งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

.•* •. THE ANT PHILOSOPHY .• * •.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: ".•* •. THE ANT PHILOSOPHY .• * •."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 .•* •. THE ANT PHILOSOPHY .• * •.
ปรัชญามด

2 มดไม่เคยละความพยายามแม้ต้องอยู่เพียงลำพัง
Ant never quit มดไม่เคยละความพยายามแม้ต้องอยู่เพียงลำพัง

3 แม้แต่การทำงานเป็นทีมเพื่อมุ่งผลสำเร็จ
Ant never quit แม้แต่การทำงานเป็นทีมเพื่อมุ่งผลสำเร็จ

4 They’ll look for another way.
หากมีอุปสรรคปิดกั้น มันจะมองหาเดินทางอื่น

5 To never quit looking for a way to get where you’re supposed to go.
Lesson: ข้อคิด To never quit looking for a way to get where you’re supposed to go. จงอย่าละความพยายามในการหาหนทางไปสู่สิ่งที่หมายมาด

6 Ants think winter all summer
มดคิดถึงฤดูหนาวตลอดฤดูร้อน

7 So ants are gathering their winter food in the middle of summer.
ดังนั้น มันจึงพยายามเก็บสะสมเสบียงไว้สำหรับเหมันตลอดฤดูคิมหันต์หรรษา

8 It is important to be realistic.Think ahead.
LESSON: ข้อคิด It is important to be realistic.Think ahead. จงตะหนักถึงความเป็นจริง และเตรียมรับกับเหตุการณ์ในอนาคต

9 Ants remind themselves, This won’t last long; we’ll soon be out of here.”
มันจะเตือนตัวเองว่า “ความยากลำบากจะอยู่เพียงไม่นาน แล้วเราก็จะพ้นจากสภาวะเช่นนี้”

10 At the first warm day, the ants are out.
เมื่อวันที่แสงแห่งความอบอุ่นแสงแรกได้สาดส่อง มันจะออกมาเริงร่า

11 If it turns cold again, they’ll dive back down, but then they come out the first warm day.
หากอากาศกลับกลายเป็นหนาวอีกครั้ง มันจะเข้าไปในโพรงและออกมารับความอบอุ่นในวันอากาศดีอีกครั้ง

12 ALL-THAT-HE-POSSIBLY-CAN
ทุ่มเททุกสิ่งเท่าที่สามารถ

13 จงพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างเต็มกำลัง หรือเกินกำลัง
LESSON: ข้อคิด Do all you can….and more! จงพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างเต็มกำลัง หรือเกินกำลัง

14 FOUR-PART PHILOSOPHY Never Give Up อย่ายอมแพ้ Look Ahead มองไปข้างหน้า Stay Positive มองโลกในแง่ดี Do All You Can ทำเต็มความสามารถ


ดาวน์โหลด ppt .•* •. THE ANT PHILOSOPHY .• * •.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google