งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความหลากหลายทางพันธุกรรม คุณลักษณะ และ รูปแบบการถ่ายทอด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความหลากหลายทางพันธุกรรม คุณลักษณะ และ รูปแบบการถ่ายทอด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความหลากหลายทางพันธุกรรม คุณลักษณะ และ รูปแบบการถ่ายทอด
ความหลากหลายทางพันธุกรรม คุณลักษณะ และ รูปแบบการถ่ายทอด

2 แหล่งกำเนิดพันธุ์พืช
World map

3 วาวิลอฟ ชาวรัสเซีย ได้ออกสำรวจพันธุ์พืชทั่วโลก ทำให้ทราบถึงการกระจายพันธุ์ของพืช ได้จัดแหล่งที่พบพันธุ์พืชออกเป็น 9 แหล่งใหญ่ด้วยกัน 5 6 8 4 1 2 7 3 9 World map

4 1 มิลเล็ท บักวีท ถั่วเหลือง สาลี่ แอปเปิล ท้อ
                                                    6 5 8 4 1 2 7 3 9 1 มิลเล็ท บักวีท ถั่วเหลือง สาลี่ แอปเปิล ท้อ

5 2 ปอกระเจา อ้อย ส้ม ถั่วต่างๆ
                                                    6 5 8 4 1 2 7 3 9 2 ปอกระเจา อ้อย ส้ม ถั่วต่างๆ

6                                                     6 5 8 4 1 2 7 3 9 3 กล้วย ส้ม ข้าว

7 4 ข้าวสาลี ถั่ว เลนทิล ถั่วเขียว ชิคพี
                                                    6 5 8 4 1 2 7 3 9 4 ข้าวสาลี ถั่ว เลนทิล ถั่วเขียว ชิคพี

8 5 องุ่น แตงชนิดต่างๆ สาลี่ เชอรี่ วอลนัท อัลมอนด์
                                                    6 5 8 4 1 2 7 3 9 5 องุ่น แตงชนิดต่างๆ สาลี่ เชอรี่ วอลนัท อัลมอนด์

9                                                     6 5 8 4 1 2 7 3 9 6 มะกอก ผักต่างๆ

10                                                     6 5 8 4 1 2 7 3 9 7 ข้าวสาลี ถั่วต่างๆ

11 8 ข้าวโพด ฝ้าย โกโก้ พริก ฟักทอง
                                                    6 5 8 4 1 2 7 3 9 8 ข้าวโพด ฝ้าย โกโก้ พริก ฟักทอง

12 9 มันฝรั่ง มะเขือเทศ ยาสูบ สับปะรด ถั่งลิสง
                                                    6 5 8 4 1 2 7 3 9 9 มันฝรั่ง มะเขือเทศ ยาสูบ สับปะรด ถั่งลิสง

13

14

15 การปรับปรุงพันธุ์ การที่มีพันธุ์ต่างอยู่หลายกลุ่ม ทำให้เกิดงานที่เรียกว่า germplasm collection ซึ่งจุดประสงค์ของการรวบรวมพันธุ์นี้ เพื่อให้นักปรับปรุงพันธุ์สามารถใช้ประโยชน์จากพันธุ์ที่มีอยู่ได้เต็มที่

16 การรวบรวมพันธุ์พืช ข้าว International Rice Research Institute (IRRI), ลอสบานอส ฟิลิปปินส์ ข้าวโพด Center International de Mejoramento de Maize y Trigo (CIMMYT) เมืองเอลบาทาน เมกซิโก

17 การรวบรวมพันธุ์ มันฝรั่ง International Potato Center เมืองลิมา เปรู ผัก Asian Vegetable Research and Development Center (AVRDC) ไต้หวัน Royal Botanic Garden at Kew

18 การรวบรวมพันธุ์ Institute National de Recherche Agronomique เมืองแวร์ซายล์ส ฝรั่งเศส Foundation for Agricultural Breeding เมืองวาเกนนิเกน เนเธอร์แลนด์ National Agricultural Research Center Yatabe เมืองซูกูบะ ญี่ปุ่น

19 ความหลากหลายทางพันธุกรรม
วิวัฒนาการ Evolution สิ่งมีชีวิต A สิ่งมีชีวิต B เวลา สภาพแวดล้อม การคัดเลือกโดยธรรมชาติ การกลายพันธุ์

20 การปรับปรุงพันธุ์ กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง แหล่งที่มาของพันธุ์ที่จะนำมาใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ พันธุ์ป่า พบในธรรมชาติ ไม่มีการคัดเลือกโดยมนุษย์ เป็นพันธุ์ที่ปรับตัวในสภาพธรรมชาติได้ดีแล้ว

21 การปรับปรุงพันธุ์ 2. Landraces พันธุ์ปลูกที่มนุษย์ได้มีการปลูกมาช้านานแล้ว แต่ในปัจจุบัน ไม่ได้มีการปลูกเป็นการค้าแล้ว

22 การปรับปรุงพันธุ์ 3. ลูกผสม เป็นพันธุ์ที่ได้มาจากการผสมพันธุ์ ไม่ว่าจะเป็นการผสมตามธรรมชาติหรือมนุษย์เป็นผู้ทำขึ้น

23 รูปแบบการถ่ายทอด การถ่ายทอดลักษณะต่างๆของพืช ขึ้นอยู่กับยีนที่ควบคุม และผลของสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการแสดงออกของยีนนั้นๆ 1

24 ปัจจัยที่มีผลต่อการแสดงออกของลักษณะ (Phenotype, P)
ปัจจัยทางพันธุกรรม (Genotype, G) ปัจจัยของสิ่งแวดล้อม (Environment, E) P = G + E

25 ปัจจัยทางพันธุกรรม ลักษณะทางเชิงคุณภาพ (Qualitative inheritance)
ควบคุมด้วยยีนจำนวนน้อย มองเห็นได้ชัดเจน ลักษณะทางเชิงปริมาณ (Quantitative inheritance) ควบคุมด้วยยีนหลายตัว (polygenes)

26 ปัจจัยของสภาพแวดล้อม
เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการคัดเลือกลักษณะที่ต้องการสูงมาก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะที่มีการถ่ายทอดมาจากพ่อแม่ Heritability, H = G G + E H มีค่าอยู่ระหว่าง 0 - 1

27 Heritability Heritability, H = G G + E

28 ค่าความแปรปรวน ในงานการปรับปรุงพันธุ์ ต้องมีการทดสอบผลของการประเมินลักษณะต่างๆที่ทำการคัดเลือกด้วย โดยใช้วิธีการทางสถิติมาเป็นตัวชี้วัด ได้มาจากการศึกษาที่มีจำนวนซ้ำมากๆ ทำให้เกิดความแม่นยำของผลที่ได้ และเป็นการลดผลอันเนื่องมาจากสภาพแวดล้อมด้วย


ดาวน์โหลด ppt ความหลากหลายทางพันธุกรรม คุณลักษณะ และ รูปแบบการถ่ายทอด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google