งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทุพภิกขภัย 1.นส.กชกร อ่วมบุญลือ ม.4/5 เลขที่ 9

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทุพภิกขภัย 1.นส.กชกร อ่วมบุญลือ ม.4/5 เลขที่ 9"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทุพภิกขภัย 1.นส.กชกร อ่วมบุญลือ ม.4/5 เลขที่ 9
1.นส.กชกร อ่วมบุญลือ ม.4/ เลขที่ 9 2.นส.วรัญญา ดาทอง ม.4/ เลขที่ 17 3.นส.พิมชนก บัวงาม ม.4/ เลขที่ 15 4.นส.พร้อมวิภา จ้ำดา ม.4/ เลขที่ 29 5.นส.ธิดารัตน์ ปรือทอง ม.4/ เลขที่ 13

2 การป้องกัน การสนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่ไม่มีความมั่นคงด้านอาหารผ่านมาตรการ 2.  การปฏิวัติสีเขียว ทำให้ลดภาวะทุโภชนาการลง 3. ลดราคาอาหารและเพิ่มค่าจ้างของผู้ทำงานในไร่นา

3 สาเหตุ 1. ภาวะการขาดแคลนอาหารอย่างกว้างขวาง ซึ่งนำไปสู่อัตราการตายที่เพิ่มสูงขึ้นมากในภูมิภาค 2. การที่ปริมาณอาหารลดลงอย่างรุนแรงเฉียบพลัน ทำให้เกิดความหิวโหย 3. การลดลงของระดับการบริโภคอาหารในประชากรจำนวนมาก 4. อัตราการตายสูงผิดปกติ อันเกิดจากภัยคุกคามรุนแรงแก่ปริปริมาณการบริโภคอาหารในประชากรบางส่วน 5. ชุดสภาพซึ่งเกิดขึ้นเมื่อประชากรจำนวนมากในภูมิภาคไม่สามารถได้รับอาหารเพียงพอ ทำให้เกิดภาวะทุโภชนาการรุนแรงอย่างกว้างขวาง

4 ผลกระทบ ผลกระทบด้านลักษณะประชากรของทุพภิกขภัยนั้นรุนแรงมาก การเสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นเด็กและผู้สูงอายุ ข้อเท็จจริงทางลักษณะประชากรที่สอดคล้องกัน คือ ในทุพภิกขภัยทุกครั้งที่มีการบันทึก อัตราการเสียชีวิตของชายจะสูงกว่าของหญิง เหตุผลสำหรับข้อเท็จจริงดังกล่าวอาจรวมถึงความเข้มแข็งของหญิงที่มากกว่าภายใต้ความกดดันของทุโภชนาการ และอาจเป็นธรรมชาติของหญิงที่มีไขมันร่างกายคิดเป็นเปอร์เซ็นต์สูงกว่าชาย ดังนั้น ทุพภิกขภัยจึงเหลือไว้แต่ประชากรวัยเจริญพันธุ์ หรือก็คือ หญิงผู้ใหญ่ ได้รับผลกระทบน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับประชากรกลุ่มอื่น ทุพภิกขภัยรุนแรงส่วนมากน้อยครั้งที่ลดอัตราการเกิดของประชากรเกินกว่าไม่กี่ปี อัตราการเสียชีวิตที่สูงถูกชดเชยด้วยประชากรที่เพิ่มขึ้นในเวลาไม่กี่ปี หากแต่ผลกระทบด้านลักษณะประชากรระยะยาวที่ใหญ่กว่า คือ การอพยพ อาทิ ไอร์แลนด์มีประชากรลดลงอย่างสำคัญหลังทุพภิกขภัยในคริสต์ทศวรรษ 1840 เพราะมีการอพยพออกนอกประเทศเป็นจำนวนมาก

5 การบรรเทาทุพภิกขภัย ภาวะขาดสารอาหารรองสามารถแก้ไขได้โดยการให้สารเสริมอาหาร อย่างเช่น เนยถั่วและ สไปรูไลนา ได้ปฏิวัติการให้อาหารฉุกเฉินในวิกฤตการณ์ทางมนุษยธรรม เพราะมันสามารถรับประทานได้ทันทีจากห่อบรรจุ และไม่จำเป็นต้องใช้ตู้เย็นหรือผสมกับน้ำสะอาดที่มีน้อยอยู่แล้ว สามารถเก็บได้หลายปี และที่สำคัญคือ ร่างกายของเด็กที่ป่วยหนักยังสามารถดูดซึมสารอาหารไปใช้ได้[การประชุมอาหารโลกของสหประชาชาติ ค.ศ ประกาศว่าสไปรูไลนาเป็น "อาหารที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต" และความพร้อมที่จะถูกเก็บเกี่ยวได้ทุก 24 ชั่วโมง นอกจากนั้น ยังมีการให้อาหารเสริม อย่างเช่น แคปซูลวิตามินเอหรือเม็ดสังกะสีในการรักษาอาการท้องร่วง[กลุ่มช่วยเหลือตระหนักมากขึ้นว่าการให้เงินสดหรือคูปองเงินสดแทนที่จะเป็นอาหารนั้นถูกกว่า

6 1 มกราคม พ.ศ.1965

7 ชาย หญิงและเด็ก ซึ่งทั้งหมดเสียชีวิตจากการขาดแคลนอาหารในรัสเซีย เมื่อ ค.ศ.1921


ดาวน์โหลด ppt ทุพภิกขภัย 1.นส.กชกร อ่วมบุญลือ ม.4/5 เลขที่ 9

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google