งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงเรียนวัดคุ้งยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัยเขต 2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงเรียนวัดคุ้งยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัยเขต 2"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงเรียนวัดคุ้งยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัยเขต 2
การจัดการเรียนรู้ เรื่อง ฟันน่ารู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดคุ้งยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัยเขต 2

2 โรคฟันผุ แบ่งออกเป็น 2 ระยะ
โรคฟันผุ แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ระยะที่ยังไม่เห็นรูบนฟัน มีลักษณะเป็นรอยขาวขุ่นหรือเป็นจุด สีน้ำตาล โดยไม่มีอาการใดๆ เกิดจากสูญเสียแร่ธาตุจากตัวฟันมากกว่าการคืนกลับแร่ธาตุ แต่ยังไม่มากจนเกิดเป็นรูตัวฟัน ระยะที่เห็นรูบนฟัน เป็นระยะที่มีการสูญเสียแร่ธาตุอย่างต่อเนื่อง จนมีการทำลายโครงสร้างของฟัน เกิดเป็นรูผุขึ้น อาจมีอาการเสียว ปวดฟันและถ้าไม่รับการรักษาจะลุกรามจนทะลุถึงโพรงประสาทฟัน

3 ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
กิจกรรม ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

4 1. ข้อใดคือสาเหตุที่ทำให้ฟันผุ ?
ข. กินน้ำ ก. กินลูกอม ค. กินข้าว ง. กินหมู 30

5 2. ฟันแท้ของเรามีทั้งหมดกี่ซี่ ?
30 2. ฟันแท้ของเรามีทั้งหมดกี่ซี่ ? ก ซี่ ข ซี่ ง ซี่ ค ซี่

6 3. ฟันน้ำนมของคนเรามีทั้งหมดกี่ซี่ ?
30 ข. 20ซี่ ก. 19 ซี่ ค. 21ซี่ ง. 22 ซี่

7 4. เด็กๆควรใช้ขนแปรงประเภทใด ?
30 ก.ขนอ่อน ข.ขนแข็ง ค.ขนยาว ง.ขนสั้น

8 5. ฟันกรามมีหน้าที่ทำอะไร ?
30 ก. มีหน้าที่ขบเขี้ยวอาหาร ข. มีหน้าที่กัดฉีกอาหาร ค. มีหน้าที่ลิ้มรสอาหาร ง. ถูกทุกคำตอบ

9 จงอธิบายคำตอบลงในช่องว่าง “ ลิ้น ” มีหน้าที่ทำอะไร ?
คำสั่ง จงอธิบายคำตอบลงในช่องว่าง “ ลิ้น ” มีหน้าที่ทำอะไร ?

10 ภาพนี้ เป็นการแปรงฟันที่ถูกวิธี
ผิด

11 จงอธิบายคำตอบสั้น ๆ ลงในช่องว่าง การเก็บรักษาแปรงหลังจากใช้แล้ว
ควรเก็บอย่างไร ?

12 ฟันของคนเรา มีทั้งหมด 5 ชุด
ถูก ผิด

13 รักษาสุภาพปากและฟันให้ดี น๊ะครับ
สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt โรงเรียนวัดคุ้งยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัยเขต 2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google