งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย คุณครูพัชรี ลิ้มสุวรรณ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย คุณครูพัชรี ลิ้มสุวรรณ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย คุณครูพัชรี ลิ้มสุวรรณ
Polymer โดย คุณครูพัชรี ลิ้มสุวรรณ

2 Polymer หมายถึง สารประกอบคาร์บอนที่มีมวลโมเลกุลสูง ประกอบด้วย หน่วยเล็ก ๆ ( monomer ) มาเชื่อมต่อกันด้วยพันธะ โควาเลนต์

3 พอลิเมอร์ตามโครงสร้างโมเลกุล
แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ โฮโมพอลิเมอร์ ( Homopolymer) เป็นพอลิเมอร์ที่เกิดจากโมโนเมอร์ชนิดเดียวกัน เช่น แป้ง PVC PP PS เป็นต้น โคพอลิเมอร์ ( Copolymer ) เป็นพอลิเมอร์ที่เกิดจากมอนอเมอร์ต่างชนิดกัน เช่น SBR โปรตีน พอลิยูเรียฟอร์มาดิไฮด์ เป็นต้น

4 พอลิเมอร์ตามการเกิด 1. พอลิเมอร์ที่เกิดขึ้นเองธรรมชาติ เช่น
แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ 1. พอลิเมอร์ที่เกิดขึ้นเองธรรมชาติ เช่น  พอลิเมอร์จากพืช เช่น เส้นใยจากป่าน ปอ เป็นต้น  พอลิเมอร์จากสัตว์ เช่น ขนสัตว์ หนังสัตว์ เป็นต้น  พอลิเมอร์จากใยหิน 2. พอลิเมอร์ที่เกิดจากการสังเคราะห์

5 Polymerization หมายถึง ปฏิกิริยาในการเกิดพอลิเมอร์ หรือ ปฏิกิริยาระหว่างมอนอเมอร์ เกิดเป็นพอลิเมอร์

6 ประเภทของปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชั่น
1. ปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชั่นแบบควบแน่น ( Condensation polymerizatin ) เกิดจากการรวมกันของมอนอเมอร์ที่มีหมู่ฟังก์ชั่นมากกว่า 1 หมู่ ผลิตภัณฑ์ที่ได้ คือ พอลิเมอร์ + สารโมเลกุลเล็ก 2. ปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชั่นแบบเติม ( Addition polymerization ) เกิดจากไฮโดรคาร์บอนที่ไม่อิ่มตัวมาทำปฏิกิริยากันตรงตำแหน่งพันธะคู่จนได้โซ่ยาวอย่างเดียว

7 โครงสร้างของพอลิเมอร์
1. พอลิมเอร์แบบเส้น มีความหนาแน่นสูง , จุดหลอมเหลวสูง , มีลักษณะแข็ง และเหนียว 2. พอลิมเอร์แบบกิ่ง มีความหนาแน่นต่ำ , จุดหลอมเหลวต่ำ , ยืดหยุ่นได้ 3. พอลิมเอร์แบบร่างแห มีความแข็งแรงมาก ไม่ยืดหยุ่น

8 ผลิตภัณฑ์จากพอลิเมอร์

9 พลาสติก คือ สารประกอบประเภทพอลิเมอร์ มีมวลโมเลกุลสูง มี 2 ประเภทคือ
คือ สารประกอบประเภทพอลิเมอร์ มีมวลโมเลกุลสูง มี 2 ประเภทคือ 1. เทอร์โมพลาสติก (termosoftening plastic) 2. พลาสติกเทอร์โมเซ็ต ( termosetting plastic )

10 เทอร์โมพลาสติก เทอร์โมพลาสติก
จะอ่อนตัวเมื่อได้รับความร้อน และสามารถทำให้กลับรูปร่างเดิมหรือเปลี่ยนรูปร่างใหม่ได้ง่ายโดยสมบัติยังคงเดิม จะแข็งตัวเมื่ออุณหภูมิลดลงโครงสร้างเป็นแบบโซ่ตรง

11 พลาสติกเทอร์มอเซต คงรูปหลังผ่านความร้อนหรือแรงดัน เปลี่ยนรูปร่างไม่ได้ แต่ถ้าอุณหภูมิสูงมากจะทำให้โมเลกุลเกิดการแตกหัก เป็นไหม้เป็นขี้เถ้า มีโครงสร้างแบบร่างแห

12 เส้นใย เป็นพอลิเมอร์ที่มีโครงสร้างโมเลกุลที่เหมาะสมต่อการรีดและปั่นทอเป็นเส้นด้าย เส้นใยธรรมชาติ เส้นใยกึ่งสังเคราะห์ เส้นใยสังเคราะห์

13 เป็นพอลิเมอร์ที่มีความยืดหยุ่นสูงกว่าพอลิเมอร์ชนิดอื่น ๆ
ยาง เป็นพอลิเมอร์ที่มีความยืดหยุ่นสูงกว่าพอลิเมอร์ชนิดอื่น ๆ ยางธรรมชาติ ยางสังเคราะห์


ดาวน์โหลด ppt โดย คุณครูพัชรี ลิ้มสุวรรณ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google