งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศ กับการบริหารศัตรูพืช

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศ กับการบริหารศัตรูพืช"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศ กับการบริหารศัตรูพืช

2 ประเด็น ความหมายและองค์ประกอบของภูมิสารสนเทศ
การประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศกับการบริหารจัดการศัตรูพืช

3 ความหมายและองค์ประกอบของภูมิสารสนเทศ

4 ภูมิสารสนเทศ ภูมิสารสนเทศ (Geo-informatics)
RS - การสำรวจข้อมูลระยะไกล GPS - การสำรวจเพื่อหาตำแหน่งบนพื้นโลกจากดาวเทียม GIS - ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

5 ภูมิสารสนเทศ เทคโนโลยี 3S RS : Remote Sensing -
การสำรวจข้อมูลระยะไกล  ภาพถ่ายดาวเทียม (ดาวเทียม)  ภาพถ่ายทางอากาศ (เครื่องบิน)

6 ภูมิสารสนเทศ เทคโนโลยี 3S
GPS : Global Position System – การสำรวจเพื่อหาตำแหน่งบนพื้นโลกจากดาวเทียม  ค่าพิกัด  พื้นที่/เส้น/จุดตำแหน่ง 001

7 ภูมิสารสนเทศ เทคโนโลยี 3S GIS : Geographic Information System
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  แผนที่เฉพาะเรื่อง

8 ภูมิสารสนเทศ ลักษณะข้อมูลภูมิสารสนเทศ Spatial data Attribute data
นาย ก นาย ข นาย ค

9 ติดตามสถานการณ์การระบาดศัตรูพืช
การประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศกับการบริหารจัดการศัตรูพืช ติดตามสถานการณ์การระบาดศัตรูพืช ประเมินพื้นที่ระบาดศัตรูพืช ประเมินประสิทธิภาพการควบคุมศัตรูพืช

10 ติดตามสถานการณ์การระบาดศัตรูพืช
เก็บข้อมูลเชิงตำแหน่ง (Spatial data) 1. ตำแหน่งศูนย์บริหารศัตรูพืช/สถานที่ต่าง ๆ ID ว/ด/ป ค่า X ค่า Y สถานที่ 1 ศูนย์บริหารศัตรูพืชชุมชน 1 2 ศูนย์บริหารศัตรูพืชชุมชน 2 3 สนง.เกษตรอำเภอ

11 ศูนย์บริหารศัตรูพืชชุมชน 2
10 กม. ศูนย์บริหารศัตรูพืชชุมชน 1 7 กม. ศูนย์บริหารศัตรูพืชชุมชน 2 ติดตามสถานการณ์การระบาดศัตรูพืช

12 2. ตำแหน่งแปลงติดตามสถานการณ์ (ในพื้นที่รับผิดชอบ)
ID ว/ด/ป ค่า X ค่า Y สถานที่ 1 แปลงที่ 1 2 แปลงที่ 2 3 แปลงที่ 3 ติดตามสถานการณ์การระบาดศัตรูพืช

13 ศูนย์บริหารศัตรูพืชชุมชน 1
แปลงที่ 2 แปลงที่ 1 แปลงที่ 2 ศูนย์บริหารศัตรูพืชชุมชน 1 แปลงที่ 3 แปลงที่ 1 ศูนย์บริหารศัตรูพืชชุมชน 1 แปลงที่ 1 ติดตามสถานการณ์การระบาดศัตรูพืช

14 3. เก็บข้อมูลการระบาดศัตรูพืชในแปลงติดตามสถานการณ์ทุกสัปดาห์
แปลงที่ 1 ศูนย์บริหารศัตรูพืชชุมชน 1 แปลงที่ 1 ติดตามสถานการณ์การระบาดศัตรูพืช

15 ประเมินพื้นที่ระบาดศัตรูพืช

16 ขั้นตอนการการประเมินพื้นที่ระบาด
1. หาพื้นที่ปลูกพืช มันสำปะหลัง 30 ไร่ รต. 2. สุ่มหาพื้นที่เพื่อประเมินพื้นที่การระบาดและความรุนแรง 3. ประมวลผลข้อมูลการระบาดและความรุนแรง ประเมินพื้นที่ระบาดศัตรูพืช

17 ระดับความรุนแรง จุดที่ ค่า X ค่า Y 1 2 3 4 5 ... 15

18 ประเมินพื้นที่ระบาดศัตรูพืช
ตำบล ก

19 ประเมินประสิทธิภาพการควบคุมศัตรูพืช
ควบคุมศัตรูพืชธรรมชาติ - แตนเบียน แมลงปีกใส เป็นต้น - ฉีดจุลินทรีย์ การนำเสนอข้อมูลเชิงพื้นที่

20 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศ กับการบริหารศัตรูพืช

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google