกินมาตรฐานกลุ่มงานอายุรกรรม

13 ผู้ป่วยใน 10 อันดับโรคที่พบบ่อยของกลุ่มงานศัลยกรรม

14 ดัชนีชี้วัดการวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRG)

15 รายชื่อผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน

16 แฟ้มประวัติผู้ป่วยใน

17

18

19

20

21 ข้อมูล PCT

22 สรุปผลการดำเนินการระบบสารสนเทศ
* IT เชื่อมโยงเครือข่าย คิดเป็น 100 % Hard ware 128 เครื่อง คิดเป็น % * IM การสื่อสารข้อมูลทาง Web mail 40 % การสื่อสารข้อมูล ระหว่างหน่วยงานด้วยระบบรายงาน 60 % - ข้อมูลที่สามารถให้บริการได้ 80 %

23 แผนการพัฒนาคุณภาพจะดำเนินการต่อไป
ระบบ LAN หน่วยงานสนับสนุนอื่น ๆ Back Office (ระยะที่ 2) การสื่อสารสนเทศด้วย Electronic ภายใน ร.พ. และนอก - หนังสือเวียน - การประชุมนัดหมาย - การแจ้งข่าวสาร

24 การจัดการด้านศูนย์ข้อมูล
ข้อมูลในโรงพยาบาล มาจาก เวชระเบียนผู้ป่วย ศูนย์คุณภาพ เวชกรรมสังคม แนวทางการจัดการ จะรวบรวมข้อมูลมาไว้ในฐานข้อมูลเดียวโดยทุกหน่วยงานสามารถเข้ามาเพื่อนำข้อมูลไปใช้


ดาวน์โหลด ppt สารสนเทศกับการพัฒนางาน โรงพยาบาล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google